2 september 2011

FEMA concentratiekampen… er is niets veranderd sinds WOII













FEMA, voor het welzijn van de mensen?
Voor wie nog nooit van FEMA gehoord heeft wil ik de volgende “officiële” versie laten lezen van WikipediA:
”De Federal Emergency Management Agency (Federale Noodtoestand Bestuur Instantie) oftewel FEMA is een regeringsinstelling in de Verenigde Staten. In hoofdzaak reageert FEMA op iedere ramp die zich voordoet in de Verenigde Staten die als federaal rampgebied verklaard is door de president van de Verenigde Staten. FEMA coördineert het werk van federale-, staats- en locale besturen in het reageren op overstromingen, orkanen, aardbevingen, en andere natuurrampen. FEMA voorziet in financiële assistentie aan individuen en overheden om huizen, zaken en publieke faciliteiten te herbouwen; FEMA traint brandweermannen en noodtoestand-medische professionals en financiert noodtoestand-gereedheid door heel de Verenigde Staten en zijn territoria”.

Het klinkt allemaal prima en onschuldig. Maar is FEMA werkelijk bezorgd om het welzijn van de burgers? Of heeft de organisatie ANDERE plannen, die wel eens heel wat duisterder zijn dan de meesten weten?

Het geheime NAZI bestuur van Amerika
FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel "het geheime bestuur" van Amerika. Om de macht van FEMA aan te tonen volgen hier enkele "executive orders", die al geruime tijd in de kast liggen: bevelen die uitgevoerd en tot wet verheven worden wanneer de president van Amerika er toestemming voor geeft:

EXECUTIVE ORDER 10990 staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10995 staat de regering toe om zich meester te maken van de communicatie media en de controle daarover te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petrolium, brandstoffen en mineralen over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering.
EXECUTIVE ORDER 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen.

Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.


FEMA kampen
FEMA heeft inmiddels zeer veel kampementen gebouwd. Deze moeten in tijden van nood dienen voor het vastzetten van gevangenen. Zijn deze kampen (schattingen van het aantal lopen richting de duizend(!) over heel de VS) werkelijk zo onschuldig? Zijn ze werkelijk bedoeld voor "terroristen"? Of zullen ze dienen voor de "opvang" van weerbarstige burgers, die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereld Orde en zodoende een "bedreiging" zijn voor de samenleving...?

Helaas zijn vele foto's van de hedendaagse FEMA kampen verwijderd van internet.

Alle kampen hebben spoorwegfaciliteiten en wegen die er naartoe leiden. Iemand die gewerkt heeft voor een kamp heeft te kennen gegeven, dat de treinwagons dienen als gevangenissen en betaald zijn door de VS. Vele kampen hebben ook een luchthaven dichtbij. De meerderheid kan 20.000 gevangenen bergen en het grootste kamp(en) zo'n 2 MILJOEN. Diverse kampen zijn uitgerust met gaskamers en crematoria.

Getuigenis van een ex-medewerker
De volgende citaten komen van een ex-inspecteur voor het Departement van Defensie, die nu christen is: "Deze faciliteiten, vele in afgelegen gebieden door het hele land, zijn opgezet om concentratie/detentiekampen te worden, compleet met gaskamers, voor wie zich verzet en voor dissidenten (= andersdenkenden). Algemeen gesproken zijn ze opgezet voor dissidenten die niet meegaan met de Nieuwe Wereld Orde. Degenen 'die zich verzetten' zijn wapeneigenaars die weigeren hun wapens in te leveren; de dissidenten zijn christenen, patriotten en constitutionelen".

Hij vertelt dat er gewerkt wordt met rode en blauwe zones in de zogenaamde doodskampen. Mensen die op de rode of blauwe lijst staan, zullen (volgens plan) zonder pardon geëxecuteerd worden.

"In juni van 1996, kreeg een FBI agent de 'Regio Drie Blauwe Lijst' in bezit (van een CIA agent), en vond zijn eigen naam erop, en die van verschillende anderen die hij kende in Virginia. De Regionale Blauwe Lijst geeft aan dat de namen op de blauwe lijst opgepikt zouden worden “binnen zes weken van de feitelijke staat van beleg afkondiging”.

Ook vertelt hij dat er 300.000 Sovjet troepen in Amerika zijn om straks (als de staat van beleg, de Nieuwe Wereld Orde doorbreekt) te helpen mensen op te pikken voor de concentratiekampen.

Over degenen die dit alles organiseren zegt hij: "Degenen die al deze dingen doen, opereren vanuit de hoogste plaatsen in het Federale Bestuur. Ze werken samen met 'geleidegeesten en mediums' en gebruiken astrologie en numerologie. De geleidegeesten vertellen hen wat te doen, en het geheel is georchestreerd op de hoogste spirituele niveau's. Elke operatiebasis is bedekt. Ze hebben aan alles gedacht".

"Wie zal het feitelijke oppikken doen? Buitenlandse 'politiemannen' (Verenigde Naties Interne Veiligheids Troepen). Meer dan 30 buitenlandse militaire bases onder de Verenigde Naties vlag zijn reeds opgezet in Amerika, allen met de goedkeuring van speciale benoemden in hoge regeringsposities. Deze bases zijn reeds bemand met meer dan 1 MILJOEN troepen uit Rusland, Polen, Duitsland, België, Turkije, Engeland, Nicaragua en Aziatische landen. Waarom zijn ze hier? Omdat ze in tegenstelling tot onze troepen (...) geen gewetensbezwaar zullen hebben om op Amerikaanse burgers te schieten wanneer de tijd komt”.

Hieronder ziet u Russische voertuigen die met hout verdekt op de snelweg rijden. Op de onderste foto staat de cabine waarop Russische woorden te lezen zijn…. helaas, verwijderd.

Er zijn meer dan 2000 Russische tanks, militaire trucks en chemische oorlogvoering voertuigen net buiten de Golfpoort, Mississippi. Ze begonnen te arriveren in 1994. Er zijn 180 buitenlandse troepen te Fort Reilly wat aan mij bevestigd is door een Brigadier Generaal. Er zijn 300 die kwamen te Birmingham, Alabama luchthaven in een groot wit Russisch vrachtvliegtuig op 13 december 1995. Met ingang van 1995 waren er meer dan 10.000 buitenlandse troepen te Fort Chafee, Arkansas die naar verluidt voorbereidingen treffen voor 20.000 'gedetineerden'. Dit geschiedt door het hele land.

Duitse troepen zijn te Holloman Luchtmacht Basis in New Mexico, Wright-Patterson Luchtmacht Basis in Ohio, en Fort Hood, Texas. Chinese troepen zijn te Long Beach Marine Station in California. Er zal geen toekomstige gebeurtenis plaatsvinden waarbij de binnenvallende troepen zich zullen vertonen. Ze zijn al hier! Wanneer de staat van beleg uitgevoerd wordt, zullen deze buitenlandse VN troepen toezicht houden op ons land en de plannen uitvoeren van de Nieuwe Wereld Orde.

Iemand ging naar Holloman Air Force Base in Alamagordo, New Mexico, waarvan gezegd wordt dat er Duitse militaire troepen zijn. De persoon kwam een Duitse soldaat tegen die zich liet interviewen. De soldaat liet zich allerlei vragen stellen, totdat hem onomwonden gevraagd werd: "Wordt u getraind om Amerika's straten te bezetten wanneer de Staat van Beleg afgekondigd wordt?". Direct stak de soldaat zijn hand op, ging weg en zei geen één woord meer. De juiste vraag was gesteld...

VN voertuigen
De VN is sterk betrokken bij de concentratiekampen. Zo levert deze Nieuwe Wereld Orde organisatie allerlei voertuigen. Vele schoolbussen die wit worden geverfd, zullen als VN voertuig dienen. De "resisters" worden gemarteld en gedood.

Michael Maholy, een man die 20 jaar voor de CIA / Marine Inlichtingen werkte, sprak de volgende woorden, die bevestigd zijn door ene Elaine Knost, een voormalig CIA moordenaar:
"Oh, ieder van ons binnen de Inlichtingendienst weet van de concentratiekampen en hun doelen. Wij ALLEN weten dat ze er zijn om EEN EIND TE MAKEN AAN DEGENEN DIE ZICH VERZETTEN TEGEN DE NIEUWE WERELD ORDE ONDER DE STAAT VAN BELEG".

Onder "degenen die zich verzetten" worden de volgende groepen mensen beschouwd:
- Een Christen
- Een Constitutioneel
- Een Patriot
- Een wapeneigenaar die weigert zijn wapens in te leveren
- Een ieder die zich wil houden aan het concept van nationale soevereiniteit en het concept van de
VN wereldregering verwerpt
- Radiomakers, lectuurverspreiders, auteurs en Christenleiders die publiekelijk tegen de Nieuwe Wereld
Orde ingaan (één van de bekendste Amerikanen die publiekelijk ingaat tegen de Illuminati is Alex Jones).

Miljoenen burgers staan reeds op de lijst voor executie in de kampen
Men kijkt naar zaken als: "ben je een lid van een militaire groep?", "hoeveel wapens heb je?", "wie is je leider?", "wie is de leider van je gemeente?", "hoeveel behoren er tot je gebedsgroep?", enzovoort.

Voormalige CIA planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben bevestigd dat wie eenmaal in kampen terechtkomen, brutaal verkracht, gemarteld en gedood kunnen worden. Denkt u niet dat dit soort dingen alleen in de Tweede Wereldoorlog gebeurden. Vele medewerkers in de concentratiekamp-plannen zijn Mind Controlled en hebben er geen enkele moeite mee om te moorden en te misbruiken.

Een persoon die gewerkt heeft met militaire planners voor de Nieuwe Wereld Orde heeft het volgende toegegeven: “Wij zaten te discussiëren over hoe lang we het leven kunnen verlengen van gearresteerde Christenen onder marteling, totdat ze uiteindelijk de laatste adem uitblazen. We kwamen op 11-13 dagen". Ook voormalige satanisten hebben herhaaldelijk bevestigd dat Christenen de grootste tegenstanders zijn voor de Nieuwe Wereld Orde, omdat ze niet mee willen gaan in de verering van 'Lucifer'. Daarom worden speciaal de Christenen gehaat.
Er zijn vele ondergrondse militaire bases in Amerika. Mensen die niet gemakkelijk hun verzet opgeven in de "gewone" kampen, zullen waarschijnlijk naar deze ondergrondse territoria gaan, waar er met hen geëxperimenteerd zal worden door folteringen, totdat ze sterven”.

Gevangenisboxen en guillotines voor Christenen
Diverse vrachtwagens met gevangenisboxen hebben moderne guillotines erin bevestigd. Hieronder ziet u zo’n vrachtwagen met gevangenisboxen (zonder guillotines)…. verwijderd.
Het is geen toeval dat presidenten als Clinton, Bush senior en Bush junior banden aangingen met China. Dit land voorziet namelijk in laadcontainers die dienen als gevangenisboxen met boeien en guillotines erin. Voor de buitenwereld lijken deze gevangenissen dan ook niet verdacht. Er zit geen raam in en ze lijken op andere containers die achterop vrachtwagens geladen kunnen worden.

Voormalig CIA Nieuwe Wereld Orde planner Elaine zegt over de guillotines: "Ik ben naar de fabricage vestiging in Japan geweest waar ze gemaakt worden. En ik heb gestaan op de laadhavens van San Diego, toen ze uitgeladen werden om gedistribueerd te worden door Amerika. Ik verheugde mij, want ik wist waar ze voor gebruikt zouden worden: een einde maken aan Christenen die in de weg staan van onze Nieuwe Wereld Orde!"

Engeland (en Europa) veiliger dan Amerika?
Een persbericht uit The Evening Standard van 7 September 2003 zegt:
‘Stadsmassa evacuatie opgesteld’ - Plannen zijn opgesteld door de Regering voor een massa evacuatie van Londen, in het geval van een terroristische aanval, zo is gerapporteerd.
Uitgelekte documenten beschrijven hoe woonachtigen kunnen worden samengebracht in ‘rust- en ontvangstgebieden’ in de thuisgebieden.
Het noemt Canary Wharf, Heathrow, Westminster, Whitehall en de Stad (Londen) als mogelijke doelen.

Kampen gereed voor NWO
De kampementen die over heel Amerika verspreid zijn, zijn klaargemaakt voor de Nieuwe Wereld Orde, om de mensen gevangen te nemen die de plannen van de Illuminati in de weg staan, en ze te mishandelen en om te brengen ter zake van populatiecontrole. De Amerikaanse regering, de CIA, de FEMA, de VN en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders zijn actief (en in uiterst geheim) betrokken bij deze plannen.

FEMA doodskisten
In FEMA kampen liggen miljoenen kunststof doodskisten te wachten tot ze gevuld worden.



Steeds, als ik 1 aspect onderzoek van de NWO, kom ik steeds weer terecht bij: de Illuminatie, de Bilderberggroep, Bohemian Grove, de Vrijmetselaars, Skull and Bones, Kabbala, Jehova's, de NAZI's, Bush family en de Rockefellers. Het is een gigantisch web, maar alles grijpt nu in elkaar. Het lijkt een grote puzzel, maar alles heeft met elkaar te  maken. Ook Dick Cheney, John Kerry, Henry Kissinger, het Engelse koningshuis, en vele anderen. De enorme hoeveelheid familiaire banden wereldwijd gezien, Bush, Cheney en Obama hebben familiaire banden. Maar onderschat het Engelse Koningshuis niet. Ze hebben allemaal met elkaar te maken; sterker nog, er zijn nog meer zeer verrassende familiaire banden. Ja, ook ons Oranjehuis heeft dubieuze banden!

De openbare leiders zijn NIET de leiders
Nee, er zit een gigantische coöperatieve macht achter: de Rockefellers, Monsanto, de Bilderberggroep en nog heel veel meer. Rutte en Obama zijn niets meer en minder dan de trekpoppen van deze schaduwregering. Het zijn de Rockefellers, die het financiele centrum van Londen beheersen en van daaruit de gehele wereld.
Steeds weer komen we terug op 13 bloedlijnen, die bepalen waar het met de wereld heen gaat. En dat zijn niet de mensen waar wij op gestemd hebben. Hoezo democratie?
Balkenende was wel een van de grootste mislukte ‘leiders’ van Nederland. Het feit alleen al, dat hij een conferentie van de Bilderberggroep bezocht, bewijst dat hij NIET voor ons is of was!!
Welke politicus in Nederland staat nu voor ons op?

http://endtimes.punt.nl/?id=516913&r=1&tbl_archief=&  Hier was te zien, dat de herbouw van de tempel in Jeruzalem zo goed als gereed is, voor de tijd dat de antichrist zich zal openbaren, en de NWO zal inluiden, ofwel staat van beleg. Dit is een van de tekenen / voorzeggingen, die Jezus ons noemde, om ons te waarschuwen!

Bron was: http://www.stormwaarschuwing.nl/concentratiekampen.html > deze site heeft zichzelf nu uit de lucht gehaald om veiligheidredenen. De reden kun je googlen…