12 augustus 2011

Planeet X, Ondergrondse bunkers en de Opname

Look Up! Ministries, LLC (juli 2011)Significant persbericht uit 1984

Er is een groot hemellichaam op weg naar ons zonnestelsel. Na het voor het eerst detecteren van het object in 1983, lanceerde NASA de Infrarood Astronomische Satelliet, uitgerust met een infrarood telescoop. Deze vroege resultaten suggereren sterk dat een nieuwe planeet was gevonden. Dit werd reeds aangekondigd in 1984 door de Washington Post, New York Times en de News and World Report. Ze noemden het Planeet X. Vervolgens wordt in 1992 de geschatte omvang en zijn afstand tot de zon in een persbericht gemeld. Maar waarom hebben we de afgelopen 19 jaar geen verder publiek commentaar van NASA mogen ontvangen?


Waarom hebben de Naties Ondergrondse bunkers en Bases gebouwd?
“Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.”  (Jesaja 2:19)
We weten al enige tijd dat onze regering ondergronds vele bunkers aan het graven is, ruim 200 alleen al in Amerika.
Waarom? "In geval van een nucleaire aanval", is het routine antwoord.

Een brief uit 2008 van een Noorse politicus, de meest onthullende bekendmaking
De identiteit van de Noorse politicus is alleen bekend bij de uitgevers van zijn brief, maar is nooit onthuld vanwege het voor de hand liggend gevaar voor zijn leven. Hij schrijft: 

"Ik ben een Noorse politicus. Ik wil graag zeggen dat de moeilijkste dingen zullen gebeuren vanaf het jaar 2008 tot en met het jaar 2012" en "er zijn vier jaar van voorbereiding op het eindspel". "De Noorse regering is meer en nog veel meer ondergrondse bases en bunkers aan te bouwen…. Als ik vraag, wanneer ze zullen worden afgewerkt, antwoorden ze voor 2011. Planeet X komt eraan, en Noorwegen is begonnen met voedsel en zaden in het gebied Spitsbergen op te slaan… Zij zullen alleen opslaan voor de machtige Elite en voor degenen die weer kunnen opbouwen. Er zou een dreiging van buitenaf zijn, in het jaar 2012, dan zou het menselijk ras moeten trachten te overleven…. Over Planeet X leerde ik alles van wat ik gezien heb tot nu toe. De overheid weet dit ook en houdt het uit de publiciteit. Ze volgen dit object al voor een lange tijd en ontvingen de eerste waarschuwingen van de VS. Er zijn minimaal 18 bases ​​in Noorwegen.... Maar wat ik weet, is dat ca. 2012 de verschillende overheden zullen vertrekken naar de bases, die zij hebben gebouwd voor de laatste 40 of 50 jaar. De mensen die achterblijven zullen sterven en krijgen geen enkele hulp. Het plan is dat 2.000.000 Noren zullen worden veiliggesteld, en de rest zal sterven. Dat betekent dat 2,6 miljoen zullen omkomen in de nacht, niet wetend wat te doen. Wat mij betreft, ik weet al dat ik ga vertrekken, vóór 2012, naar het gebied van Mosjoen, waar we een diepe ondergrondse militaire faciliteit hebben. Alle Elite politici in Noorwegen weten dit. Ze weten ook dat als ze iets onthullen, ze worden verwijderd uit hun ambt en hen de toegang geweigerd wordt tot de verschillende ondergrondse bases als de tijd om is. Ik ben heel verdrietig. Vaak roep ik het uit met anderen, die weten dat velen dit te laat zullen horen. De overheid heeft tot nu toe gelogen tegen de mensen.

Mensen moeten dit weten…. Alle regeringen in de wereld zijn zich hiervan bewust en ze zeggen gewoon dat het niet gaat gebeuren. Vergeet niet dat degenen die wonen in en rondom de stedelijke gebieden het eerst worden getroffen. Later zal het leger de rest van de overlevenden ‘zuiveren’ en zij hebben de opdracht te schieten om te doden, wanneer er sprake is van weerstand tegen het in de kampen (FEMA) ondergebracht worden, waar iedereen gemarkeerd wordt met een nummer en een chip (merkteken).

Ik verzeker u voor 100% dat deze dingen zullen gebeuren! Er is dus vier jaar van voorbereiding op het eindspel. Koop wapens, creëer overlevingsgroepjes en een plek waar u veilig bent, met voedsel voor een bepaalde periode.

Het is belangrijk te begrijpen dat de verkiezingen allemaal nep zijn en dat dezelfde personen en machtselite iedere keer op zijn beurt verkozen worden.” 

Is deze Noorse politicus brief authentiek? De uitgevers van zijn brief zijn overtuigd.

Let op: de bezorgdheid van de overheid is niet nucleaire aanvallen, maar de komst van Planeet X, sinds 1983 (het jaar dat Planeet X werd ontdekt). Zeker, Noorwegen en andere landen zouden niet enorme hoeveelheden geld spenderen aan het graven van bunkers, als Planeet X slechts een samenzweringstheorie was. Het is duidelijk dat de verschillende regeringen er vast van overtuigd zijn, dat Planeet X de aarde ernstig zal beïnvloeden. 

Planeet X zal steeds duidelijker zichtbaar worden. Er zullen massale vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami's ontstaan, maar ook extreme weersveranderingen. De Elite zal zich beginnen terug te trekken in hun bunkers en de rest van de mensheid aan hun lot overlaten. Bovendien zal de Aarde gebombardeerd worden met kleine en grote asteroïden.

Het Planeet X Verhaal
1984 News & World Report meldt:

"Gehuld in het licht van de zon, op mysterieuze wijze de banen van Uranus en Neptunus volgend, is een onzichtbare kracht waarvan astronomen vermoeden dat het Planeet X is…. Vorig jaar ontdekte de infrarood Astronomische Satelliet (IRAS), cirkelend in een polaire baan, 560 mijl van de aarde, de warmte van een object, op ongeveer 50 miljard mijl afstand, dat nu het onderwerp is van hevige speculatie….”

1992 NASA Press Release meldt:
"Onverklaarde afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunus wijzen op een groot buitenste zonnestelsel lichaam van 4 tot 8 aardmassa's, in een zeer gekantelde baan, meer dan 7.000.000.000 mijl vanaf de zon."
 

Nadat Planeet X na de ontdekking verder bestudeerd werd, kwamen wetenschappers tot de schrikbarende ontdekking dat de geschriften van de oude Sumerische beschaving gelijk hadden en de planeet, die vijf tot zes keer zo groot als de Aarde zou zijn, en de baan van een komeet volgt, binnen 25 tot 30 jaar vlak bij de Aarde zou komen, een gebeurtenis die zich iedere 3630 jaar herhaalt. Door zijn krachtige magnetische veld duwt de donkere planeet allerlei rotsblokken en puin voor zich uit en laat het een 'staart' van minstens een miljoen kilometer achter zich.
Illuminati besloten bestaan Planeet X geheim te houden
Om die reden zouden astronomen en wetenschappers in 1983 een geheime bijeenkomst hebben georganiseerd met 's werelds belangrijkste politieke, militaire, financiële en zakelijke vertegenwoordigers. Iedereen was het er over eens dat dit nieuws nooit aan het grote publiek mocht worden verteld, omdat er anders massale paniek zou uitbreken. Er werd besloten tot strenge geheimhouding.
(Er is gerapporteerd dat de NASA geen gehoor zal geven aan alle verzoeken om nadere informatie over dit onderwerp). 

Omdat sommige aanwezigen zich bezwaard voelden en vonden dat het publiek het recht had om geïnformeerd te worden over Planeet X, kwam er nieuws naar buiten via de alternatieve media. De Illuminati gingen dit onmiddellijk tegen door tegelijkertijd valse informatie over Planeet X te verkondigen, te verklaren dat het een hoax is en het hele feit belachelijk te maken.
Volgens het News & World Report artikel was het object "ca. 50 miljard mijl verwijderd" in 1984, en de NASA release van 1992 beweert dat het toen al veel dichter bij was, “meer dan 7.000.000.000 mijl” van de zon. Zou het niet van belang voor ons zijn om te weten waar het nu is, 19 jaar later? Waarom is Planeet X niet openlijk gerapporteerd door onafhankelijke observatoria en amateur astronomen?
Helaas is Planeet X is erg moeilijk te zien, want het stoot bijna geen zichtbaar licht uit en het is ook omgeven door een wolk van stof. Echter, NASA is in staat geweest om het te ontdekken met infrarood.
Inmiddels hebben we de Hubble telescoop. Hubble is uitgerust om te observeren, zowel in het infrarood als in het visuele spectrum, en werd speciaal ontwikkeld voor Planeet X. De Near Infrared Camera en de Multi-Object Spectrometer (NICMOS) kunnen objecten zien in diepste ruimte.
Zo maakt Hubble het mogelijk om voorwerpen te zien, verduisterd door stof en gas.  De Hubble telescoop is bij uitstek in staat gegevens te verzamelen, die nodig zijn om de grootte, huidige locatie en het pad te bepalen van Planeet X.
De sterrenwacht in Arizona zou met miljoenen dollars zijn gefinancierd door het Vaticaan, welke in Planeet X de (in het Bijbelboek Openbaring beschreven hemellichaam) “Wormwood” (Alsem, of Bitter) zou zien.

“Komeet” Elenin
Het is ons opgevallen dat er zware aardbevingen hebben plaatsgevonden, juist op het moment dat deze komeet in lijn was met de zon en de aarde. Maar we horen dat Elenin slechts een komeet is, slechts een spatje stof ten opzichte van de aarde, dus er is geen logische reden om te verwachten dat het hier enige invloed heeft, of toch wel?
 

David Morrison, Senior Astrobiologie Wetenschapper bij NASA, bevestigde per 1 maart 2011 in een officiële mededeling, dat Elenin’s perihelium het dichtst bij de zon is, begin september 2011 op 40-45 miljoen mijl afstand van de zon. Hij zei dat het het dichtst tot de aarde zal naderen rond 16 oktober, op een afstand van ongeveer 21 miljoen mijl, maar hij beweert dat "er geen enkele reden is om te denken dat Elenin verschilt van een normale komeet".

Maar is dat zo?
Dr. Mark Sircus publiceerde een video (welke helaas reeds van internet verwijderd is), welke zijn overtuiging verduidelijkt, dat de veronderstelde "komeet" Elenin eigenlijk een enorme Bruine dwerg is, de ongrijpbare Planeet X, die werd afgezocht in de jaren 80:

"Wat je ziet, met mathematische precisie, is dat elke keer als dit hemellichaam [Elenin] in lijn met de aarde en zon komt, we een enorme aardbeving hebben. De laatste drie afstemmingen produceerden de Japanse 9.0 aardbeving, een in Nieuw Zeeland en daarvoor een in Chili. Op 11 maart 2011 was Elenin veel dichter genaderd. Het belangrijkste dat je moet begrijpen is, dat als Elenin gewoon een normale komeet was, het niet de massa zou hebben, een aantrekkingskracht van invloed op de aarde te genereren tijdens een uitlijning.

Volgens een CNN artikel:
"Dit binnenkomend object blijkt gigantisch te zijn. Het vreemde is dat slechts een paar bronnen wereldwijd het object hebben gezien, waarvan een paar terug te voeren op DARPA [Defensie Advanced Research Projects Agency]."

Ondanks hetgeen NASA blijft volhouden, is Elenin geen normale komeet, het is beduidend groter dan ons wordt voorgespiegeld.

Hoe de ontdekker van Elenin de “Mythe” over een Bruine dwerg probeert te ontmaskeren
“Het is ontkracht”, zegt zijn ontdekker Leonid Elenin. Om zijn gelijk te bewijzen dat komeet Elenin onmogelijk een enorme Bruine dwerg kon worden, gebruikte hij een computer simulatie, waarbij hij de kleine massa van een komeet verving door een gigantisch object. Deze simulatie gaf dramatische veranderingen in de baan van Saturnus.
Hij geeft echter aan dat Saturnus in feite niet is afgeweken, dus zijn simulatie geeft aan dat Elenin geen invloed zou hebben, ook al zou het een gigantisch object zijn. Dus ook de veronderstelling, dat het een grote Bruine dwerg zou zijn in plaats van een kleine komeet, verklaart hij onjuist, hierbij “de mythe om zeep brengend”, beweert hij.
 

En lukt hem dit?
Het object dat Leonid Elenin in zijn simulatie gebruikte, was ruim 16.000 keer de massa van de aarde! Leonid Elenin heeft dit nooit uitgelegd. Een interessante keuze voor Leonid Elenin zou zijn geweest, wanneer hij een Bruine dwerg had gebruikt, juist, de grootte van Planeet X, in zijn simulatie. Want volgens NASA, is Planeet X ongeveer 4 tot 8 keer de aardmassa, dus 13 ordes van grootte kleiner dan het object dat werd gebruikt door Leonid Elenin in zijn simulatie. Daarom is het de vraag of hij in zijn bewering geslaagd is.
 

Natuurlijk hebben we geen enkele manier om te weten of de door NASA gepubliceerde baan van de komeet Elenin misschien al stiekem de parameters van planeet X belichamen. Als dat zo is, zou het gepubliceerde traject van Elenin eigenlijk het traject van Planeet X zijn. Helaas is het publiek volledig overgeleverd aan de genade van wat NASA kiest om ons te vertellen. Wanneer we afgaan op wat de Noorse politicus ons vertelt, is komeet Elenin niets anders dan een afleiding, maar Planeet X zal vele miljoenen doen omkomen. 

Deze misleiding is niets anders dan een actie van satan zelf om de mensen onwetend te houden over de komst van Planeet X, omdat anders veel mensen de waarheid van de Bijbel zouden ontdekken en zich zouden bekeren. De Illuminati, de Elite, werkt hier volledig aan mee door in alle stilte schuilplaatsen te bouwen in de bergen en onder de grond. Wanneer Planeet X dan na 7 jaar - de periode van de Bijbelse Verdrukking- weer verdwenen is, dan denken ze uit hun bunkers te kunnen komen en als koningen te heersen over wat er is overgebleven van de mensheid en de beschaving.
Bijbel spreekt van de komst van “Planeet X”
De effecten van deze planeet zullen nu heel snel voelbaar worden en hun hoogtepunt bereiken in de tweede helft van 2012. Onze hele planeet zal getroffen worden door ongekende verwoestingen, geen land of continent uitgezonderd. Het zal het begin zijn van de “vreselijke dag des HEREN”, zoals beschreven in onder andere Jesaja 2:12-22, Haggaï 2:21 en Hebreeën 12:26-29. In Jesaja 13:1-14 is te lezen dat op deze dag des Heeren, ofwel “de Grote Verdrukking”,  “de verwoesters van het einde des hemels” zullen komen en de “werktuigen zijner gramschap” zijn, “om de gehele aarde te verderven”.
Verlossing nabij
Of Planeet X (Nibiru) nu wel of niet bestaat zal zeer spoedig duidelijk worden. Is dat iets om bang voor te worden? Dat hangt er vanaf. Oprechte christenen kunnen zich vasthouden aan de belofte van Jezus:

'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.'  (Matth. 24:28)
Wanneer we kijken naar de steeds groter wordende onrust in het Midden Oosten en rondom Israël, in het klimaat, in de gehele maatschappij en de alsmaar erger wordende christenvervolgingen in vooral Moslimlanden, is de conclusie dat al deze dingen op hun hoogtepunt zijn. De olijfboom staat in volle bloei! Dit betekent automatisch dat de door Hem beloofde verlossing - de Opname van de Gemeente, de wegrukking van de gelovigen, voor de deur staat.
 


Vertaald: Marion Verkleij