29 augustus 2011

Tekens, overal tekens…

door John Baptist
Time is now! 
Elenin or Nibiru 27th August 2011 and its back

video
Auckland, 27 augustus 2011! Kom zeg, zal de overheid ooit stoppen met ons te behandelen als onnozelen!

Kosmische storingen, Eindtijd realiteiten
Dit zijn de meest spannende tijden ooit. De tekenen in de Zon, de Maan en de sterren vloeien naar een hoogtepunt. Zodra je alle aardse problemen opmerkt en je richt op de ‘kosmische’ verschijnselen en de duidelijke impact hiervan op aarde, is het bewijs overweldigend.

Zeker, er is oproer in het Midden Oosten, en ja, er is een dreigende financiële ineenstorting. Al deze dingen werden al geprofeteerd in de Bijbel, geen twijfel mogelijk. Maar de WERKELIJKE tekenen der tijden zijn de tekenen die ‘op de aarde komen’. Ik blijf ‘omhoog kijken’, omdat onze verlossing steeds dichterbij komt!

NASA en Pentagon zeggen, ‘De Sumerische Goden’ keren terug
Stan Deyo, wetenschapper, archeoloog en schrijver, zegt dat NASA en het Pentagon geloven dat de Annunaki (gevallen engelen, aliens) zullen terugkeren met de komst van Nibiru.
Echter de Annunaki zijn hier al aanwezig; het zal daarom een in scene gezet ‘contact’ worden, een zeer grote misleiding.
De naam Nibiru komt oorspronkelijk van de oude Sumerische stenen tabletten.
De Sumerische beschaving is tot nu toe de oudste beschaving in Mesopotamië, het hedendaagse Irak. Sumeriërs spraken reeds over planeet Nibiru en de 'goden' noemden zij de Anunnaki (degenen die uit de hemel naar de aarde kwamen). Zij spraken ook over hun directe invloed op aardse beschavingen, en het creëren van een hybride ras, genaamd Nephilim.

Het is geen groot geheim meer en ik vertel de mensen dat dit een ‘kosmische strijd' is en dat onze God ‘intergalactisch’ is. Dus je bent van mening dat ‘aliens’ ’interdimensionaal’ zijn? Hmmm. Nu, het lijkt erop dat het gerucht van het Pentagon iets anders aangeeft. Zijn de wezens vanuit de ‘afgrond’ in Openbaring 9 alien-achtige entiteiten?
Ik denk het wel.
Wil je horen wat Stan Deyo heeft gezegd in een recente radio talkshow over de aanstaande terugkeer van de Sumerische ‘goden’, ga dan naar: http://www.youtube.com/watch?v=LgSKr5HVh9A 

Wat is die Auckland Vuurbal?
De foto bovenaan dit artikel suggereert dat het mogelijk Nibiru of Elenin is. Misschien wel. Een ding is zeker, het is zeker niet normaal! Als je weet dat Planeet X de aarde nadert vanuit het Zuiden, is het vanzelfsprekend dat het op een gegeven moment zichtbaar zal zijn vanaf het Zuidelijk halfrond. Soortgelijke videobeelden zijn nl. ook al opgedoken in Zuid Afrika.

Meer aloud bewijs van wat komen gaat
Hier is een fragment uit de oude Egyptische Kolbrin teksten:  
De Onheilgestalte is als een cirkelende bal van vuur, die kleine vurige nakomelingen uitstrooit in haar nasleep. Het bestrijkt ongeveer een vijfde deel van de hemel en stuurt kronkelende slangachtige vingers naar de aarde. Voordat het vervaard in de lucht verschijnt, breekt het op en verstrooit het. 's Middags is het niet helderder dan 's nachts. Het brengt een menigte van verschrikkelijke dingen voort. Dit zijn dingen, die over de ‘Destroyer’ (Vernietiger) werden opgeschreven in de oudheid. Lees ze aandachtig, wetend dat de Onheilgestalte zijn vastgestelde tijd heeft en terug zal keren. Het zou dwaas zijn dit feit te negeren. Op dit ogenblik zeggen mensen, "Zulke dingen zijn niet bestemd voor onze tijd". Maar deze dag zal zeker komen, en volgens de menselijke natuur zal men onvoorbereid zijn.

Nu, ik weet niet hoe het met jou staat, maar wanneer ik kijk naar die Auckland video, lijkt het er erg op dat het kan worden beschreven als een cirkelende bal van vlammen, met kleine vurige nakomelingen in haar nasleep. Maar hoe kunnen we zeker zijn?
Tekenen in de Zon, de Maan en de sterren! Amen.

Oude Beschavingen hebben Elenin en Nibiru reeds opgetekend
Is het mogelijk dat de oude beschavingen in feite de zondvloed en andere voorafgaande aardse rampen hebben geregistreerd? Reken maar! Toen Jezus zei dat we ‘wijs als de slangen en onschuldig als duiven’ moeten zijn, meende Hij dit. Dit betekent dat je niet alleen een sterke fundering in de Bijbel moet hebben, maar dat je ALLE beschikbare informatie zou moeten onderzoeken. En vandaag, met de profetie van Daniël over de ‘kennis die toeneemt’ als een realiteit, is er is geen excuus meer onvoorbereid te zijn.

Laten we nog eens terugblikken naar wat aloude beschavingen zeiden over wat op de aarde zou komen. Hier is nog een fragment uit de Egyptische Kolbrin teksten: 
De toorn van het hemel-monster werd in het uitspansel losgelaten. Het sloeg wild in  vlammende woede, brullend als duizend donderslagen, het goot vurige vernietiging uit temidden van een chaos van dik zwart bloed. Zo ontzagwekkend was de vreselijke aanblik van het ding dat het geheugen van geluk week van de mensheid, haar gedachten waren gesmoord onder een wolk van vergetelheid. De aarde braakte grote windstoten van slechte adem uit vanuit verschrikkelijk monden, zich openend in het midden van de aarde. De slechte adem hield op bij de monding, voordat het de mensen gek maakte, en doodde hen.

Degenen die niet op deze manier stierven, werden gesmoord onder een wolk van rode stof en as, of werden opgeslokt door de gapende mond van de Aarde of verpletterd onder vallende rotsen. Het eerste lucht-monster werd vergezeld door een andere, die de staart van de voorganger opslokte, maar de twee konden niet tegelijkertijd gezien worden. Het lucht-monster regeerde en woedde boven de Aarde, strijd voerend om het te bezitten, maar het veelsnijdende zwaard van God sneed ze in stukken, en hun vallende objecten vergrootten het land en de zee. Op deze manier werd de eerste Aarde vernietigd door rampspoed afdalend uit de hemel. De gewelven van de Hemel hadden zich geopend om monsters voort te brengen, angstaanjagender dan hetgeen ooit de ongemakkelijke dromen van de mensheid achtervolgde.

Wow, blijkbaar het concept van een kosmisch object dat wordt gevolgd door nog een kosmisch object, misschien wel duizenden jaren geleden opgetekend. Verbazingwekkend.
En is het niet fascinerend dat dit aansluit bij de ‘Rode en Blauwe Ster Kachina’ uit de Hopi profetieën? Zeker. In feite heb ik beweerd dat deze nakomelingen van de ‘stergoden’  informatie met voorkennis hebben, die we allemaal moeten kennen in deze tijden. De Maya's creëerden hun Lange Telling kalender niet alleen, ze hadden hulp ‘van verre’.

Andere tekenen om op te letten
Er zijn zo veel dingen gaande op dit moment. Het is zo spannend om vandaag de dag te leven. Als we die TV uit laten en gericht blijven op de stromen van gegevens die er zijn, blijken de ‘tekenen’ volkomen fantastisch te zijn.
Zo hebben we een groot aantal aardbevingen op verschillende plaatsen, net zoals Jezus dit voorzegde. We zijn al volkomen ‘het begin der weeën’ binnengegaan (Matth. 24). Het aantal aardbevingen neemt nog steeds toe. Volgens vele YouTube berichten ‘kreunt’ de aarde zelfs met vreemde geluiden. Wanneer een poolverschuiving op handen is, begint de aarde te kreunen vanuit zijn kern. En ondertussen heb je nog andere ongelooflijke geluiden, waarvan de ‘channelers’ beweren dat het ‘moederschepen zijn, die de aarde verlaten’ vanwege de naderende ramp.
Er is een geweldige toename van UFO ‘vloten’ gefilmd over de hele wereld. De lijst is ongelooflijk. Hier is een korte lijst van dingen die iedere dag gebeuren.
En deze gebeurtenissen nemen in een alarmerend tempo toe. Sommige van deze punten hebben links, zodat je zelf een aantal gegevens kunt nalezen.

§  Getij Overstromingen
§  Draak Reptiel Demonen Gastheren in Lichamen
§  Elenin, Planeet X, Nibiru, Tyche
§  Kwik Weg, Mr. Maverick Video’s Weg

 
Velen van ons realiseren zich dat de opening van het 6de Zegel ‘ieder moment’ geopend kan worden. Laten we kijken naar deze waarschuwing in Openbaring. 
Openb.  6:12-17
“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

Dus hier zien we dat de Bijbel verwijst naar aan ‘Kosmische Verstoring’, de uiteindelijke ‘Aankondiging’ van de Bazuinoordelen. De oude Sumerische teksten waarschuwen voor zonnevlammen en branden, zoals in het Eerste Bazuinoordeel, wanneer een derde van de grassen en bomen zullen branden.
En je ziet hier dat de ‘elite’ schuilt in ondergrondse bunkers.
 
Er zijn zo veel tekenen, op aarde en in de kosmos, dat het werkelijk moeilijk valt hier geen aandacht aan te besteden. Elk moment dat we nog over hebben, is een gelegenheid om de mensen te waarschuwen, opdat ze gered zullen worden.

BEREID JE VOOR OP DE KOMST VAN DE HEER!
HIJ DIE WAS, EN DIE IS, EN… DIE KOMT

En op de glorieuze rescue mission!

Vertaald: Marion Verkleij

Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/