14 oktober 2011

Doelwit Hoover Dam: 11 11 Onthuld


Het mysterie van 11 11 11 

De USGS (United States Geological Survey) organisatie heeft openlijk toegegeven, dat zij aardbevingdata verwijderen voor publicatie. In een artikel dat onlangs is opgedoken, schrijft de auteur, "Je wordt voorgelogen door de overheid, duizenden zullen sterven, en miljoenen zullen lijden". In het artikel schrijft hij:
“We worden voorgelogen. De USGS "vergeet" de 10.000 aardbevingen in de Canarische Eilanden op te nemen. Zij verwijderen die in Arizona, maar niet de bevingen van de aangrenzende Lake Mead. Waarom. Waarom. Waarom?
En wat nog enger is: zij verwijderen vele aardbevingen, ook op andere locaties. Seattle is er een van. E-mail ze en vraag hen, waarom ze ELKE Arizona aardbeving in de buurt van de Hoover Dam aan het verwijderen zijn.  

11 11 11  Occulte Symboliek

Laat ik eerst even wijzen op een aantal occulte symbolen, verbonden aan dit 11 11 fenomeen. Hier is een korte lijst van de symboliek, verbonden met 11 11 11 (waarschijnlijk 11 november 2011). 

§  11 11 Magazine. Dit is te vinden op 1111mag.com. Hier vind je een overvloed aan demonische misleiding in verband met het concept van de "Ascensie", die de "New Age" lichtwerkers omarmen als hun beweging naar een "hogere sfeer" van bewustzijn. Inderdaad zullen zij "het licht zien" van Lucifer als ze “tijd en ruimte overstijgen” en zich aansluiten bij hunGalactische Federatie van Licht”-gevallen engelachtige wezens, zoals hun kosmische vrienden, de Pleiadiërs. (Job 38:31  Kunt gij de zoete invloeden van de Pleiaden binden, of de boeien van de Orion losmaken?” - Waarschuwing!) 

§  11 11 11 “De Movie” De intro van de film luidt: "Al vele jaren is het aantal 11 11 11 op een mysterieuze wijze verschenen aan miljoenen mensen over de hele wereld. Het is bekend geworden als het 11 11 fenomeen. Op de 11de dag, van de 11de maand, in 2011, zal een poort worden geopend…..er zal iets doorheen komen."(HERE) 

§  Terwijl Dr. Carl Calleman, zonder twijfel de toonaangevende expert op het gebied van de Maya kalender, stelt dat de kalender eindigt op 28 oktober van dit jaar, suggereren sommige Maya-experts dat het daadwerkelijk eindigt op 21 december 2011, om precies 11:11 UTC. Wie heeft gelijk? 

§  De oude Chaldeeën zagen deze betekenis van de nummers 11 11: Op het moment van grote verdrukking. Zou dit een waarschuwing voor de "grote verdrukking" kunnen zijn? 

§  Vooraanstaande New Age deskundigen volgen het 11 11 fenomeen reeds vele jaren. Volgens de meesten is er een DNA codering, ingebouwd in het menselijk genoom, om de 11 11 visies te triggeren. Dit is een gecodeerde waarschuwing / ontwaking tot de opening van de bewustzijnspoort, in ons geprogrammeerd door onzescheppers’, de Annunaki "sterrengoden" van de "Dog Star Sirius" (2 Tess 2:7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”  2 Tess. 2:11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.”) 

Christenen die 11 11 11 zien
Veel christenen zien dit 11 11 fenomeen ook optreden. Wordt dit getriggerd door de DNA-bewering, of is dit een waarschuwing van onze hemelse Vader? (Job 33:14  Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op”.) 

Het Tijdperk van Aquarius
Deze "Eeuw van Aquarius" wordt meer passend aangeduid als het "Tijdperk van Lucifer” of de opkomst van de Nieuwe Wereld Orde. Onze hemelse Vader zal, zoals beloofd, de tijd inkorten want anders zou 'geen vlees' behouden worden.  (Matth. 24:22)
Dan. 12:1-2
“1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”

HAARP Veroorzaakt Hydro Seismiciteit (Aardbevingen)
YouTuber Dutchsinseheeft eindeloos video’s geupload over het gebruik van HAARP (High Frequence Active Auroral Research Project, een Tesla-achtige "ionosferische verhitter" en een weermodificatie techniek van de MIEC, (Military Industrial Extraterrestrial Complex). Deze weercontrole technologie kan leiden tot verbazingwekkende overstromingen en droogtes, aardbevingen en andere gebeurtenissen. In feite heeft, recent nog, Mahmoud Ahmadinejad openlijk geklaagd, dat de huidige droogte in Iran werd "veroorzaakt door het westen".

En in de James Bond film A View to a Kill, zet de schurk Zorin olieboringstations op rondom de Hayward fault in Californië, door middel van het gebruik van een technologie, die "water" injecteert in lagen van de aarde om er olie uit te pompen. Het masterplan was om de aardlagen rond de fault te verzwakken en daarna ondergrondse explosieven te laten ontploffen, om zodoende een catastrofale aardbeving te veroorzaken.  

De Hoover Dam 11 11 Waarschuwing
De vernietiging van de Twin Towers was een opoffering van mensenlevens aan hun "god" Lucifer. De terugkeer van de Soemerische 'goden' zal de "grote verdrukking" inluiden en beginnen met de systematische slachting van de mensheid.
Echter, de Hoover Dam kan zeer waarschijnlijk het volgende 11 11 offer zijn. Inderdaad, de symboliek op het $ 50 dollarbiljet lijkt de Hoover Dam te tonen. 
 

Terwijl Jonathan niet 100% zeker is dat dit de Hoover Dam is op het $ 50 dollarbiljet, gelooft hij toch dat de Heer dit aan hem heeft bevestigd. Na het bestuderen van foto's van dammen voor vele jaren, onthulde een recente oude foto van de Hoover Dam details, die niet zo duidelijk zijn als op andere foto's.
Maar wat ECHT verbazingwekkend is, is deze foto hieronder weergegeven. Voor de eerste keer zien we dat deze obelisk-achtige zuilen zeer dicht in de buurt komen van de twee structuren, getoond aan de rechter- en linkerkant van de Dam op het $ 50. En het "nieuwe $ 50" toont duidelijk (zie rechts boven), dat de dam doorbroken is en het water overstroomt
Hier is de oude foto van de Hoover Dam met deze obelisk-achtige pilaren.


HOE DAN OOK!
Kijk naar de foto hierboven. Wat zie je? Je ziet TWEE TWIN TOWERS!! Je ziet.... 11 11. 

11 11 

Zou het kunnen dat de Hoover Dam een opzettelijke valse vlag aanval van de machten der duisternis zijn zal? Laten we eens kijken wat de Bijbel voorspelt dat zal gebeuren.

Blijkbaar zijn er nog veel meer symbolen
Er blijken meer occulte symbolen rond de Hoover Dam te zijn. Hieronder is een engel (gevallen engel) standbeeld, opgericht bij de dam. Niet alleen is deze engel verbonden met de "grote piramiden” van Egypte en het sterrenstels van de Pleiaden, (door een plakkaat dat het sterrenbeeld en een bevestigende verklaring laat zien), het voltooit bovendien het 11-11-11 paradigma, door het hebben van vleugels die naar omhoog uitslaan, om de 3de elf (11) te vertegenwoordigen in het 11-11-11 mysterie.


Blijkbaar is deze "engel" (gevallen engel) de derde 11 in het 11-11-11 raadsel. Maar meer verontrustend is de occulte betekenis van het bijbehorende plakkaat en de uitspraken van de overheid in verband met het bestaan ervan. Dit voegt "tastbaar" bewijs toe, dat de Hoover Dam "occulte" betekenis heeft en de waarschijnlijkheid van een toekomstige valse vlag aanval.

De Geboorte van een Nieuwe Man en Meer Demonische Symboliek


De 11-11-11 Gevallen Engelen (Oordeel zelf)


Vergeet niet dat het opschrift en de taal allemaal aansluiten bij het sterrenstelsel van de Pleiaden en de Alcyone ster. Dit zijn alle verbindingen met de Sumerische "goden" en de LEUGEN van 2 Tess. 2. 

Zij zijn NIET onze scheppers!

Dit is de Ster bij de Hoover Dam, welke het Pleiaden Sterrenstelsel toont.

Elenin is kennelijk nog steeds daar en haar dichtste nadering is rond 17 oktober. Wordt het een onschadelijke voorbijganger of zal er iets meer impact zijn?
Dr. Calleman zegt dat 28 oktober het einde van de Maya kalender is. Zullen de "Nieuwe  Mensen van Kennis" (Sumerische Annunaki "sterrengoden") dan terugkeren? Of zijn ze reeds hier? Wanneer zal de massale wereldwijde aardbeving zich voordoen, die de oude Maya’s voorzegden, kort na het eindigen van de kalender? Is deze aardbeving de Openbaring 6:12 Opening van het Zesde Zegel, welke de Bazuinoordelen inluidt?
Jezus komt als een "dief in de nacht". Hij komt als een "strik" voor degenen die Hem niet kennen. Het zal een complete shock zijn, en de Bruid zal in een oogwenk verdwijnen. Er zal GEEN tijd zijn om te reageren. Er zal GEEN TIJD meer zijn om van gedachten te veranderen en berouw te hebben om je voor te bereiden op deze "reddingsmissie". De "deur" zal worden gesloten en de grote verdrukking, een soort van "hel op aarde", zal je toekomst zijn.
 

Geef je leven aan Jezus Christus, nu
Bekeer je van al je zonden
LAAT JE VULLEN MET DE HEILIGE GEEST
WEES KLAAR VOOR DE OPNAME
GLORIE AAN JEZUS CHRISTUS
YESHUA
DE KONING DER KONINGEN!!
 

Vertaald: Marion Verkleij