29 september 2011

De Waarheid over UFO’s en Aliens


De media en regeringen, zelfs NASA, bedriegen je over het ware verhaal achter UFO’s en Aliens.


NASA’s Project Blue Beam en UFO’s
Het beruchte NASA Blue Beam Project heeft verschillende stappen genomen om de nieuwe wereldreligie in te voeren. We moeten niet vergeten dat deze nieuwe wereldreligie de basis vormt voor de Nieuwe Wereldregering. Ik herhaal, zonder een universeel geloof in de vorm van een nieuwe religie, zal het succes van de Nieuwe Wereldorde (NWO) onmogelijk zijn! Dat is het waarom het Blue Beam Project zo belangrijk is, maar ook zo goed verborgen bleef voor de mensheid tot nu toe.

De Grote Ruimte Show in de Lucht
De tweede stap in het NASA Blue Beam Project betreft een
​​gigantische 'Ruimteshow’,  gegeven met behulp van driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laserprojectie van meerdere holografische afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld en het presenteren van hologram UFO’s.

Tevens bezit NASA geheime militaire driehoekige UFO vliegtuigen, zoals de TR-3B, die wereldwijd worden waargenomen.

TR-3B UFO ontwikkeld in Area 51 

Fake UFO’s zullen worden geprojecteerd vanuit satellieten op de natrium-laag van ongeveer 60 mijl boven de aarde. Wij zien reeds testen in de lucht, UFO projecties door Project Blue Beam.  

Satellieten met software
Computers coördineren de satellieten en de software die reeds op zijn plaats staan om straks uit te zenden in de lucht. Holografische beelden, gebaseerd op bijna identieke signalen in combinatie met een beeld of hologram met diep perspectief, hetgeen ook van toepassing is op de ELF, VLF en LF golven, om optische fenomenen te produceren. Concreet zal de show bestaan
​​uit meerdere holografische afbeeldingen tegelijkertijd naar verschillende delen van de wereld. Ieder zal een ander beeld waarnemen, op basis van zijn of haar specifieke nationale of regionale religie. Geen enkel gebied wordt hierbij uitgesloten. Met computer animatie en geluiden lijkt alles voort te vloeien uit de diepste diepten van de ruimte. Verbaasde aanhangers van verschillende religies zullen getuige zijn van hun eigen ‘teruggekeerde messias’. Deze levensechte ‘werkelijkheid’ van Blue Beam hologrammen zullen op die manier de hele wereld kunnen beheersen! 

Regeringen en de NWO
Overheidsinstanties en de bedrijven die met hen samenwerken aan een NWO zijn tot alles bereid om hun doel te bereiken van totale sociale controle. Hoe?
Ten eerste door het publiek angst aan te jagen, ze te laten vrezen voor hun veiligheid, want zó zullen ze de regering toestaan ​​om draconische rechtshandhavingspraktijken op hen toe te passen.
Ten tweede door het bevorderen van het verval van de huidige democratische vormen van politieke systemen, hetgeen leidt tot het zoeken van de samenleving naar alternatieve methoden van politieke ideologie. Natuurlijk is dit ‘alternatief’ allang gepland. Het heet de Nieuwe Wereld Orde en het zal zeker NIET je veiligheid of belangen behartigen. Zoals George Bush al zei: 'Lees mijn lippen.' Angst werd altijd al gebruikt door de machtige elite om de mens te controleren en te onderwerpen aan hun wil.  

Hier George Bush aan het woord over de NWO, waaraan wij onderworpen zullen worden: http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g

Defensie publicaties
Het NASA Blue Beam Project is de belangrijkste richtlijn voor de VS om de absolute controle over de bevolking van de hele aarde te verkrijgen.
Het proces dat in dienst staat van deze ELF technologie wordt beschreven in verschillende Amerikaanse Ministerie van Defensie publicaties, waaronder, "Het elektromagnetisch spectrum en Low Intensity Conflict’ van kapitein Paul E. Tyler, Medisch Commandant, US Navy, die is opgenomen in de verzameling , 'Low Intensity Conflict en moderne technologie Edict’ van Lt Col David G. Dean, USAF. De collectie werd uitgegeven in 1986 door Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama.
Nu hier komen we bij het NASA Blue Beam Project. Het uitzenden van subliminale twee-weg communicatie en beelden uit de diepten van de ruimte komt direct overeen met dat soort technologie.

Hierbij een publicatie van een defensie stuk over het hologram project:

Techniek van de grote mogendheden
Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime technologische ontwikkelingen van grootmachten als de VS en de vroegere Sovjet-Unie. Deze twee mogendheden zouden de kennis van het experimenteren met discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen en radiogestuurde bollen (Kugelblitz (bolbliksems)), betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler's Flying Saucers geeft auteur Henry Stevens verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. Ook een recente documentaire van History Channel geeft mogelijke verbanden tussen geheime Nazi-technologie en de naoorlogse UFO’s.

Experimenten
In zijn boek 'The Body Electric’, beschrijft Nobelprijs genomineerde dr. Robert O. Becker een serie experimenten, uitgevoerd in het begin van de jaren ‘60 door Allen Frie. Verdere experimenten met Project Blue Beam zijn in Arizona uitgevoerd door defensie en NASA.
 

Project BLUE BEAM demonstratie 1

Project BLUE BEAM demonstratie 2

BLUE BEAM UFO’s uitgezonden door het Nieuws


PROJECT UFO BELL 

NAZI UFO (Duits: Feuerball, Diskus, Haunebu, Hauneburg-Geräte, VRIL, Kugelblitz, Andromeda-Geräte, Flugkreisel, Kugelwaffe ook wel Reichsflugscheibe) verwijst naar claims betreffende geavanceerde vliegtuigen of zelfs ruimtevaartuigen, die Nazi-Duitsland vlak voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en gebouwd zou hebben. 
De naoorlogse UFO golf zou terug te voeren zijn op geheime ‘NAZI UFO technologie’, die toen ver genoeg doorontwikkeld was om door het leger getest te worden. Ook de hedendaagse UFO’s zouden hier op terug te voeren zijn.
De Bell is een vermeend Top Secret Nazi-wetenschappelijk en technologisch apparaat, geheim wapen, of Wunderwaffe. Het product van anti-zwaartekracht of vrije energie-onderzoek. 

Duits blad voert bewijs aan voor Hitler’s Nazi-UFO
BERLIJN - Een recent rapport in het Duitse wetenschapsblad PM beweert dat Adolf Hitler aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opdracht heeft gegeven aan zijn wetenschappers om een 'superwapen' te creëren, waarmee hij de geallieerden alsnog zou kunnen verslaan.
Zo kwamen de Duitsers met de V2-raketten en de eerste Jet fighters op de proppen, maar die kwamen te laat om de nederlaag voor Hitler nog af te wenden. Andere ideeën, zoals een vliegende schotel die Londen en zelfs New York moest bombarderen, kwamen niet voorbij de tekentafel. Tenminste, dat werd altijd aangenomen, maar volgens het rapport in PM, zou zo'n vliegende schotel wel degelijk uitgewerkt zijn.

In het blad worden ooggetuigen geciteerd, die de zogenaamde UFO met het ijzeren kruis, symbool van het Duitse leger, in 1944 over de Thames zagen vliegen. De Amerikanen zouden de vaartuigen ook als een potentieel gevaar gedetecteerd hebben op hun radars.

New York Times
In de toenmalige New York Times werden er foto's van gepubliceerd, en geschreven over een 'mysterieuze vliegende schijf, die met hoge snelheden over de hoge gebouwen van de stad scheert’. Volgens de krant vernietigden de Duitsers na hun nederlaag al het papierwerk rond hun uitvinding, maar in 1960 konden UFO experts in Canada een toestel namaken dat tot hun eigen verbazing echt kon vliegen.

Het Duitse project kreeg de naam Schriever-Habermohl mee, naar ingenieur en testpiloot Rudof Schriever en collega-ingenieur Otto Habermohl. Zij werkten tussen 1941 en 1943 in Praag samen aan de schotel. Daarna kwam het project in handen van SS-officier Hans Kammler, toen Hitler aan Hermann Goering als hoofd van de luchtmacht vroeg om een superwapen te lanceren.

Bell UFO, het NAZI superwapen, ontwikkeld in Duitsland in de jaren ‘40
(vliegsnelheid: 2.000km/ uur)

Gevangenen
Gevangenen van de geallieerden claimden de zilveren vliegende schotel, die ongeveer 5,4 meter breed was, meerdere keren gezien te hebben. Volgens Joseph Andreas Epp, die als ingenieur meewerkte aan het project, werden er vijftien prototypes gebouwd. Rond een centrale cockpit werden er vleugels gebouwd die een cirkel vormden en het toestel deden klimmen.

Buikvormig

De theorie wordt ook gevoed door Igor Witkowski, een Poolse gewezen historicus en journalist. In zijn boek uit 2000, 'Prawda O Wunderwaffe' (De waarheid over het wonderwapen), claimt de man dat de Nazi's een buikvormig luchtvaarttoestel gecreëerd hadden en dat Hitler de beste wetenschappers en ingenieurs tot zijn beschikking had.
Onlangs lekte in Amerika een rapport uit waaruit bleek dat verschillende NAZI wetenschappers na de oorlog in dienst werden genomen door de NASA, waar ze een grote bijdrage leverden aan de ontwikkeling van de Amerikaanse ruimtevaart.
 

Area 51
Op Area 51 werd project Bell door de Amerikaanse en Duitse wetenschappers voortgezet.
Een feit in dit verband staat in ieder geval vast: Het hoofd van het Duitse geheime wapenprogramma én een massaal luchttransport waren beide verdwenen, vlak ná het einde van deze oorlog. Deze Engelstalige video laat het bewijs zien: http://www.youtube.com/watch?v=KewzD2dTwdI  


Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/