11 september 2011

Laatste dagen droom - Urgent

5 augustus 2011


Hallo…, dit is mijn eerste inzending, maar ik volg jullie site nu meer dan een jaar.
Deze droom is van een vriend van mij
 

Gene Eastman


VOOR DE CHRISTENEN EN DE WERELD. LAATSTE DAGEN DROOM. URGENT. Sla er acht op. Er was geen termijn in deze droom, behalve ... "dreigend, het is op handen".

Ik had deze droom op 5 augustus, en tot nu toe zei de Heer me om het niet met iedereen te delen. Ik wilde gaan schrijven, maar de Heer zei, “Nog niet”….. Vandaag zei Hij, “NU is het tijd.”


Dus hier is het.

De omgeving…..

Er was een heel groot stenen huis met twee verdiepingen, met vele kamers. Goed verlicht… het gonsde van de activiteit en was vol met mensen uit alle lagen van de bevolking. Er kwam veel lawaai uit de woning.
Mensen waren aan het zingen .. schreeuwen .. feesten .. gillen .. kreunen in seksuele en vleselijke en zelfs spirituele genoegens. Het was er allemaal in dit huis, het wereldse en het walgelijke en de ‘schijnbaar’ rechtvaardigen.
Buiten het huis in de achtertuin was een hek .. een afscheiding als het ware. Achter deze afscheiding was een armzalige schuur .. uitgeleefd en met een open voorkant. Langs de bovenkant van het hek zaten zeven tl-lampen, die de achterkant van het huis en de hele achtertuin verlichtten.
In de droom stond ik achter het hek, kijkend door het ijzerdraad bij het huis .. een waarschuwing roepend van, "Het gaat gebeuren .. de wereld zal schudden .. een zware aardbeving gaat toeslaan .. GA HET HUIS UIT of je ZAL er in OMKOMEN".

Niemand kon mij boven het lawaai uit horen, en degenen die mij konden zien .. diegenen die uit de ramen leunden van de achterkant van het huis, lachten en spotten naar mij.

Dus ik besloot het huis IN te gaan in een laatste wanhopige poging om hen te waarschuwen. Ik liep vanachter het hek de trap op aan de achterkant van het huis en door de achterdeur.
Het toneel dat mij begroette was een heksenketel. Ik was in de keuken die uitkeek naar de eetkamer. De keuken stond vol met allerlei lekkers .. party hapjes ... geroosterd vlees .. desserts .. en HEEL VEEL alcohol, alle soorten. In de zitkamer zaten heel veel ‘christenen’, die een soort lofliederen zongen .. ronddansend .. feestend .. lachend .. drinkend .. ja .. dronken wordend door een of andere soort ‘Geest’. Ik was onder de indruk, kijkend naar dit orgie feestje van met het ‘VLEES’ bekleed ‘christendom’, alsof er voor hen GEEN volgende dag was. Ze hadden op een bepaalde manier gelijk.. er WAS geen morgen voor hen .. TENZIJ zij het huis onmiddellijk zouden verlaten.

Ik ging naar de zitkamer waar de ´Spirituele orgie´ plaatsvond .. stond tussen hen in en riep zo hard als ik kon, "GA UIT DIT HUIS, NU .. ER GAAT EEN AARDBEVING TOESLAAN en wanneer je dan NOG STEEDS IN DIT HUIS BENT ZUL JE STERVEN"! 

Ze negeerden me allemaal .. lachten en bespotten me ... of begonnen een "Geestelijk" debat met mij over "Leerstellige" verschillen ... in een poging hun gedrag te RECHTVAARDIGEN. Ik stond daar en waarschuwde ze weer .. ze draaiden de muziek gewoon harder .. zwaaiend in een hypnotische "Praise trance" zoals je ziet in Benny Hinn bijeenkomsten en dergelijke.
Maar twee van hen (er waren er ongeveer vijftig) waren aan het luisteren .. de ene met zijn hele hart.. de ander met een ‘ik zal luisteren maar ik blijf wél doordrinken’ houding.
Ze volgden me vanuit de zitkamer. Ik vertelde hen om bij de achterdeur te wachten tot op het moment dat ik naar de andere kant van het huis ging om degenen daar te waarschuwen. 
 

Ik liep door de gang en keek in alle kamers .. hoe verder ik van de zitkamer, waar de "christelijke" party was, liep, hoe erger de ´Zonden´ werden, die ik zag plaatsvinden. Ik zag de mensen dronken en high worden, drugs nemen, vechten, en veel, heel veel seksuele losbandigheid .. alsof het natuurlijk voor hen was .. en dat was het. Dit waren de mensen van de wereld .. er in geboren, er in stervende, nooit enig ander leven hebben gekend. 

Ik waarschuwde hen .. dezelfde waarschuwing die ik de ´christenen´ gaf .. en verrassend VELEN luisterden .. (er waren er ongeveer 100). Ze stopten met wat ze aan het doen waren en vluchtten uit het huis. (Totaal ongeveer 20 mensen luisterden). Waarbij ze al hun drugs en ​​´geesten´ achterlieten .. niet terugkijkend .. ze renden zo snel als ze konden naar de andere kant van het hek in de tuin en wachtten op mij in de schuur.

De rest die niet vluchtte, begon ERG gewelddadig te worden .. gooide bierflesjes naar me en spuugde op mij, hun vrienden bang makend en hun party verpestend. Ik zag dat ik niet kon doordringen tot nog meer van hen. Degenen die voorbestemd waren om te schuilen en te vluchten .. waren al verscholen en weggerend .. en de rest .. was koud en hard als ijs ... reeds dood. Toen stopte ik met waarschuwen en ging terug naar de zitkamer om nog EEN poging te doen, de mensen die BETER hadden MOETEN weten, te waarschuwen... het ´christelijke party volk´.
Ik liep de zitkamer in .. de zeer werelds klinkende zogenaamde "christelijke" muziek stond op volle toeren .. ze waren aan het feesten en drinken, gewoon een "Goede tijd in de Heer" hebbend... werden "Dronken in de Heer", zich helemaal ONBEWUST van wat ik te zeggen had. Ik probeerde en probeerde .. smeekte ze. Ze weigerden zelfs naar me te kijken .. en ook zij begonnen gewelddadig te worden .. gooiden platen naar mij en noemden me ´Bezeten´ en een ´Demoon´ voor het durven in gaan tegen hun zogenaamde ´Beweging van de Geest´, waar ze zo veel van genoten. Met een bezwaard hart vertrok ik, en snel .. want ik WIST dat de grote aardbeving zo ongeveer zou beginnen.

Ik rende de trap af .. de andere twee uit het ´christelijke volk´ hadden op me gewacht zoals beloofd .. de een nuchter, maar nog steeds niet 100% zeker .. de ander zich vasthoudend aan de reling van de trap ... nog steeds met zijn drankfles met 'Geesten' vasthoudend. Dronken en wuivend zei hij: "Ik kom alleen naar beneden voor de lol, echt .. gewoon om te zien waar alle ophef over gaat".

De anderen .. de "wereldse" mensen die zich hadden bekeerd en waren gevlucht, waren al achter het hek IN het tuinhuisje .. VEILIG .. aan het bidden .. zelfs zonder dat iemand hen  leidde .. ze WISTEN door instinct nu te bidden. De Heilige Geest leerde hen DIRECT wat te doen zonder dat iemand het hen vertelde.
De Heer sprak vervolgens tot mij:
"VLUCHT NU.. GA NAAR DE SCHUTTING ... KIJK NIET ACHTEROM .. HET KOMT ELK MOMENT"  

Ik vluchtte .. rende zo snel als ik kon .. de andere twee achter me.. hoewel, de nuchtere was in ieder geval bezig met een stevige wandeling ... de dronken man kon nauwelijks staan, maar deed een half oprechte poging om te volgen .. lachend en zeggend "DIT moet grappig zijn."

Ik kwam achter het hek met de zeven lampen ... draaide me om en zag het huis en schreeuwde naar de twee nog op het erf aan de andere kant van het hek ... "REN TOCH ALSJEBLIEFT…. KOM ACHTER HET HEK OF JE ZAL ERNSTIG GEWOND RAKEN !”
Want de Heer had me gezegd NIET WEER, en onder GEEN OMSTANDIGHEDENte gaan naar het erf en de veiligheid van het hek te verlaten. Ze kwamen uit eigen beweging vanaf het huis tot achter het hek.

De nuchtere van de twee liep naar de omheining en hield die vast .. nog steeds wel aan de andere kant en starend naar de tl-lichten. De dronken man, nog steeds met een fles in de hand, kwam tot het midden van de tuin .. toen het SCHUDDE ... en tjonge jonge wat SCHUDDE HET HARD.
De grond SCHUDDE .. plotselinge en snelle bewegingen, heen en weer.


Hoewel ik op mijn voeten stond en NIETS vasthield, viel ik niet .. maar ik zwaaide heen en weer op het ritme van een schommel .. zoals je dat zou doen op een schommelende boot om overeind te blijven. Ik bewoog met de aardbeving .. heen en weer geschud .. .. maar NIET VALLEND .. veilig achter het hek.

Degenen in de schuur achter me schudden niet eens ... de schuur zwaaide heen en weer .. maar zij niet .. de grond in die schuur was volkomen stil .. ze bleven maar bidden toen ze uit het schuur keken .. ze zagen het lot van degenen die weigerden de waarschuwing ter harte te nemen.


Het huis .. het huis VIEL met een GROTE KLAP .. werd direct tot puin .. NIEMAND had tijd om uit het huis te komen .. het viel HARD en SNEL .. het doodde direct minstens 50% van hen ... ... en zij die binnen wél de crash overleefden, leefden niet lang meer .. gemangeld in het puin .. kreunend .. snel stervend. De meesten van hen waren helemaal dood toen de laatste schok toesloeg .. toen de TOORN sloeg ... want de GROTE AARDBEVING .. was NIET DE TOORN .. het was een WAARSCHUWING ... van wat komen ging.

Toen de aardbeving toesloeg .. viel de nuchtere aan de verkeerde kant van het hek uiteindelijk .. met een gebroken arm en been ... en zes van de zeven lampen op het hek ontploften .. glasscherven over het erf verspreidend.

De dronken man in de tuin had het niet zo goed. Hij viel HARD, en sneed zich aan de fles, die hij nog steeds in zijn hand hield. Hij rolde op de grond, schreeuwde toen de aarde schudde .. vervolgens explodeerden de lampen .. deze douchten hem met warme stukjes glas .. sneden hem van top tot teen ... hij was bedekt met diepe sneden .. maar nog steeds in leven ... op de een of andere manier was hij NIET MEER DRONKEN.

Toen de grond ophield met schudden, volgde er een windstilte, alleen onderbroken door het geschreeuw van de dodelijk gewonden in het puin van het huis.


Ik riep naar de mannen in de tuin ... "Snel .. snel .. de tweede schok komt er aan .. en het zal geen aardbeving zijn .. het wordt nog VEEL ERGER .. VERHUIS .. NU .. NEGEER DE PIJN EN VERHUIS NU .. anders sterf je DAAR BUITEN .. KOM NAAR DE SCHUUR. "

De man met de gebroken arm en been sprong met pijn naar het einde van het hek, de schuur in. Op het moment dat hij in de schuur ging, was hij genezen .. zijn arm en been waren weer heel. Hij sloot zich in gebed aan bij degenen in de schuur. De man in de tuin was er slecht aan toe.. hij had zoveel pijn .. en was heel ERG berouwvol .. hij kon nauwelijks bewegen en bloedde overal. Hij worstelde om op te staan .. draaide zich om en SPUUGDE op de gebroken fles op de grond .. tranen in zijn ogen .. zo vol van wroeging en verdriet .. over de manier waarop hij God had behandeld en zijn `lieve zachtaardige Heilige Geest`.

Hij draaide zich naar het hek .. tranen met bloed vermengd op zijn gezicht ... en begon te strompelen oh zo langzaam en pijnlijk naar het einde van het hek en tot de uiteindelijke veiligheid van de schuur. Ik wilde hem zo graag helpen ... maar de Heer zei "NEE ... wat een mens zaait zal hij oogsten .. hij moet het nu zelf doen met wat hij NU weet met heel zijn hart ... hij is nu van mij .. maar hij moet de gevolgen van zijn daden ondervinden .. ik kastijd degenen die ik liefheb."
De lucht werd steeds donkerder .. ERG donker .. veel donkerder dan de nacht. Gigantische zwarte wolken stapelden en stapelden zich ... stil .. onheilspellend .. ZWART.

Het resterende licht aan het einde van het hek werd helderder en helderder .. toen de gewonde man in de tuin langzaam strompelde, zo snel als hij kon .. naar het licht dat veiligheid indiceerde. Ik bleef hem bemoedigend toeroepen. Uiteindelijk bereikte hij het einde van het hek en kwam achter het hek .. rechts onder het licht .. tranen op zijn gezicht.
Ik stond op en zag zijn strijd. Toen zei de Heer,
"GA NU DE SCHUUR BINNEN MET DE ANDEREN… DE WIND VAN MIJN TOORN IS GEKOMEN."

Ik dook de schuur in.. de worstelende man nog steeds buiten .. maar in ieder geval was hij nu aan de goede van het hek .. maar NOG MAAR NET ...... toen SLOEG DE WIND.
Ieder van ons in de schuur stopte met bidden in ontzag voor wat buiten plaatsvond.....


Een wind .. een ZEER KRACHTIGE WIND ... huilde neer op alles. Het blies het puin van het huis weg .. de stenen en het puin vlogen als schuimplastic, net als voor een orkaan. Zelfs de gescheurde fundamenten van het huis werden uit de grond weggeblazen .. weg .. de grond werd KAAL gestript.
Zelfs boven het gehuil van de wind uit konden we horen schreeuwen en vloeken vanuit het puin ... degenen die het meest hartstochtelijk vloekten, waren de "christenen" uit de zitkamer van het huis .. VLOEKEND en GOD LASTEREND. Wat ze WERKELIJK WAREN, werd geopenbaard in de TOORN ... wanneer elke onreine en religieuze Geest  werd blootgesteld .. werd onthuld wat ze werkelijk waren .. VLOEKEND op weg naar de ondergang.


Ondertussen ... de man buiten de schuur, maar aan onze kant van het hek, wist dat hij op het punt stond te sterven, want hij kon het niet maken naar de schuur. Maar hij wist ook dat hij was GERED .. maar als DOOR VUUR HEEN ... en toen de wind sloeg, viel hij op zijn knieën, huilend in vreugde en verdriet. Hij zag zijn geest zijn lichaam toen verlaten.
Hij vertrok hij naar de hemel, tenauwernood gered, ondanks zijn vele jaren van kerkbezoek en zingen en loven en "Dronken" worden in de Heer. Tot op dat moment was hij ten dode opgeschreven…

De wind bleef waaien .. de schuur bewoog in de wind. Deze armzalig uitziende schuur, die LEEK te bezwijken onder het kleinste zuchtje wind .. zwaaide alleen .. en ieder van ons binnen in de schuur voelde niet de minste wind.


Toen was de storm voorbij ... de zwarte wolken werden uit elkaar gespleten door het meest verbazingwekkende felle gouden licht dat er doorheen brak ... het licht vulde de lucht ... scheen naar beneden op de aarde, die ontdaan was van alles wat er eerst was.
We wachtten in de schuur ... kijkend, om te zien wat er zou gaan gebeuren ..... toen werd ik wakker ...

Vertaald: Marion Verkleij