9 september 2011

Chemtrails in handen van de Illuminati

De tekst op deze kaart uit het Illuminati kaartspel geeft ons schokkende informatie, nl. een aantal uiterst belangrijke factoren:

a. "Alle Plaatsen waar u controle…" vertelt ons dat de Illuminati de controle heeft over het weer op "Plaatsen" op de aarde.
b. "te verdedigen tegen elke Ramp" vertelt ons dat klimaat oorlogvoering echt bestaat, en moet worden tegengehouden!
c. "Ramp die u toebrengt aan een rivaal" vertelt ons dat de naties in staat zijn om een ravage van natuurrampen op elkaar los te laten, waaruit blijkt dat de wereldwijde Illuminati controle heeft.
d. "behalve in de Ruimte" vertelt ons, dat ten minste enkele Klimaat Oorlogswapens doorgaan tot in de Ruimte.

Steeds meer bewijzen zijn er over het fenomeen chemtrails, tevens een onderdeel van deze kaart. Inmiddels zijn er over de hele wereld video's, rapporten, bewijzen, etc. En nog steeds zwijgt de media..... zwijgt de politiek.

Chemtrails ook in Nederland
Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland veelvuldig gesproeid door vliegtuigen. De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna. De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de aarde en zijn mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen. De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium en andere stoffen.
Het sproeien wordt gestuurd door onderdelen van geheime diensten. Waarom doet het Parlement en de Regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze het niet onmiddellijk?

Wat zijn het?
Heel algemeen gaat het over de strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is hierbij het onderscheid tussen contrails en chemtrails.

CONTRAILS (condensatiesporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :
het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven. Het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht filtert. Een ander regelmatig gevormd patroon is de X vorm. De ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie. Dit is dus essentieel: deze ‘wolkenstrepen’ zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto laat een duidelijk onderscheid zien tussen een contrail en een chemtrail.


Waar doen ze zich voor?
Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden.

Hoe gebeurt het?
De verspreiding gebeurt op twee manieren: door vermenging met de brandstof of door besproeiing via specifieke installaties.
Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‘normale’ lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een apart, niet op officiële schema’s vermeld circuit van tanks, pompen en lijnen, die zijn aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale stabilisatoren.
Bovendien zijn er de specifieke sproeivliegtuigen en ook de tankvliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.

Wat is de samenstelling van de chemtrails?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken de chemtrails de volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

 • Zware metalen: vooral barium en aluminium, maar in mindere mate ook andere zoals cadmium, titanium, plutonium.
 • Virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten, zoals de morgellons!
 • Diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd, maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuunsysteem ondermijnt, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine.
 • Ook is er een denkpiste waar nano-stofdeeltjes niet worden uitgesloten. Dit zijn kleine computertjes ter grootte van stof die de lucht als soort van digitaal netwerk maken.
Wat gebeurt er met de substanties van de chemtrails?
Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop: fauna & flora, dieren en mensen. Mensen die met de natuur bezig zijn, bevestigen dat het de laatste jaren heel slecht gesteld is. Zo zijn vele bomen langzaam aan het sterven en stelt men het fenomeen vast van ‘negatieve poling’. Ook wordt er melding gemaakt van massale bijensterfte !

Wat is het effect op onze gezondheid?
Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van alle vermelde ingrediënten erg funest is voor de gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:

• kankers allerlei
• hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lusteloosheid
• kortademigheid, ademnood, astma
• onvruchtbaarheid, miskraam, vroeggeboorte
• griepaanvallen
• hart- en herseninfarcten
• huidproblemen
• achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
het raadselachtige fenomeen van de morgellons 

Op hevige sproeidagen stelt men op spoedafdelingen van ziekenhuizen een spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met de ademhaling.
Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – een menselijke haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid!
Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuunsyteem gevoelig wordt ondermijnd, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.

Nog een paar aanvullende opmerkingen:
• Department of Health and Human Services bevestigt in 1992 dat BARIUM oorzaak is van ademhalingsproblemen, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, opzwelling van de hersenen, schade aan lever, hart, milt en nieren. Barium werd ook als wapen gebruikt in de golfoorlog. ALUMINIUM tast hersenen en zenuwstelsel aan.
• EPA (Environmental Protection Agency) waarschuwt voor inhaleren van microscopisch kleine deeltjes ALUMINIUM en BARIUM, maar wijst met de beschuldigende vinger naar de industrie, niet naar de chemtrails.
• In het NASA Langley Research Center loopt sinds kort een onderzoeksexperiment ‘Wake Vortex Simulation’ om na te gaan wat het effect op het weer is van het sproeien van chemicaliën in de atmosfeer.
• Het ministerie van Energie (DOE) heeft een ‘Tap Program Plan’ (TAP = Troposferic Aerosol Program) in samenwerking met EPA, NOAA, NASA en NSF. Dit onderzoekt de gevolgen van het sproeien van chemicaliën op volksgezondheid, klimaat en de zichtbaarheid. 

Wie zit daar achter?
Onderzoek moet hierover definitieve duidelijkheid brengen,
maar de meeste bronnen wijzen in de richting van het leger en geheime diensten. De overheid ontkent alles, maar tegelijkertijd wordt in meerdere officiële documenten van de US Air Force openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’ en ‘weather modification’ of ‘geo-engineering’. Er zijn officiële documenten van de US Air Force, zoals ‘Vision for 2020’ (‘hoe kan de VS een complete overheersing krijgen te land, ter zee, in de lucht en zelfs in de ruimte’) en ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the weather in 2025’ ( ‘hoe kunnen we het weer manipuleren?’ ).
Nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is, en dat de NAVO na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in VS waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, ‘gezondheids’-organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.
Uiteraard wordt biologische oorlogvoering in eerste instantie ingezet tegen ‘de vijand’, vergelijk verarmd uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking!
Overheden van verschillende landen, als de VS, UK, Australië, Duitsland, reeds publiekelijk hebben moeten toegeven, dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlogsexperimenten. 

Enkele illustraties:
 • ‘Weather Modification Inc.’ is een Amerikaans bedrijf dat sproeiactiviteiten doet voor de zogenaamde ‘cloudseeding’, d.w.z. het kunstmatig creëren en modificeren van wolken. Dit betekent dus het doelbewust invoeren van chemische ingrediënten met de bedoeling hun eigenschappen te veranderen en dus betekent dit het modificeren van atmosferisch water.
 • Ice Crystal Engineering’ maakt sproei-installaties voor bedrijven, zoals het hierboven genoemde ‘Weather Modification Inc.’. 
Hiermee kan men wolken en dus regen produceren met stoffen als calciumchloride en zilveriodide. 

 • Hughes Aircraft Company verkreeg in de VS de volgende patenten: in 1974 voor het gebruik van barium, in 1991 voor het gebruik van aluminium oxide.
 • In 1994 werd aan diverse grote vliegtuigbedrijven een patent gegeven onder de naam ‘Weisbach seeding for reduction of Global Warming’.
Het gaat over het verspreiden van hoog reflecterend materialen teneinde het zogenaamde broeikaseffect te vertragen. Het vermeldt de 10 micron kleine aluminium dioxide. 

 • NASA en NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration) bevestigen in hun atmosferische studies, dat kunstmatige wolken kunnen gevormd worden door middel van uitstoot van kleine chemische deeltjes.
 • In 2002 deed Dennis Kucinek, een republikeins senator uit Ohio en hoofd van de commissie ‘Armed Services Oversight’, het wetsvoorstel HR2977 voor vreedzaam gebruik van ruimte en verbod van exotische wapens. Sectie VII gaat duidelijk over het verbod van chemtrails.
In het uiteindelijk goedgekeurd wetsvoorstel zijn de termen ‘chemtrails, HAARP en andere planeetbedreigende wapens’ verdwenen, maar het originele voorstel zit nog in het dossier! 

 • Op 21/07/2009 vertelt een senior biochemicus van een grote Amerikaanse farmaceutische firma in een interview met American Freedom Radio, dat we besproeid worden met de ‘voorloper van het H1N1-virus’, wat zou fungeren als trigger om het Mexicaanse griepvirus echt op gang te brengen.
 • Artikelen in NYT van 21/04/2001 en New Scientist Rapport van 05/08/2000 waarschuwen voor het gevaar van miscroscopisch kleine deeltjes voor de gezondheid.
 • Bernard Eastland (uitvinder van HAARP) vertelde aan de verslaggever van Colombus Alive in 2001 dat het doel van dit multimiljoenwatt-wapen is, om de jetstream te sturen en het weer te veranderen.
In het patent staat dat barium in de atmosfeer nodig is om het effect te verbeteren:

 • Het Pentagon heeft al moeten toegeven dat barium stereaat (een zeepachtige drager) en fijne metalen deeltjes dienen als tijdelijke atmosferische antenne voor geleiding van radio- en radarsignalen.
Waarom doet men het?
Officieel wordt het fenomeen nog in alle talen doodgezwegen en bestaat het dus niet… 

De voornaamste doelen waarom men chemische en biologische stoffen in de lucht sproeit, zijn de volgende: 
1  Broeikaseffect verminderen
Men wil een soort beschermende laag rondom de atmosfeer leggen, beweert men, die als een reflecterend schild fungeert en de opwarming van de aarde tegengaat. Inmiddels weten we dat de opwarming van de aarde door Co2 een grote leugen is, en dat de kleine chemische deeltje in de lucht inderdaad kunnen reflecteren, en een soort van ‘projectiescherm’ in de bovenste luchtlagen aanbrengen. Dit ‘projectiescherm’ dient binnenkort voor Project Blue Beam, om zodoende de NWO en de antichrist te introduceren, met gigantische ‘lichtshows’ in de lucht.
2  Weermodificatie
3  Onttrekken aan lucht- en satellietobservatie
4  Vergemakkelijken of geleiden van nieuwe militaire communicatiesystemen (o.a. HAARP)
5  Massa-inentingen uitlokken door het verspreiden van virussen
6  Mind Control: het fysisch, emotioneel, mentaal, spiritueel beïnvloeden van de mensheid in samenwerking met HAARP
7  Onvruchtbaar maken van de mensheid, populatie controle
8  Afscherming van weerbeheersingstransmissies vanuit Rusland en China
9  Depopulatie 


(!!! Chemtrails - NL ondertitel/subs) What In The World Are They Spraying? - Full Length

Geüpload door op 29 aug 2011