27 september 2011

Geheime vaccinatie - Geen grenzen in de VS
Een door de farmacie ondersteund wetsvoorstel, om in het geheim kinderen te vaccineren zonder de toestemming van hun ouders, staat op het punt om in Californië Wet te worden.


NaturalNews
Een groeiende en brede publieke bewustwording van de gevaren van vaccinaties heeft uiteraard geleid tot een gestage achteruitgang van deze eens zo lucratieve sector van de conventionele 'geneeskunde'. En in een wanhopige poging om de financiële levensvatbaarheid van vaccins te behouden, heeft Big Pharma een andere weg gekozen en probeert nu de wetgeving omtrent de geheime vaccinatie van jonge kinderen, zonder de toestemming van de ouders! er door te drukken. En we moeten nu een vuist maken om deze verschrikkelijke belediging van onze vrije keuze met betrekking tot onze gezondheid te stoppen, voordat het een wet wordt.

Volgens The Healthy Start Economist (HHE) is de California's Assembly Bill 499 al stilletjes aangenomen door zowel het Californische Huis van Afgevaardigden als de Senaat, en ligt deze reeds op het bureau van gouverneur Jerry Brown, waar het wacht op zijn handtekening. Het wetsvoorstel, dat maar één pagina lang is, bevat expliciete bewoordingen die het mogelijk maakt om kinderen vanaf 12 jaar te kiezen voor vaccins tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), vaccins tegen HPV (Gardasil, Cervarix), Hepatitis B en alle in de toekomst te ontwikkelen vaccins om soa's te behandelen, zonder de toestemming van hun ouders.  

Kennelijk ontdaan van geweten, ziel en elk greintje respect voor het menselijk leven en waardigheid, heeft de farmaceutische industrie nu zijn toevlucht genomen tot een nieuw dieptepunt om zijn dodelijke vaccins op te dringen aan het nietsvermoedende publiek. Als Big Pharma de mensen er niet van kan overtuigen om de potentieel dodelijke injecties uit eigen vrije wil te nemen, dan moeten die giffen maar in het geheim geïnjecteerd worden in de zwakste en meest kwetsbare leden van onze samenleving, de kinderen. Medicijngigant Merck & Co. Probeerde in 2007 een soortgelijke aanpak toen het politiek lakei gouverneur Rick Perry beïnvloedde om een ontzaglijke 'executive order' te ondertekenen. waarin verplicht gesteld werd dat alle jonge meisjes in de 'Lone Star State', na op een school te zijn ingeschreven, met het HPV-vaccin Gardasil te moeten worden geïnjecteerd. Omdat die poging uiteindelijk mislukte was een nieuwe en meer slinkse tactiek onvermijdelijk.

Vaccine Wake-up Call for Parents: Your Children Are Being Taken, September 6, 2011