27 september 2011

Waarom het Zoontje van de Directeur van NOKIA geen GSM heeft…

Na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect!
Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), omdat zij de risico‘s van mobiel bellen al vergelijkt met gezondheidsrisico‘s, die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.  

Jean Huss, Europarlementarier, Mei 2011 (Huss is belast met het onderzoek naar de effecten van EMS op het menselijk lichaam):
"De informatie die wij van de WHO hebben gekregen, bevestigt de inhoud van mijn rapport. Ik wil hier graag nogmaals het belang onderstrepen om, met name kinderen, in bescherming te nemen tegen EMS en daarbij tevens een oproep doen tot het voeren van een OP KORTE TERMIJN in te voeren bewustwordingscampagne, gericht op leerkrachten en ouders. Hierbij dient met name op de gevaren gewezen te worden, die het voortdurende gebruik van mobiele telefoons door jonge kinderen kan opleveren". 

Er was dus geen sprake van een product eerst testen voordat de onschadelijkheid ervan kon worden aangetoond, maar het product is gewoon veilig verklaard binnen de onderzochte grenzen!
Waar het gaat om tumoren en hersenbeschadiging, zoals in dit geval met mobiele telefonie, is het toch krankzinnig dat er niet een volledige veiligheidsgarantie werd afgegeven? Maar daar gaat verandering in komen. Er dient (binnenkort) te worden gewaarschuwd, zoals op een pakje sigaretten, voor ernstige gevolgen, zeker voor kinderen, van het intensief en regelmatig gebruik van mobiele telefoons en DECT-huistelefoons.
De teksten op mobiele telefoonbijsluiters melden vrolijk dat tot op heden geen schadelijke gevolgen zijn aangetoond van het gebruik van dit product, maar dat de gebruiker wel geacht wordt het product niet overmatig te gebruiken. Ook die claims dienen op korte termijn te verdwijnen, willen de mobiele telefoonproducenten zich niet in hun leugens te buiten gaan.
Met name dus het gebruik van mobiele telefoonapparatuur, zoals de uiterst krachtig stralende DECT-telefoons, zouden verboden moeten worden in huishoudelijk gebruik, vooral omdat de heftige straling van deze apparaten vooral kinderen sterk beïnvloedt. Zie hiervoor bovenstaande afbeelding, een vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van kinderen en volwassenen. Duidelijk blijkt dat de dikte van de schedel van invloed is op de mate van stralingsinvloed op de hersenen.  

Waar eerst de WHO al uitdrukkelijk waarschuwde voor de effecten van mobiele telefoonstraling, is het opnieuw duidelijk dat dit geen apparaten zijn om mee te spotten. Als de Franse regering al advies uitgeeft om kinderen zoveel mogelijk weg te houden bij mobiele stralingsbronnen, dan doen ze dit natuurlijk niet voor niets. 

Was het in mei jl. al duidelijk dat mobiele telefoonstraling negatieve effecten heeft op ons DNA, op spermacellen en op onze hersenen (HIER), vandaag is er opnieuw een waarschuwing aan ons adres, met betrekking tot het gebruik van mobiele telefonie.
Want nieuw onderzoek in Finland toont aan dat mobiele telefoons veel sneller invloed hebben op onze hersenactiviteiten en andere delen van ons lichaam, dan eerder werd gedacht. Met name de veranderingen in ons hersenpatroon, die invloed kunnen hebben op concentratie en geheugen, treden al op na, schrik niet, 33 minuten mobiel bellen!
Onderzoekers hebben ontdekt dat het electromagnetische veld van mobiele telefoons, het glucose metabolisme (zeg maar de glucosestofwisseling) in de hersenen onderdrukt!  

De wereld draaft door...?
Dit betekent dat onze hersencellen tijdens het mobiele bellen worden ‘beroofd’ van suikers, die nodig zijn om standaard  kenniswerkzaamheden te verrichten. Hieronder vallen de mogelijkheden tot concentreren, leren en herinneren. Het onderzoeksteam, dat werd gefinancierd door het Finnish Technology Agency, haast zich erbij te vertellen, dat dit onderzoek nog niets zegt over de lange termijn effecten, zoals glioma of andere hersentumoren.
Maar de onderzoeksresultaten zijn wel degelijk van belang in het kader van het bepalen van het moment waarop negatieve effecten van mobiel bellen optreden. 33 Minuten is dan werkelijk opzienbarend, omdat onderzoekers tot op heden uitgingen van járen na het gebruik van reguliere mobiele telefonie. Met deze nieuwe onderzoeksresultaten worden eerdere conclusies dus verpletterd. 

Een verbazingwekkend resultaat, te zien op deze video: 

Biological effect in my blood from using a 1800mhz cellphone


Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/