1 december 2011

FED en andere Centrale Banken bereiden zich voor om vreemde valuta te distribueren in geval van globale crisis!De Federal Reserve (FED) en vijf andere centrale banken hebben afspraken gemaakt om elkaars valuta te verdelen in het geval van een wereldwijde financiële crisis.
Centrale banken zijn deze tijdelijke tweezijdige valuta-ruil afspraken overeengekomen, "zodat liquiditeit kan worden verstrekt in elk rechtsgebied in elke valuta wanneer de marktomstandigheden dit vereisen", zei de Fed vandaag in een persbericht, de overeenkomst een 'onvoorziene maatregel’ noemend. De Europese Centrale Bank en de centrale banken van Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben ingestemd met de afspraken.

De bilaterale overeenkomsten werden aangekondigd naast gecoördineerde acties van de zes centrale banken, gericht op het stimuleren van de dollar liquiditeit. Tweezijdig ruilen zou de Fed in staat stellen, bijvoorbeeld, om euro’s, Zwitserse franken of Britse ponden te verstrekken aan Amerikaanse banken, indien nodig. Het akkoord laat een bredere verspreiding van de liquiditeit toe en stelt een bank in staat om rechtstreeks met haar centrale bank te handelen”, zei Dino Kos, een voormalige New Yorkse Fed vicepresident, die verantwoordelijk is voor open markt transacties.
 

De centrale banken vinden het verstandig om de nodige afspraken te maken, zodat de liquiditeit ondersteunende operaties snel op zijn plaats kunnen worden gebracht, mocht dat nodig zijn.
De dollar omruil regels zullen met zes maanden worden verlengd tot 1 februari 2013 

Dit ruikt verdacht naar een ‘Nieuwe Wereld’, de Nieuwe Wereld Orde! 

Lees het hele artikel: Bloomberg.com
Vertaald: Marion