20 augustus 2011

Obama gebruikt verborgen hypnose technieken in zijn toespraken

Het bewijs is HIER, PDF E-Book: Dit document bevat 67 pagina's van het bewijs, dat Barack Obama het gebruik van een weinig bekende en zeer misleidend en manipulatief vorm van "hack" hypnose op miljoenen Amerikanen bewust toepast, en onthult wat slechts een paar psychologen en hypnose / NLP experts weten.

Barack Obama's speeches bevatten hypnose technieken om de massa te ‘betoveren’, een techniek van dr. Milton Erickson, MD, die een vorm van "conversatie" hypnose ontwikkelde, welke kan worden verborgen in schijnbaar normale spraak en worden gebruikt bij o.a. patiënten, buiten hun kennis om, voor therapie doeleinden.

Obama's technieken zijn een vorm van misleiding en psychologische manipulatie. Obama pleegt hiermee wellicht de grootste fraude en bedrog in de Amerikaanse geschiedenis.
Obama gebruikt niet alleen subliminale boodschappen, maar heimelijke hypnose en Neuro-Linguïstisch Programmeringstechnieken op het publiek, welke opzettelijk zijn ontworpen om te doen denken dat hij geweldig is om hem te kiezen als president.

Financiële chaos, falende banken, abortus, dramatisch stijgende werkloosheidscijfers. (Sinds Obama’s aantreden is het aantal werklozen de 3 miljoen gepasseerd.) Tentenkampen, gezondheidszorg, ongeëvenaarde druk op Israël, heulen met moslims, een vervalst geboortecertificaat, crisis na crisis is wat de Obama administratie de wereld voorschotelt.
De NWO-criminelen hebben een vijand op de troon in Washington gezet. Gaat de voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Alan Keyes gelijk krijgen toen hij zei dat de VS zich bevindt in de grootste crisis die dit land ooit heeft meegemaakt? Keyes: “Een paar jaar geleden was al duidelijk dat we niet genoeg geld meer hadden en toch blijven ze biljoenen uitgeven. Zijn we gek geworden in dit land? We hebben dat geld niet!! Toch beweren ze dat een failliete regering het al even failliete bankensysteem kan redden. Amerika heeft een persoon gekozen die mogelijk niet gekwalificeerd is, en die met stompzinnige ideeën komt, alsof de wetten van de economie zijn opgeheven en zijn plannen gefinancierd kunnen worden met geld dat niemand heeft”.

Een andere opvallende gebeurtenis was dat de vrijmetselaars Loge nummer 7 (Singleton Loge) in Washington, ter gelegenheid van Obama’s beëdiging, een inauguratie bal organiseerde voor vrijmetselaars. 

“We zijn niet langer een christelijke natie”, verklaarde Obama tijdens zijn eerste toespraak in Turkije. Recent noemde hij de VS 'één van grootste moslimlanden ter wereld' - een flagrante leugen, aangezien moslims in de VS slechts 2,5% van de bevolking uitmaken.
Het nu (nog enigszins) vrije Westen heeft een leider gekregen, die de Islam omhelst, en het christendom tot zijn vijand lijkt te hebben verklaard. Ook dat zou niemand moeten verbazen, aangezien Barack Obama -of is het toch Barry Soetoro?- 20 jaar lang een kerk bezocht, waarin haat wordt gepredikt tegen alles wat Amerikaans, Westers, Joods en Israëlisch is. Om nog maar te zwijgen over Obama's openlijke geuite grote bewondering voor de extreem links-radicale satanist Saul Alinsky, die onder andere achter het plegen van aanslagen in de VS stond, en de Amerikaanse samenleving wilde omvormen naar een antichristelijk Sovjet model. Het werkelijke gezicht van Obama's beloofde CHANGE komt steeds duidelijker naar voren. In dat opzicht kan absoluut gezegd worden, dat Obama woord houdt. Maar of het ook écht de CHANGE wordt, die van deze wereld de door hem beloofde betere plek zal maken -bij voorkeur dus zónder christenen- is zeer twijfelachtig.

Obama kiest rechter die gebeden in Jezus’ naam verbiedt
De lijst van anti-christelijke en pro-islamitische maatregelen die Obama neemt, wordt vrijwel dagelijks langer. Zo heeft hij rechter David Hamilton benoemd aan het Amerikaanse Hof van Beroep, een extreme liberalist, die onder andere de gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het parlement van Indiana gebeden in Jezus' naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél worden toegestaan.

Bron: