6 augustus 2011

EEN BRIEF VAN EEN EX-HEKS over HARRY POTTER(geschreven in 2000)

Ik schrijf deze dringende boodschap, want ik was eens een heks. Ik leefde d.m.v. de sterren als een astroloog en numerologist door het trekken van horoscopen en het uitspreken van spreuken. Ik leefde in de mysterieuze en schimmige wereld van het occulte. Door middel van magie was ik in staat om de krachten van de "controlerende onbekende” aan te roepen en op de avondwind het astrale vlak te overstijgen. Halloween was mijn favoriete tijd van het jaar en ik was geïntrigeerd en opgenomen in de wereld van Wicca hekserij. Dit alles gebeurde in het decennium van de jaren 1960, toen hekserij nog maar net uit de bezemkast begon te komen.
Het was in het jaar 1966, dat een vrouw, genaamd J.K. Rowling werd geboren. Dit is de vrouw die de wereld in de ban heeft met haar boeken, bekend als de "Harry Potter serie". Deze boeken zijn oriënterende en instructie handboeken voor hekserij, in de vorm van entertainment. Deze vier boeken van J.K. Rowling leren hekserij! Ik weet dit omdat ik ooit erg veel deel had aan die wereld. Hekserij was heel anders in de jaren 1960. Er waren veel minder heksen, en het ambacht was veel meer geheimzinnig. Aan het einde van die geestelijk verontruste tien jaar werd ik op wonderbaarlijke wijze gered door de kracht van Jezus Christus en Zijn verlossende Bloed. Ik werd ook verlost van elke boze geest die in mij leefde en werd bevrijd. Echter, toen ik fundamentele christelijke kerken begon bij te wonen, realiseerde ik me dat ook daar hekserij zijn sporen had nagelaten.

Naarmate de tijd verstreek zag ik de zogenaamde "christelijke" kerken compromissen sluiten en zich verenigen. Ik heb ook met verbazing gekeken, hoe de leer van Oosterse religies en de "New Age" leer gemeenten begonnen te boeien. Het was een satanische opzet, en ik zag het aankomen. Illuminati samenzweerders wisten een één-wereld-religie voort te brengen, met een slim verborgen element van het occultisme verweven in haar leer. Om te slagen in het brengen van hekserij in de wereld en dus volledige satanische controle, zou een hele generatie moeten worden opgewekt door leren te denken als heksen, praten als heksen, zich kleden als heksen en handelen als heksen. De occulte songs van de jaren 60 lanceerden het Luciferiaanse project, nl. het gevangennemen van de geest van een hele generatie. In het nummer 'Sound Of Silence" van Paul Simon en Art Garfunkel kregen we te horen van de zaden die werden achtergelaten, terwijl een hele generatie sliep, en dat de "visie die werd geplant in mijn hersenen blijft voorbestaan".

Nu, in het jaar 2000, zijn alle fundamenten voor occultisme en hekserij op z’n plaats gekomen. De Illuminati zullen snel stappen ondernemen, want de tijd begint te dringen. Het was de communistische revolutionair Lenin, die zei: "Geef mij een generatie jeugd, en ik zal de hele wereld transformeren”. Nu, een hele generatie jeugd is gegeven aan een vrouw, genaamd J.K. Rowling, en haar boeken.

Als voormalig heks kan ik spreken met gezag, als ik zeg dat ik het werk van Rowling heb onderzocht en dat de Harry Potter boeken opleiding handleidingen zijn voor het occulte! Vele miljoenen jonge mensen wordt geleerd om te denken, spreken, zich te kleden en te handelen net als heksen, door het vullen van hun hoofd met de inhoud van deze boeken. Kinderen worden geobsedeerd door de Harry Potter boeken.
Het eerste boek van de serie, getiteld 'Harry Potter en de Steen der Wijzen", vindt de wees, Harry Potter, aan boord gegaan van een nieuwe wereld, wanneer hij naar de "Hogwart’s Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus " wordt gebracht. Al zijn leraren zijn praktiserende occultisten, en onderwijzen hun leerlingen in de duistere kunst van tovenarij en waarzeggerij: waarzeggerij, astrologie, drankjes mixen, spreuken en vloeken uitspreken. Harry's wereld zegt dat het drinken van dood dierlijk bloed macht geeft, een satanisch menselijk offer en Harry’s krachtige bloed nieuw leven brengt, demonische bezetenheid geestelijk niet gevaarlijk is, en dat door vuur gaan, contact hebben met de doden, en praten met geesten in de geestelijke wereld, en meer, normaal en acceptabel is.
Op deze occulte school leert Harry Potter, hoe hekserij uitrusting te verkrijgen en te gebruiken. Harry leert ook een nieuwe woordenschat, waaronder woorden als "Azkaban", "Circe", "Draco", "Neregeb", "Hermes", en "Zwadderich", welke allemaal namen van echte duivels of demonen zijn. Dit zijn geen fictie figuren! Hoe ernstig is dit? Door het lezen van deze middelen, wordt vele miljoenen jonge mensen geleerd, hoe te werken met demonische geesten. Ze leren ze kennen bij naam. Onnoemelijk veel kinderen, die belijdend christen zijn, vullen hun hart en geest ook met deze dingen, terwijl (willens) onwetende ouders de andere kant op kijken.

De titels van de boeken zouden voldoende moeten waarschuwen om ons te realiseren hoe satanisch en anti-christelijk deze boeken zijn. Het tweede boek heet "Harry Potter en de Geheime Kamer”', terwijl het derde boek is getiteld “Harry Potter en de Gevangene van Azkaban".
Dit is het oudste oplichtingsspel ooit uitgebroed vanuit de hel. Als een echte heks leerde ik over de twee kanten van 'de kracht'. Wanneer echte heksen sabbats en esbats hebben en voldoen aan een verbond, begroeten ze elkaar door te zeggen: "Wees gezegend", en als ze vertrekken, zeggen ze "De Kracht zal met je zijn". Beide kanten van deze "Kracht" is Satan. Het is niet de goede kant van de kracht die de slechte kant van de kracht overwint, maar het is alleen het Bloed van Jezus Christus, dat beide zijden van de vermeende satanische "Kracht" vernietigt.

Heksen op hoog niveau geloven dat er zeven satanische vorsten zijn en dat de zevende, die is toegewezen aan christenen, geen naam heeft. In verbondsbijeenkomsten wordt hij  "de Naamloze" genoemd. In de Harry Potter boeken is er een personage, genaamd "Voldemort". De uitspraak gids zegt over dit wezen: "Hij, die niet moet worden genoemd". Op 8 juli om middernacht werden boekhandels overal bestormd door miljoenen kinderen om het vierde boek van de serie te verkrijgen, bekend als "Harry Potter en de Vuurbeker". Deze boeken werden overal meegenomen in de huizen met een echte boze geest, verbonden aan elke kopie, en die woningen vervloekt. 8 Juli was ook de 18de dag (drie zessen in de numerologie - 666) van de “heksen midzomer sabbat”. 8 juli was ook de 13de dag van de ondertekening van het Handvest van de Verenigde Religies in San Francisco. Nu hebben we geleerd dat het openbare schoolsysteem is gepland om de magie van Harry Potter te gebruiken in de klaslokalen, en openbare scholen centra te maken voor hekserij training.

Wat heeft God te zeggen over zulke boeken als de Harry Potter serie? In de bijbel in het boek Handelingen lezen we het volgende in het 19de hoofdstuk, vers 18 - 20: "….en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken, wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker”.

Harry Potter: 'Making Evil Look Innocent' - Issue Date: november / december 2001

Wat zeggen kinderen over Harry Potter? Hier zijn enkele voorbeelden:

"Ik wil naar de toverschool om magie te leren. Ik wil graag leren om een
​​toverstok te gebruiken om toverspreuken uit te spreken." Dylan, 10 jaar.

"Als ik naar een toverschool zou kunnen gaan, zou ik in staat zijn om spreuken uit te spreken en drankjes te maken en op een bezemsteel te vliegen." Mara, 12 jaar.

"Het zou geweldig zijn om een
​​tovenaar te zijn, omdat je situaties en dingen als docenten zou kunnen controleren." Jeffrey, 11 jaar.

"Ik zou graag naar een toverschool gaan om magie te leren en mensen te betoveren. Ik zou een lelijk spreuk uitspreken en dan is het terug-pak tijd." Catherine, 9 jaar.

"Ik voel me alsof ik in Harry’s wereld ben. Als ik naar een toverschool zou gaan, zou ik alles leren: spreuken, vloeken, en de verdediging tegen de duistere kunsten". Carolyn, 10 jaar.

"Ik vond het leuk toen de slechteriken de eenhoorn doodden en Voldemort zijn bloed dronk." Julie, 13 jaar.

"De boeken zijn heel prettig. Ik kon ze niet wegleggen. Toen ik bang was, liet ik mezelf geloven dat het grappig zou moeten zijn, dus ik was niet zo bang." Nuray leeftijd van 11.

De auteur Robert S. McGee legt uit: "Nog heel jonge kinderen wordt geleerd: menselijke offers, het zuigen van bloed van dode dieren, en het bezeten zijn van boze geesten”.
Rechtbanken hebben de leer van het christendom in openbare scholen verboden, maar Wicca, die door de Amerikaanse rechtbanken erkend is als een religie en een belastingvrije positie van de IRS heeft verkregen, wordt vrij onderwezen.


Eenmaal geïntroduceerd in de wereld van tovenaars, spreuken, en de duistere kunsten, kunnen de lezers van Harry Potter hun kennis en vaardigheden in hekserij en heidendom vergroten door een bezoek aan de honderden websites, die op het internet beschikbaar zijn. Of ze kunnen meer boeken kopen over het onderwerp uit de goed gevulde Wicca vakken in de plaatselijke boekhandel. Of ze kunnen online meer dan duizend boeken over hekserij vinden, beschikbaar op Amazon.com.

Voormalige Satanist William Schnoebelen wijst er in zijn boek op dat “Wicca, Little White Satans Lie (Satans Kleine Witte Leugen) is”, en “dat het verschil tussen hekserij of Wicca en Satanisme eigenlijk niet bestaat”. De kern is een honger naar macht. Harry Potter en de rest van hekserij beloven die macht. Maar uiteindelijk ontdekken ze dat Satan echt verantwoordelijk is voor de kracht ervan, en het slechts gebruikt als kaas in een muizenval.

Miljoenen Amerikaanse schoolkinderen hebben een nieuw vak op school: hekserij!
Door middel van de Harry Potter reeks is de oude occulte religie van Wicca geïntroduceerd in bijna elke openbare school in Amerika.
Warner Brothers nieuwe film, gebaseerd op Harry Potter, wordt een nauwkeurige weergave van hekserij genoemd, en inderdaad dat is het.


Geüpload door op 16 jul 2011