6 oktober 2011

Dromen over de aanstaande OpnameLieve mensen,

Ik heb veel dromen gehad, veel visioenen en influisteringen door de Heilige Geest; mijn geliefde vertelde me laatst zelfs verbazend, dat het soms wel eens "eng" is dat veel wat de Geest mij openbaarde 100% uitkwam. We maken het wekelijks vele malen mee op de gekste plaatsen en momenten.


Wat ik het meest ontvang, zijn visioenen en dromen over de Opname van de Bruid. Telkens weer, soms nachten achter elkaar, werd ik verdrietig wakker van de beelden die ik zag, want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen…, vooral veel voorgangers willen er het liefst niks van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.

Ik zal drie dromen beschrijven…  

Droom 1
Het was nacht, er viel een enorme stilte in de lucht en over de gehele aarde, van binnen voelde ik een grootse aanwezigheid naderen. Ik raakte enthousiast maar tegelijkertijd ook in shock, omdat het vreemd was. Ik liep kijkend in de lucht op straat en in een flits, alsof het bliksemde, was ik niet meer wie ik was. Ik veranderde in een prachtig iemand, ik voelde alleen liefde en blijdschap en ik sprak in een vreemde verblijde taal. Ik werd in dat oogwenk door een engel naar de wolken gedragen en keek om mij heen, en zag dat er weinigen waren die opgenomen werden. Ik vroeg aan de engel, "Waarom zijn er zo weinig opgenomen?"
De engel lachtte en zei, "Ze kennen de Heer niet en hebben Hem nooit gekend, maar jij, jij bent simpel gebleven, jij bleef simpel, jij bleef simpel". Dat waren de woorden die de engel herhaalde.

Toen ik de wolken naderde, openden die zich en zag ik een gedaante van een mens, maar het was alsof deze gedaante feller als de zon scheen. Het was Jezus mijn Verlosser, die de armen opende en mij in de wolken opwachtte.  

Droom 2
Het was overdag, ik liep in een grote drukke stad, en ik zag grote tekenen gebeuren in de hemel, die te maken hadden met de zon en gedeeltelijk de maan. Opeens rende ik achter iemand aan op straat die ik kende. Het was iemand die ik ken en religieus leeft. Ik rende achter hem aan, omdat ik hem wilde vertellen over de tijd waarin we leven en over de eenheid en liefde die we in Christus Jezus moeten zoeken en vinden. Maar hij wilde me niet kennen en opeens zag ik veel meer Christenen, ik zag te veel, ook velen die ik ken. Opeens zag ik, dat daar in die drukke stad maar één weg was, het was een gigantisch brede weg, breder dan een dubbele autosnelweg. En daar renden ze allemaal, heel drukke bezige Christenen, die met van alles bezig waren, maar Hem niet waarlijk kenden. Ik zat aan de zijlijn toe te kijken. En opeens was er de Opname.

Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de aarde regenen en er was een grote aardbeving, een aardbeving die de wereld nog nooit gezien heeft, het was werkelijk gruwelijk. En weer bleven velen achter die in de wereld de ‘elite onder de christenen’ waren.  

Droom 3

De Opname was geweest, en ik was geest. Van boven keek ik naar de aarde en als een arend vloog ik over de aarde en keek ik naar hen die achterbleven. Het pijnlijkste van alles was dat ik een vrouw zag die ik ken… Ze had verscheurde kleren aan en weende, ze klaagde erover dat Hij haar niet had opgenomen en vervloekte degenen, die opgenomen waren, en verweet het hen zelfs. Toen zag ik hoe duister de harten van velen waren; er zat meer vergelding dan liefde in hun harten.  

Dat zijn drie dromen geweest over de Opname. Vanaf juli 2011 droom ik bijna dagelijks over de opname en de tijd waarin we leven. Waarom de Heer mij duidelijk maakte om het met jullie allemaal te delen, is het volgende:
Hij liet mij het plan van Satan zien. De Heer liet mij ook zien dat Zijn komst de tijd zal zijn, wanneer niemand Hem verwacht. Dat betekent dat de Gemeente Hem niet verwacht, zelfs niet naar Hem uitkijkt, al zeggen hun lippen het wel te menen, maar hun harten gaan niet naar Hem uit.  

Twee strategische plannen
Want het belangrijke van alles is dat het plan van Satan heel geraffineerd is, het is namelijk verdeeld in twee strategische plannen, namelijk hoofdzaak en bijzaak.
De hoofdzaak is grote afleiding onder Gods volk, wat zal zorgen voor de grote afval waar de Bijbel het over heeft. En de bijzaak is Gods volk inleiden in de alternatieve wereld, zodat zij na de Opname een makkelijke prooi zijn.
Deze twee strategische plannen zullen als één complex plan worden uitgevoerd, althans, het is reeds in volle gang over de hele Christelijke wereld! Onder de Christenen wordt dit een soort van ‘opwekking’ genoemd, omdat het een hype aan het worden is.

Er zijn nog nooit zoveel profeten geweest als in deze tijd over de gehele wereld. Er is een gigantisch enthousiasme gaande in bijeenkomsten, waar het evangelie niet gepredikt wordt, maar waar juist veel profetische woorden voor een ieder zijn. Voor ieder een woord zodat een ieder happy is en zich goed voelt. Deze profeten hebben het niet over de eindtijd en over de wederkomst van Christus; ze hebben het echter allemaal over hetzelfde, nl. verschuiving (die inderdaad ook letterlijk plaatsvindt), groei in je portemonnee, groei in relaties en allerlei dingen die ook LETTERLIJK EXACT te horen zijn in alternatieve beurzen of andere paranormale activiteiten. Kortom gezegd, grote afleiding dat ook nog een geweldige brainwash is. 

Komt dit niet bekend voor?
Uiteraard heeft de Heer mij laten zien dat dit bericht niet gewaardeerd noch geaccepteerd zal worden door veel Christenen. Helaas! Maar alles wat ik doe, is simpelweg gehoorzamen aan Gods Geest. Het enige waar wij ons mee moeten bezighouden, is onze Vader lief te hebben en onze naasten lief te hebben gelijk wij onszelf liefhebben. Daarnaast is het nog maar enkel het goede nieuws in de wereld te verspreiden en de duisternis aan het licht te brengen. Het GOEDE nieuws is het nieuws dat God onze Vader de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus voor ons gaf.
Dat is het goede nieuws! Wij zijn niet geroepen om op andermans vingers te tikken, we zijn niet geroepen om de Heer als een toornige God te beschrijven, terwijl Zijn hart juist vol bewogenheid en hartstocht uitgaat naar degenen die zonder God leven. We zijn geroepen om te getuigen dat Jezus leeft, en spoedig komt om ons op te nemen, en te waarschuwen niet achter te blijven. 

Ik hoop dat jullie bemoedigd worden door deze brief en dat God jullie aanraakt. Ik hoop op eenheid en liefde onder ons. Ik hou van Jezus omdat Hij eerst van mij hield, en daarom hou ik ook van jullie, omdat Diezelfde ook van jullie houdt.  
Echter, ik zie alleen maar clubjes ontstaan, en ieder met het hoofd omhoog, denkende het in zijn eentje te redden. En wat ik in veel kerken zie, is dat er meer activiteiten komen die steeds alternatiever worden en dat mensen steeds meer honger naar profeten krijgen. De Heer laat me zien dat veel Christenen meer aandacht aan profeten geven dan aan Hem. Er bestaan zelfs over de hele wereld profetenscholen. 

By the way, profeten van God zijn aan het volgende te herkennen…. Een profeet is niet welkom in zijn eigen huis of stad, een profeet zal omwille van Hem vervolgd worden.
Ik getuig van Jezus die spoedig komt, en jullie zullen zien, hopelijk samen in eenheid als Zijn bruid in de wolken. Denk eraan! Het zullen de weinigen zijn die het leven zullen vinden!
Ik hou van jullie!

- anoniem -