23 oktober 2011

Illuminati Kaartspel 2007 – Wat de wereld te wachten staat

Georgia Guidestones 

In het derde deel over dit kaartspel, zullen we stilstaan bij de toekomstverwachting voor de wereld. Hoe ziet die toekomstverwachting er volgens de Illuminati, de NWO, uit? Om te beginnen staat massamoord op de eerste plaats, om twee redenen.  

De eerste is de Bijbelse waarheid.
Want alles wat niet onderworpen is aan God, is onderworpen aan Lucifer, de tegenstander, de satan. Van hem wordt gezegd dat hij:

· De god is van deze tijd (eeuw). (2 Kor. 4:4.)
· De overste is van deze wereld, waarin wij leven. (Joh. 14:30)
· De moordenaar van mensen is, vanaf het begin. (Joh. 8:44) 

Samengevat, het wezen dat nu de macht heeft over de wereld, heeft het slechtste met de mensheid voor. Hij doet niets anders dan mensen doden en dat zal hij dus blijven doen. Dat het binnenkort zal gebeuren, zien we in de volgende reden. Want de tweede reden waarom massamoord op de eerste plaats staat, is omdat zij die onder de Luciferiaanse doctrine vallen, lees NWO-leden, dit doel bovenaan hun 10 doelstellingen hebben geplaatst op de Georgia Guidestones. 

“Houd het aantal mensen onder de 500.000.000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.“  

Dat betekent dat na de Opname van de Gemeente een verschrikkelijk groot aantal mensen, meer dan 92% van de wereldbevolking, zullen worden gedood. We spreken dan over ongeveer 6.000.000.000 mensen.
Maar welke andere zaken zullen er nog gebeuren? Aan de hand van het kaartspel kunnen we onderzoeken welke kaarten het meest krachtig zijn. De meest krachtige kaarten zijn kaarten, die voor de Illuminati het meest belangrijk zijn. Namelijk hun doel (zie Georgia Guidestones) te verwezenlijken en de mensheid, aldus wijlen 33ste graad Vrijmetselaar en occultist Albert Pike, onder de doctrine van Lucifer te plaatsen.


STAP 1 – HOMELAND SECURITY VOOR DE ORDE! 

Na de Opname ontstaat er automatisch chaos. Dat niet alleen, één van de hoogste doelen binnen het Discordianisme, een esoterische leer die wortels heeft al van het vroegste begin van de Nieuwe Wereld Orde, is het scheppen van iets nieuws uit chaos. Maar daarvoor moet men eerst chaos scheppen, alvorens men daar iets nieuws uit kan scheppen, aldus hun visie. Overigens is de Bijbel overduidelijk over het begrip chaos.
1 Kor. 14:33  “Want God is geen God van verwarring (chaos), maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.” 

Heel simpel, hoe draai je chaos 180 graden om in orde? Door een orde te creëren. Die orde is nieuw. Vat u hem al? Juist, een nieuwe orde voor de hele wereld is de New World Order. Hoe pakt men dat aan? Dit pakt men aan door het land om te vormen in een totalitaire politiestaat. En een politiestaat kan alleen maar echt goed functioneren als er een goede geheime dienst achter de schermen meewerkt.

De Illuminati noemen dat in het kaartspel, de Homeland Security. U moet in dit geval zeker denken aan Big Brother, namelijk de invoering van 666. Want iedereen die onder het 666-systeem valt, kan men controleren. De mensen die de chip niet willen hebben, zullen worden gezien als een ernstig gevaar voor het “Homeland” en zullen op z’n minst gevangen gezet worden. Maar dat ze zullen sterven staat zonder meer vast, want dat bevestigt de Bijbel zelf. Zie Openb. 13 en 20.  

Dus om een Nieuwe Wereld Orde te realiseren, wordt de “Homeland Security” (lees Big Brother en de invoering van 666) gebruikt / ingezet, voor het stukje “orde” van de Nieuwe wereld Orde.