16 oktober 2011

Enkele belangrijke woorden - Verdrukking, Meteoren, Bescherming

Prayer closet

video
Geüpload door 777aej op 14 okt 2011

Vertaald fragment 

..... De Heer liet me iets over zijn tweede komst zien… én palmtakken.
Ik weet dat er sprake was van palmtakken bij zijn eerste komst. Hij liet me mensen zien, die met palmtakken wuifden voor zijn tweede komst. Ikzelf weet hier niets over, dus als iemand dit wel weet…
(Volgens traditie bedekken de Joden met palmtakken hun traditionele ‘sukkah’ hutjes tijdens het Loofhuttenfeest. Dit feest valt dit jaar op 13 t/m 19 oktober!).

Hij liet me ook een palmboom zien, in het midden van een drukke stad. Ik realiseerde me dat ik in Florida was, en ik keek omhoog naar de lucht. Ik zag rotsblokken van dit formaat uit de hemel vallen. Ik wist niet wat het was; eerst dacht ik, hagelstenen? Of meteorieten? Maar de lucht was helder blauw, en het was zonnig, dus ik denk niet dat het hagelstenen kunnen zijn geweest. Maar ik hoorde de woorden, “Verschrikkelijk is de plaag”.
Dit is alles wat ik heel kort zag; ik zag dus niet wat het veroorzaakte. 

Vervolgens had de Heer enkele woorden voor mij.
“De wereld zal tegen je opstaan.” Nu nog kan je het je niet voorstellen, wanneer zelfs leden van je eigen gezin / huishouden zich tegen je gaan keren. Maar dat wat mij het meest kwetste was, dat de ‘kerk’ zich tegen je zal keren. Ik praat hier over de gelovigen in Jezus Christus, dat zelfs zij zich tegen je zullen keren. En dat deed pijn, ik voelde dat. 

En de Heer zei verder, “Wees alert en vervul je doel voor mij”. En ik dacht, De Heer is mijn Beschermer en mijn Herder, Hij zal mij leiden. En toen zag ik de Heer, en ik voelde ook zijn gevoelen. Hij hield zijn armen wijd uitgestrekt en zei, “Ik wil mijn schapen verzamelen in mijn armen en ze beschermen, en dit ZAL Ik doen. Ik kon zijn wens voelen, en ik zag hem zijn mensen bijeenverzamelen…
Hij zei, “Bereid je voor, onderleg je zelf zodat je bekwaam bent”, en daarna – het leek op een ‘scheiding’ – zal er een tijd zijn, waarin het Hij alleen is. Dan zul je dat andere niet meer hebben, je zult dan alleen nog zijn stem hebben. 

Daarom, dit is mijn eigen advies… Ik bid dat je zult bidden, en Hem zoekt met heel je hart totdat je zijn stem kan verstaan. Mensen die zijn stem horen, zijn niet bijzonder. Bij de Heer is geen aanzien des persoons. Zijn schapen horen zijn stem, en alle gelovigen in Jezus zouden zijn stem moeten zoeken, omdat Hij spreekt. Hij leeft! 

Dank voor het kijken. 


Onderstaande video’s spreken o.a. van de verdrukking en vervolging die christenen zullen ondergaan, naarmate de tijd van de Opname van de gemeente nadert. David Wilkerson was een ware profeet! En hij durfde uit te komen voor wat de Heer hem begin jaren ’70 liet zien. TOEN had hij strijd om dit naar buiten te brengen. NU kun je alles wat hij voorspelde gewoon in de krant lezen… 

David Wilkerson- The Vision Excerpt Read By Carter Conlon

Aan het einde van de eerste video wordt gezegd, dat wij (christenen) de ‘laatste bank’ zullen zijn. Mensen zullen bij wijze van spreken naar ons toe rennen, omdat geen enkele zekerheid te vinden is in de wereld, in ons financiële systeem, de banken, valuta, goud of zilver. Nee, de ENIGE ZEKERHEID is te vinden in JEZUS CHRISTUS! Hij is ook de ENIGE die ons kan beschermen voor alles wat spoedig komen gaat. 

David Wilkerson -- The Vision 1973Een ingezonden reactie inzake de palmtakken wil ik graag plaatsen: 

Palm branches are essential to celebrate Feast of Tablernacles (which we are right in the middle of for this year!) We are to wave the 4 species which includes palm branches. Jesus will fulfill the last 3 Feasts in order just as He fulfilled the first 4. The Four Species:
On the first day, you will take for yourselves a fruit of a beautiful tree, palm branches, twigs of a braided tree and brook willows, and you will rejoice before the L-RD your G-d for seven days. -Leviticus 23:40
Bless you