21 september 2011

Wilkerson’s eindtijd visioen uit '74 - Aardbeving Japan, daarna in Amerika


Amerikaans gebedsteam kreeg visioen over tsunami's van Alaska tot Californië, en van Singapore tot Nieuw Zeeland

In 1974 publiceerde de Amerikaanse prediker en evangelist David Wilkerson een visioen, dat hij van God had ontvangen over de eindtijd. Hij zag onder andere dat in de toekomst 'mogelijk Japan' getroffen zou worden door een grote aardbeving (uitgekomen), en dat daarna de Verenigde Staten door de meest hevige aardbeving in de geschiedenis zou worden getroffen. Deze extreem zware beving, die op een locatie zal plaatsvinden die men niet verwacht - dus waarschijnlijk niet in Californië - zou ongekend hevig zijn en totale paniek en angst veroorzaken, alsmede nog twee andere grote aardbevingen in gang zetten. Rond 27 september a.s. worden er aardbevingen verwacht van 12 tot 15 op de schaal van Richter, door de uitlijning van Elenin met de Zon, Maan en Mercurius! 
 

Samengevat wat Wilkerson in 1974 schreef
Oogsten zullen in heel de wereld steeds meer te lijden gaan krijgen onder droogte en overstromingen (uitgekomen). Als gevolg hiervan zullen de Amerikaanse voedselreserves verschrompelen (uitgekomen). De voorraden tarwe, rijst en sojabonen zullen uitgeput raken (aan het uitkomen). Er komen steeds meer overstromingen, orkanen, tornado's en hagelstormen (uitgekomen). Meer dan één derde van de VS zal tot rampgebied worden verklaard (uitgekomen als de afzonderlijke rampen bij elkaar worden opgeteld).

Door het steeds extremere weer (uitgekomen) zullen veel dieren het leven laten (uitgekomen) en zullen de voedselprijzen fors gaan stijgen (uitgekomen). Sommige experts zullen constateren dat de natuur zijn balans verliest (uitgekomen). Het weer wordt steeds moeilijker te voorspellen, doordat zware stormen plotseling zullen ontstaan (uitgekomen). Zelfs de zuidelijkste regio's van de VS zullen door record koude worden getroffen (afgelopen winter uitgekomen) en de noordelijke gebieden zullen juist extreme hitte kennen (eerder uitgekomen). 

Veel mensen zullen tijdelijk berouw tonen tijdens het teisteren van de Aarde, maar in korte periodes van rust, als lijkt dat de natuur weer normaal wordt, zullen ze zich weer gerustgesteld voelen. Dan ineens zal het opnieuw losbarsten, echter nog heviger dan ooit tevoren. Piloten zullen de ergste vliegomstandigheden in de geschiedenis van de luchtvaart rapporteren. Er komen ongekend krachtige orkanen, en veel delen van de wereld, met name Europa, krijgen te maken met de hevigste winters ooit (deels al uitgekomen). Uit stormen zullen grote brokken ijs op aarde vallen en veel schade veroorzaken (plaatselijk uitgekomen). Gewassen en auto's zullen er door vernield worden (deels uitgekomen) en er zullen zelf veel mensen door omkomen.

Landen zoals India en Pakistan krijgen te maken met hongersnood en massale epidemieën van onder andere cholera. Noodfondsen zullen uitgeput raken en verzekeringsmaatschappijen zullen grote verliezen lijden. Het geld raakt op en veel mensen zullen gaan beseffen dat ze alleen nog maar bij God hulp kunnen zoeken.

Een christelijk gebedsteam in Amerika zou veel gebeden hebben. Eén van de gebedsstrijders, Timothy Snodgrass, kreeg volgens eigen zeggen een visioen, waarin hij een grote engel boven de Stille Oceaan zag staan. Hij had een wiel in zijn handen dat Indonesië voorstelde. De spaken van het wiel strekten zich uit naar Alaska, Californië, Singapore, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Amerika. De engel zei dat als het centrum van het wiel bewoog, niets het bewegen van het hele wiel tegen zou kunnen houden. Daarna zag Snodgrass hoe van Californië tot Alaska en van Singapore tot Nieuw Zeeland tsunami's grote verwoestingen in de kustgebieden aanrichtten.


Het gebedsteam heeft eerder visioenen ontvangen, en onder andere kerken in Indonesië gewaarschuwd voor de aardbevingen in 2004 (9.3 Sumatra) en die van 1 oktober 2009 (7.9 sterk). 


Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/