13 december 2011

Iedere vrouw op Aarde een HPV-vaccin

Ieder vrouw op Aarde -jong of oud- MOET EN ZAL gevaccineerd worden tegen HPV ! 

Beste vrienden,

In het voorjaar kwamen er berichten binnen dat de VN van plan zouden zijn om alle kinderen en vrouwen in te gaan enten tegen HPV (baarmoederhalskanker). Deze beslissing zou geformaliseerd worden op een conferentie medio september. Opmerkelijk is punt 13 uit het wereldomvattende plan: Het Vaticaan en Palestina worden uitgenodigd als respectievelijk ‘observer state’ en ‘observer’. Heel vreemd …. Reactie van professor Van Ranst en de pro-vaccinatie-lobby: te gek voor woorden!
 

Hoever staan we nu?
De Algemene Vergadering vond plaats en in de ontwerp-resolutie lees je dat alles in het werk zal worden gezet voor o.a.
de productie van betaalbare, veilige, effectieve en kwalitatieve medicijnen en vaccins, hiermee de leidende rol van de WHO onderkennend als primair gespecialiseerde organisatie in gezondheid in dat perspectief.

In Berlijn vond bovendien de 27e International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop plaats, dat uiteraard gesponsord was door Big Mama Pharma. Bedoeling was vooral de wetenschappelijke verantwoording te geven voor deze vaccinatiecampagne. En...

Guess what : HPV-vaccins zijn effectief en veilig…!
Hiermee kunnen in alle landen met de zegen van VN en onder controle van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) de nationale overheden aan de slag, wat ook bij ons massaal gebeurt. Alle meisjes van 12 jaar worden nu stelselmatig ingeënt tijdens de schooluren en kunnen hierover zelfstandig beslissen zelfs tegen de schriftelijke weigering van de ouders in!x

Ook Europa roept ‘Alle hens aan dek’… Volgens de EU-richtlijnen kunnen vanaf 2012 alle vrouwen bij gynaecologisch onderzoek getest worden op het HPV-virus en, indien positief, dringend aangeraden worden om zich te laten vaccineren wegens het “hoog risico” van het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. En er is een enorme marktpotentie: 291 miljoen vrouwen zouden wereldwijd draagster zijn van het HPV-virus 16/18. En juicht in alle toonaarden: er is een nieuw en ‘veelbelovend’ ProCervix-vaccin, dat in ontwikkelingsfase II is. Het wordt ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen o.l.v. Prof. Pierre Van Damme! 

Daarnaast zijn er ook twee wereldwijde HPV-campagnes om ervoor te zorgen dat de inenting ook gebeurt in ‘ontwikkelingslanden’.x


- Eerste campagne -x

De eerste en belangrijkste komt van GAVI Alliance en heeft als naam ‘Immunise every child’. GAVI Alliance is de nieuwe naam voor GAVI – ‘Global Alliance for Vaccination and Immunisation’.


Kijk eens wie er allemaal met GAVI Alliance samenwerken… 

  • gesticht in 2000 door UN, ‘Big Mama Pharma’, Bill & Melinda Foundation, World Bank, Unicef en een aantal onbekende ‘filantropen’
  • een partnership van privé en overheid
  • een vermogen van 2.5 miljard US-dollar..!
  • doel is om tegen 2015 588 miljoen kinderen te vaccineren tegen van alles en nog wat
De campagne ‘Immunise every child’ beoogt tegen 2015 zo’n 2 miljoen vrouwen en kinderen te vaccineren alleen al tegen HPV. Negen landen hebben reeds hun interesse bevestigd, maar we mogen kennelijk nog niet weten welke. De financiering van deze GAVI-campagne komt van International Finance Facility for Immunisation ( IFF) , gesticht door Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, UK, Zuid-Afrika, Australië en Spanje om de Millennium Development Goals te bereiken.x

Goal nummer 4 is om rond 2015 de kindersterfte met 2/3 terug te hebben gedrongen. Hiervoor werd in 2006 als eerste project de IFF-im (im: immunisation) opgericht, die beschikt over een vermogen van ongeveer 4 miljard dollar, verkregen via obligaties. Tot de eerste intekenaars behoren de paus en de aartsbisschop van Canterbury…. Het grootste kapitaal komt evenwel van Goldman Sachs en Deutsche Bank. Ze hopen de komende 10 jaar nog zo’n US$ 4 miljard te verwerven...Doel van IFFim is om tegen 2015 meer dan 500 miljoen kinderen te vaccineren. De HPV-actie is daar dus een onderdeel van.x


- Tweede campagne -x

Tegen de achtergrond van diezelfde Millennium Goals is er ook een tweede initiatief vanuit de VN met de naam Shot@life , die valt onder een algemene campagne ‘Every woman, every child’, die op de rails gezet is door de VN-secretaris-generaal zelve. Doel is op allerlei gebied de gezondheid en het leven van vooral vrouwen en kinderen te beschermen. En de verantwoordelijke organisatie om dit uit te voeren is de UN-Foundation (deze is opgericht in 1998 met een basiskapitaal van US$ 1 miljard van CNN-oprichter Ted Turner . Dit initiatief heeft de steun van Gavi , Unicef, het Amerikaanse Rode Kruis, de Bill & Melinda Foundation, Lions International en ABC News. 

Shot@life
Deze campagne wil vaccins promoten in de arme landen, en grote VN-baas Ban-Ki Moon heeft op 15 november in Bangladesh bevestigd dat de HPV-vaccinatie hierin essentieel is. 
 

Conclusie: er is nu dus wereldwijd:
  • én de consensus
  • én de structuren
  • én de gelden 
We mogen dus verwachten dat de vaccinatiemanie in het algemeen, en tegen HPV in het bijzonder, nog zal toenemen:
- de nieuwe doelgroep van jongens tussen 11 en 21 jaar wordt nu al in de VS aangepakt.
- er zullen 7 behandelingen nodig zijn om elke vrouw levenslang ‘te beschermen’, aangezien de bescherming maar 5 jaar werkt. Dus 21 vaccins per persoon.  

Ter herinnering: Cervarix/Gardasil = € 375 voor 3 injecties.
Big mama pharma juicht in alle toonaarden: ‘It’s kassa-kassa time again !’
Ter illustratie: big mama pharma spendeerde in 2010 aan lobby-werk het bedrag van 244 miljoen dollar!
Wie nog enig grammetje gezond verstand en nog enig onsje kritisch vermogen heeft , zucht: hoelang nog zullen wij in ons verzet tegen deze waanzin afgeschilderd worden als internetfantasten en complotfanaten?x

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Belfort Groep


Deze Oostenrijkse arts spreekt zich openlijk uit tegen dit HPV-vaccin

HPV-vaccin Gardasil
De Europese arts heeft zich nu openlijk uitgesproken tegen Gardasil door te zeggen dat het vaccin zowel gevaarlijk is als geheel ondoeltreffend om baarmoederhalskanker te voorkomen.


Dr. Christian Fiala uit het Oostenrijkse Wenen liet tegenover WorldNetDaily weten dat Gardasil baarmoederhalskanker niet helpt voorkomen en dat het vaccin bovendien onveilig is. Volgens de praktiserend arts ‘is er geen bewijs voor het causale verband tussen HPV (humaan papillomavirus) en baarmoederhalskanker en dat het HPV-vaccin het aantal gevallen van baarmoederhalskanker terugdringt’. 

Dr. Fiala heeft vastgesteld dat HPV niet verantwoordelijk is voor het veroorzaken van baarmoederhalskanker en dat maakt dat het vaccin in feite niet gebruikt kan worden waarvoor het in eerste instantie op de markt gebracht is.
De Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA weet sinds 2003 dat HPV niet wordt geassocieerd met het veroorzaken van baarmoederhalskanker. Dit weerhoudt de farmaceutische reus Merck en haar bedienden in de regering en de media er niet van om de geldmachine te laten draaien. 

Dr. Fiala strijdt in Oostenrijk al jaren tegen Gardasil, vooral nadat verschillende gezonde en levendige tienermeisjes in zijn land enkele dagen na het ontvangen van een HPV-vaccin kwamen te overlijden.
Voorzitter van zorgwaakhond in Washington Judicial Watch Tom Fitton kreeg in 2008 inzage in documenten, waaruit bleek dat de FDA reeds enige tijd op de hoogte is van het feit dat Gardasil verantwoordelijk is voor het veroorzaken van anafylactische shock, schuim op de mond, coma, verlamming, enzovoorts. Uit de rapporten blijkt dat zowel de FDA als andere agentschappen niet opletten of wegkijken. 

Bron: