4 oktober 2011

DE BIJBEL IS ECHT UNIEK

Degenen die de Bijbel afwijzen, zouden eigenlijk eens de tijd moeten nemen om te kijken naar alle onderstaande bewijzen, voordat ze tot zo’n uitspraak komen.
Het is uniek in zijn continuïteit
Als slechts 10 mensen, uit dezelfde plaats, geboren rond dezelfde tijd, dezelfde taal sprekend, uit dezelfde bevolkingslaag, vandaag de dag werd gevraagd om slechts een controversieel onderwerp op te schrijven, zouden ze moeite hebben, het met elkaar eens te zijn. Maar de Bijbel staat hierin alleen. Het werd geschreven over een periode van 1.600 jaar door meer dan 40 schrijvers uit alle lagen van het leven. Sommigen waren vissers, sommigen politici. Anderen waren generaals, koningen, herders of historici. Ze kwamen van drie verschillende continenten en schreven in drie verschillende talen. Ze schreven over honderden controversiële onderwerpen, maar ze schreven met instemming en harmonie. Ze schreven in kerkers, in tempels, op het strand en op de heuvels, in vredestijd en tijdens de oorlog. Maar hun woorden klinken alsof ze uit dezelfde bron komen. Dus God nam 40 verschillende mensen om de Bijbel te schrijven, en het doorstond de tand des tijds.

Het is uniek in zijn circulatie
De uitvinding van de drukpers in 1450 maakte het mogelijk om boeken af te drukken in grote hoeveelheden. Het eerste gedrukte boek was de Bijbel! Sindsdien is de Bijbel door meer mensen gelezen en afgedrukt, meer dan enig ander boek in de geschiedenis. In 1930 waren meer dan een miljard Bijbels verspreid door de bijbelgenootschappen over de hele wereld. In 1977 drukten bijbelgenootschappen wel meer dan 200 miljoen Bijbels per jaar, buiten de overige Bijbel uitgeverijen. Niemand die geïnteresseerd is in het kennen en weten van de waarheid, kan zo'n belangrijk boek negeren.
 

De Bijbel is uniek in zijn eenheid
De eenheid die tussen alle Bijbelboeken bestaat is heel bijzonder. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de voorspellingen over de eerste komst van de Here Jezus en hoe alles daarvan exact is uitgekomen! 

De Bijbel is uniek in zijn taalkundig karakter
Ook de wereldliteratuur is er door beïnvloed. Grote taalkundigen hebben hun waardering uitgesproken over de schoonheid van de taal en poëzie in de Bijbel.

De Bijbel is uniek in zijn verspreiding
In het jaar 2000 was de Bijbel (of een bepaald gedeelte) in meer dan 2200 belangrijke talen vertaald. Geen enkel boek tipt hieraan! 

De Bijbel is uniek in zijn actualiteit
Nog steeds heeft de Bijbel een boodschap voor iedereen, ongeacht in welke tijd men leeft. De Bijbel had 500 jaar geleden een boodschap, maar ook vandaag nog. De Bijbel is het enige geschrift, dat leert dat God een relatie met de mensen wil onderhouden en dat Hij daar zelfs naar verlangt. Die liefde gaat zo ver dat Hij zijn eigen Zoon opofferde om de verstoorde relatie tussen Hem en de mensen weer te herstellen.

De Bijbel is uniek in zijn overleving
De oudste handschriften zijn er niet meer, toch zijn er wel betrouwbare kopieën aanwezig. Er is maar één originele uitgave van de Bijbel. Dat zijn de boeken en brieven die onder de leiding van de Heilige Geest op papier zijn gezet. De daarna verschenen exemplaren zijn overgeschreven, vertaald en gedrukt. Toch komen die nauwkeurig overeen met de originele geschriften! Daarnaast heeft de Bijbel alle aanvallen overleefd die op zijn vernietiging waren gericht. Er is geen boek dat gedurende zijn hele bestaan zo heftig en op zoveel verschillende manieren is aangevallen.

En tot slot, de Bijbel heeft ook kritiek overleefd
Geen boek is meer aangevallen wegens de juistheid ervan. En toch bewijzen archeologen elk jaar opnieuw, dat een gedetailleerde beschrijving van de Bijbel, van de historische gebeurtenissen, juist is.

Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/Hallo Marion,


Ik reageren op het artikel "De Bijbel is echt uniek" maar dat ging niet.


Ik wil je vragen onderstaande te plaatsen als het kan?Ik heb een boekje "De Messias in het Oude en Nieuwe Testament", "In de boekrol is van Mij geschreven"
Het is een mooi boek want het vertelt ook over de 333 profetieen die


er in het Oude testament te vinden zijn over de Messias, dus eigenlijk een boekje vol met


bewijzen wie Jezus Christus is. De utigeverij is: Stichting "Israel en de Bijbel"
Erg mooi ook voor evangelisatie.


Hier een klein stukje uit dit boek:EEN UITDAGING


Wij dagen de wereld en iedereen uit, om


1) Aan te tonen, dat er een ander boek dan de Bijbel, in de literatuur van de wereld is, dat profetieen omtrent een komende Messias bevat, gelijk aan die in de Bijbel; en aan een verloop van vierhonderd jaar het bewijs te leveren van een nauwkeurige vervulling in twintig of meer bijzonderheden.


2) Een of andere 'Christus', hetzij levend of dood (behalve Jezus van Nazareth) naar voren te brengen, die slechts de helft van de voorspellingen, die wij in dat boek gegeven hebben, kan vervullen. Wij zouden dan een ieder, die beweerd heeft de ware Messias te zijn, vragen:


Werd hij in Bethlehem geboren?


Werd hij geboren uit een maagd?


Is hij een direkte afstammeling van Abraham en David?


Kwam hij ongeveer 490 jaar na de tijd van daniel?


Heeft hij vele wonderen gedaan?


Was hij in alles volmaakt?

Stierf hij aan een kruis en verrees hij na drie dagen?


Heeft hij zijn, lichaam ten offer gegeven tot vergeving van zonden van de mensen?


Is hij ten hemel gevaren?


Werd hij voor dertig zilverstukken verkocht?


Heeft men zijn klederen verdeeld of het lot daarover geworpen?


Heeft hij ooit uitgeroepen: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Een ieder, die eerlijk is en even ernstig nadenkt zal tot de overtuiging komen, dat Jezus Christus, die alle 333 profetieen betreffende de eerste komst van de Messias heeft vervuld, de enige Persoon is in de hele geschiedenis, die gekenschetst kan worden als de beloofde


Messias en dat er geen boek te vergelijken is met de Bijbel.


Dit is zo'n mooi boek en een aanrader voor iedereen!


groet, Shirley van der Tuijn