22 september 2011

FEMA troepen beweging in de VS

TROOP & FEMA MOVEMENT IN THE US 2011 (EmergencyCoalition)

video

Geüpload door UFOKanali op 20 sep 2011 

De overheid is in beweging met materieel, troepen en middelen in heel het land en in grote aantallen! Is de VS aan het voorbereiden voor een of andere komende gebeurtenis?
Zou het Elenin kunnen zijn? Of de ineenstorting van onze economie? Of een komende super aardbeving? Wie weet het zeker?
Een ding is zeker: ze zijn in beweging en het publiek merkt het op. Met het internet is het moeilijk om de massale berichtgeving hierover niet te zien.

Vertaald fragment 

Dit is werkelijkheid…

Ongeveer een maand geleden werd er al bericht dat FEMA vrachtwagenladingen met noodgevallen materieel werden verspreid door het district. Wanneer hen werd gevraagd, “Waar zijn deze dingen voor?” werd gezegd, “Neem ze maar, je zult ze nodig hebben”.
Deze video bewijst dus dat er iets gaande is.
Aan sommigen werd verteld dat deze spullen worden verspreid om de bevolking te beschermen. FEMA roept, “Bereid je voor op een catastrofale gebeurtenis”. 

De regering heeft een plan, en jij maakt er geen deel van uit…
Wat bereiden ze voor?
Welke gebeurtenis staat om de hoek? 


Video van een FEMA konvooi, mobiele noodunits (FEMA Temporary Housing Unit), militaire bases, watertoren…