5 oktober 2011

AGENDA 21 – Verborgen Plan voor de Wereld


178 Landen tekenden dit VN-plan voor maar liefst 85% bevolkingsreductie!Waarschijnlijk geloof je nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is. 178 Landen -inclusief Nederland!- zetten echter hun handtekening onder het zogenaamde Agenda 21 ‘Duurzame Ontwikkeling’ plan, dat volgens het VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773) streeft naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%. Dat betekent voor ons land dat minstens 14 miljoen Nederlanders moeten gaan verdwijnen…

Eén van de belangrijkste peilers voor het uitvoeren van de plannen van de machtselite achter de schermen om een Nieuwe Wereld Orde in te voeren zijn zonder twijfel de (inter)nationale milieubewegingen. Agenda 21 voorziet in de uiteindelijke verwezenlijking van de grote droom van vrijwel alle milieufanatici, namelijk de Aarde 'teruggeven' aan de natuur en een samenleving creëren waarin de positie van de mens feitelijk van ondergeschikt belang is.


Global Warming hoax
De laatste twee decennia is de valse Global Warming-hysterie misschien wel het belangrijkste wapen van Agenda 21 gebleken. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers, die afstand hebben genomen van de misleidende Co2/opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse onderdanen vasthouden aan het waanidee dat onze planeet 'gered' kan worden van klimaatverandering, en er daarom torenhoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd, waardoor de groei van de welvaart kan worden gestopt zodat deze kan worden herverdeeld.
De frauduleuze Global Warming agenda is echter niets anders dan een voorwendsel om onze vrijheden steeds verder in te perken. Zo meent bijvoorbeeld een groot deel van politiek Nederland te moeten bepalen hoe mensen zich zouden moeten verplaatsen.


Alles in bezit en onder controle van de overheid
Naast de aanval op de -in de grondwet vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op privé eigendommen. Het duidelijkste voorbeeld van zogenaamde publieke/private 'samenwerking' zijn de bailouts van de banken geweest. Veel mensen met een hypotheek denken dat ze een 'eigen' huis bezitten, maar feitelijk is dit huis eigendom van de bank, en dankzij de miljardenbailouts daardoor in het bezit van... de overheid.
Privé bezit rust op het economische systeem van 'vrij ondernemerschap'. Het 'vrije ondernemerschap' is oorspronkelijk bedoeld om iedere burger de mogelijkheid te geven privé eigendom te verwerven. Door torenhoge belastingen en premies en kunstmatig hoog opgedreven prijzen is dit in de loop van de tijd doelbewust steeds moeilijker gemaakt.
Het uiteindelijke doel is om alles en iedereen geheel afhankelijk te maken van de overheid, zodat de acties en zelfs de wensen en verlangens van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Het idee dat alleen de overheid 'weet wat goed is' voor de burgers en daarom het recht heeft te mogen bepalen hoe -en wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privé bezit mogen hebben (of juist niet), leeft vooral in linkse-/socialistische kringen. Maar ook 'christelijk' en 'rechts' Nederland is met deze vrijheidsbeperkende controledwang besmet, zij het in wat mindere mate.

De leugen van overbevolking
Dat de doelstellingen van Agenda 21 impliciet steeds meer geaccepteerd worden, is goed te zien in de enorme invloed en voortdurende indoctrinatie van de machtige milieulobby, en de opkomst van one-issue partijen zoals de Partij voor de Dieren, die feitelijk dieren dezelfde rechten wil geven als mensen. Ook in New Age kringen heerste het breed aangehangen concept dat al het leven feitelijk 'gelijk' is, een visie die diametraal tegenover bijvoorbeeld de Bijbelse Scheppingsopdracht staat: 'Weest vruchtbaar en vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen... en over het gevogelte... en over al het gedierte..' (Genesis 1:28). Vanzelfsprekend is deze opdracht van God een gruwel in de ogen van de Illuminati!
Hoewel de Aarde -mits de juiste beleidskeuzes worden gemaakt- met gemak het dubbele! aantal inwoners zou kunnen herbergen en voeden -en dan nog zouden er uitgestrekte gebieden leeg en onbewoond blijven- is, getuige het feit dat bijna alle landen Agenda 21 hebben ondertekend, de leugen van 'overbevolking' een algemeen aanvaard begrip geworden. Om de geesten rijp te maken voor het introduceren van bevolkingsreducerende programma's -ervan uitgaande dat de elite niet ongeduldig wordt en een wereldoorlog ontketent om het proces 'een handje te helpen'- wordt het New Age concept dat de mens eigenlijk niets meer is dan een intelligent dier (Darwinisme/ evolutietheorie) en dat de mensheid zoiets als een 'milieuschuld' aan de Aarde zou hebben, al decennia over de hele wereld actief gepromoot op scholen, andere onderwijsinstellingen en in de massamedia.

Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelings programma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar -onder het mom van het milieu en het 'redden' van de planeet- uiteindelijk zelfs het recht op leven. In een wereld waar jaarlijks ruim 40 miljoen ongeboren baby's legaal worden vermoord, behoeft dat echter weinig verbazing meer te wekken.

 
AGENDA 21 - DEPOPULATION 2009 PART
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DCUe61hmqsA
Bron:
http://xandernieuws.punt.nl/?id=598351&r=1

Posted:
http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/