17 september 2011

Kinderen betalen de rekening van volwassen perversie!Moraliteit in verval
We leven in een tijd waarin alle sociaal beschermende mechanismen weggevallen zijn en het meest dierlijk perverse in de mens de kans krijgt zich ongegeneerd te tonen. Wist je dat perverse monsters, die kinderen misbruiken, tot in de allerhoogste kringen worden beschermd? Dat laat ons meteen een belangrijke bron zien.
 

Seksueel en emotioneel misbruik
Het is volkomen onacceptabel dat er op een psychopathische wijze met kinderen seksueel en emotioneel wordt gerommeld. Kinderen, met name pas geboren baby’s, dragen nog een zuiverheid met zich mee. Wanneer zij in al hun onschuld al bezoedeld worden door dierlijke perversiteiten van geestelijk gestoorde ‘volwassenen’ en groepen, zal zich dit keren tegen de samenleving als geheel.  

Kinderen ernstig getraumatiseerd
Mensen die van jongs af aan al zodanig zijn beschadigd, dat zij daardoor hun hart volledig hebben afgesloten, zijn door hun trauma’s klaargestoomd om als werktuig te dienen voor de demonische krachten.
In de afgelopen uitzendingen met Ben van de Brink stond het satanisch seksueel getinte misbruik centraal. In een interview met Jeff Rense vertelde een uit het satanische systeem ontsnapte slachtoffer, hoe de mishandeling niet alleen seksueel misbruik betrof, maar ook lichamelijk en psychisch/emotionele vernedering en marteling. Dit alles met als doel om een dusdanige angst te induceren, dat daardoor een slaafse volgzaamheid werd afgedwongen. Het bewust scheppen van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) is daarbij het doel.
Al decennia lang zijn geheime diensten aan het experimenteren met Mind Control technieken, hetgeen neerkomt op pure zwarte magie! Wat in een eerder stadium op kleinere schaal in geheime laboratoria plaatsvond, vindt nu onder onze neus plaats op een steeds groter wordend gebied. De ontwikkeling van de massamedia heeft dit proces enorm bevorderd. 

Satan in het Vaticaan
In de psychiatrie getuigde een cliënte dat zij reeds vanaf haar babytijd door verschillende mensen binnen haar familie seksueel misbruikt werd. Deze vrouw heeft daar nu nog de lichamelijke lasten van te dragen, daar door het misbruik haar onderste rugwervels volkomen vernield zijn. Daarnaast heeft zij op jonge leeftijd al een aantal ernstige operaties aan haar geslachtsorganen moeten ondergaan, die bij kinderen op die leeftijd bizar en ongewoon zijn. Bij de behandelende artsen riep dit echter geen vragen op, daar zij leefde in een hechte besloten Rooms Katholieke gemeenschap, met klooster en al, waar dit soort misbruik schering en inslag was.

De onthullingen van Ben van de Brink waren in die zin voor mij een keiharde bevestiging van de volkomen satanische achtergrond van de Rooms Katholieke Kerk (RKK). Kijk bijvoorbeeld eens naar de ogen en het satanische lachje van de huidige paus op deze foto.


Kijk ook eens naar de symboliek op onderstaande foto.


De kruizen op zijn sjerp zijn een gestileerde vorm van het kruissymbool van de Orde van de Knights of Malta, een occulte vrijmetselaarsloge die alle maatschappelijke geledingen heeft geïnfiltreerd. Hun symboliek dateert terug tot de Soemerische tijd, waarin Saturnus als god werd vereerd. De drie Maltezer kruizen kan men ook zien als de drie XXX’en. We hebben al gezien dat de betekenis van XXX ondermeer een toespeling is op pornografie, de vertegenwoordiging van het getal van het Beest (666) en de occulte (satanische) drie-eenheid (Vader (Osiris), Moeder (Isis) en Zoon (Horus)).
Zo zijn er nog veel meer occulte symbolen in het Katholicisme te vinden, zoals het ‘gebogen kruis’. En wat dacht je van de geheime archieven in het Vaticaan. Wat houdt men daar verborgen, wat het licht niet kan verdragen? 

Volgens vader Gabriele Amorth zijn er binnen het Vaticaan kardinalen en bisschoppen, die Satan aanbidden. De 85 jaar oude vader zegt dat de vele gevallen van seksueel misbruik en pedofilie het bewijs zijn dat de duivel zich in het Vaticaan bevindt. 

De Amerikaanse auteur Tom Horn schrijft in zijn boek 'Apollyon Rising 2012', dat een andere priester, vader Malachi Martin, waarschijnlijk vermoord is vanwege zijn onthullingen dat het Vaticaan is geïnfiltreerd door de Illuminati, die de Rooms Katholieke kerk zouden willen gebruiken om de door de Bijbel voorzegde 'Valse profeet' op het toneel te doen verschijnen, de helper van de komende Antichrist. In één van zijn boeken leverde Martin sterk bewijs dat er in 1963 in een Roomse citadel een zwarte mis werd gehouden, waarin Lucifer (satan) werd gekroond. 

Bruintje beer
De beer wordt neergezet als uiting van een moederlijk aspect, die in vele oudere culturen met de maan samenhangt. De RKK ziet zichzelf ook als een moederlijk/ herderlijk/verzorgend instituut voor de gelovigen, die net als Jezus, als kinderen van de door RKK aanbeden godheid worden gezien. Vermengd met Talmudische invloeden worden die kinderen binnen de RKK als bezit gezien, waar de ouder mee mag doen wat zij wil.
Vroeger had je het kinderprogramma Barend de Beer en later de Berenboot. Daarin werd de beer als een ouderlijk doch vriendelijk karakter neergezet. In onze tijd zet men een ander berenkarakter neer, zoals bijvoorbeeld in de Teletubbies, maar ook onverhuld als Pedobear.

Stimulering van immoreel gedrag
Om het nieuwe jonge leven te kunnen indoctrineren, werd er een onderwijssysteem ontwikkeld, dat geen enkel oog heeft voor de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Dit betekent dat zij die niet tot de Dertien Elitaire bloedlijnen behoren, van jongs af aan zodanig gemanipuleerd en gehersenspoeld worden, dat zij hun vervulling zullen vinden in het dienen van die elite (de Illuminati)….. enkel en alleen voor hun gerief, genot, machtswellust en psychopathische perversiteiten.

De Orde van de Knights of Malta speelt een verbindende rol tussen de vele groeperingen binnen de satanische commandostructuren, net zoals met de vorstenhuizen. Ja, ook het huis van Oranje heeft zich vermengd met de vrijmetselarij, waardoor de Nederlandse staat hier op gebaseerd is. 

Sexuele voorlichting op school
Zijn sekslessen over homoseksualiteit, trans- en biseksualiteit en masturbatie werkelijk zaken, waar kinderen 'recht' op zouden moeten hebben? Of is dit een verhulling voor het verder afbreken van het heteroseksuele ouderschap en het traditionele gezin en Joods-christelijke waarden, zodat satanische perversies en verkrachting van maatschappij en menswaardigheid vrij spel hebben.