18 december 2011

CIA klokkenluider spreekt zich uit over 9/11 en meerCIA Asset Susan Lindauer Can Now Speak 10 years after 2001-9-11 (LINK) CIA klokkenluider Susan Lindauer onthult alles wat ze weet…

De Voormalige CIA-medewerker spreekt zich uit over een aantal onderwerpen, waaronder de 9/11 aanval op de Twin Towers, het feit dat de vliegtuigkapers allemaal CIA medewerkers waren en hoe zij werd gearresteerd door de Amerikaanse overheid, en vastgehouden zonder proces of zelfs een hoorzitting onder de zogenaamde 'Patriot Act'.
Er zijn vele zeer belangrijke inzichten die ze ons biedt, en ik raad het zien van deze 90-minuten durende video in zijn geheel aan. Het eerste half uur is haar fundamentele presentatie, het laatste uur beantwoordt ze vragen.

“You guys have no idea what actually happened. The lies are só much deeper.” 

Een heftige uitspraak, maar kijk zelf naar deze Engelstalig YouTube van haar presentatie.
Uit de eerste hand geeft zij een verpletterende versie van de ware gebeurtenissen achter het ‘intelligentie-gordijn’ van de CIA rondom 9/11. En rondom de aanloop naar de invasie van Irak. De werking van de Patriot Act, die feitelijk al klaar lag vóór de aanslagen van 9/11, die vooral bedoeld was om de 9/11-klokkenluiders en -dissidenten aan te pakken. Een arsenaal van geheime bewijzen, onbepaalde gevangenneming en de dreiging van het onder dwang toedienen van medicijnen. 

Deze presentatie werd gegeven rondom de introductie van het boek van Susan Lindauer, ‘Extreme Prejudice’, een boek rondom de uiterst brutale cover-ups rondom 9/11 ! 

Voorwoord uit haar boek, geschreven door haar advocaat in deze zaak
Mijn advocatenkantoor verdedigde ms. Susan Lindauer tegen een aanklacht van de overheid, als zou zijn een ongeregisseerde Irakese agente zijn, die spionage verrichtte voor de Irakese inlichtingendienst. Ik verzeker je dat het verhaal van ms. Lindauer heftig is maar waar. Het is een uiterst belangrijk verhaal, belangrijk in dit nieuwe politieke, post-9/11-tijdperk. 

Als haar advocaat hield ik bijzonder hoge standaards aan voor de validatie van haar claims, dat ze gewerkt zou hebben als een VS Inlichtingen-officier, onder supervisie van de CIA en de afdeling inlichtingen van het Ministerie van Defensie. Vóórdat ik besloot om haar te vertegenwoordigen, nam ik de moeite om me te verzekeren dat haar verhaal klopte, via onafhankelijke bronnen, die ik beschouw als bronnen van een uiterst hoog kaliber. Mensen die hieronder vallen zijn o.a. stafleden van het Congres, internationale journalisten, en verschillende Amerikaanse en Schotse advocaten, die betrokken waren bij de Lockerbie zaak in Den Haag. Ik ken enkelen van hen als vrienden en goede kennissen, maar ook als professionele collega’s. Het verhaal van ms. Lindauer bleef recht overeind staan! Ze heeft een bijzonder persoonlijke geschiedenis, waarvan ik geloof dat deze waar is. 

Het checken van haar verhaal werd vereenvoudigd door de enorme bibliotheek aan gegevens die in haar legale ontdekkingen te vinden zijn. Hieronder zijn bijvoorbeeld documenten en uitgeschreven mondelinge verklaringen van FBI-opnames, van meer dan 28.000 telefoongesprekken, 8000 e-mails en honderden faxen, die we te pakken hebben gekregen, waarop data en plaatsen staan, die de verzending bewijzen. 

Toen mevrouw Lindauer bijvoorbeeld claimde dat haar CIA-contact, Dr. Richard Fuisz, haar US$ 2.500 had betaald, in oktober 2001, voor haar werk rondom het 9/11-research, kregen we de persoonlijke cheque te zien, die als bewijs hiervoor diende.
En toen mevrouw Lindauer claimde dat ze papieren had afgeleverd rondom de afwezigheid van illegale wapens in Irak, aan de Minister van Binnenlandse zaken, Colin Powell, die het kantoor náást Dr. Fuisz had, was zij in staat om een fotokopie van de beschreven envelop te laten zien, waar deze papieren in hadden gezeten. Ze overhandigde me ook kopieën van originele documenten met handgeschreven notities aan genoemde minister, die waren aangereikt door de FBI om haar te vervolgen.

Haar portfolio van bewijsmateriaal weerlegt de claims dat inlichtingendiensten geen enkele poging gedaan zouden hebben om de valse informatie te weerleggen die aan regeringsfunctionarissen overhandigd zou zijn, voor de inval in Irak. En inderdaad, uit haar gegevens blijkt overduidelijk, dat ms. Lindauer het klokje rond heeft gewerkt om precies dátgene aan te tonen. Toen Republikeinse leiders besloten hadden om met een nieuw verhaal te komen rondom de waarschuwingen voor de 9/11-aanslagen, bleek dat ms. Lindauer’s activiteiten en haar reputatie voor het vertellen van de waarheid, haar in de weg kwamen te staan. In het bijzonder ook rondom de gebeurtenissen achter de schermen rondom Lockerbie. Omdat zij wilden slagen, diende ms. Lindauer te worden ‘neergehaald’… 

Naar mijn mening als haar advocaat, is ms. Lindauer altijd in staat geweest om terecht te staan; alleen bleek het Ministerie van Justitie schandelijke ontboezemingen rondom haar zaak uit de weg te willen gaan.” - Brian Shaughnessy 1 Juli 2010 


RT bevestigt altijd de feiten voordat ze haar verhaal vrijgeeft: 

9/11 Whistleblower Susan Lindauer: 'Libyan Opposition Is Al-Qaeda' NATO Working With Al CIAeda!
http://www.youtube.com/watch?v=bfv1uPBmR5g&feature=related