23 december 2011

Obama noemt uitkomst oorlog Irak groot succesAmerikaanse troepen in Irak 

Op donderdag 15 december 2011 hebben de Amerikaanse strijdkrachten formeel het einde gemarkeerd van hun bijna 9 jaar durende missie in Irak. Barack Hoessein Obama noemde op 14 december 2011 de inspanningen in Irak een „buitengewone prestatie”. Hij zei dat in Fort Bragg, waar hij een groep militairen toesprak die terugkeerden uit de hel Irak. „We laten een soeverein, stabiel en zelfstandig Irak achter, met een regering die door het volk is gekozen”, aldus Obama. Hieronder een aantal schokkende cijfers en beelden waaruit blijkt dat deze oorlog tot een hel is geworden voor zowel de bevolking van Irak als voor de Amerikaanse militairen. 

Op 20 maart 2003 vielen de Amerikanen met bondgenoten Irak binnen. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush verklaarde een jaar voor de inval, “er zal oorlog zijn, overal waar zich terroristen schuilhouden”, en zei dat Irak tot de doelen zou kunnen gaan behoren in de strijd tegen het terrorisme.  

Enkele cijfers…
De oorlog heeft 4487 Amerikanen het leven gekost. Daarnaast vielen er 32.226 gewonden. Verder heeft de oorlog de Amerikaanse belastingbetaler 1000 miljard dollar gekost. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over hoeveel slachtoffers er aan Iraakse zijde zijn gevallen, vooral onder de burgers. In 2006 publiceerde het gerenommeerde Brits medische tijdschrift The Lancet een onderzoeksrapport en kwam toen al op een geschat aantal van 655.000. De onderzoekers gaven in het rapport aan geen onderscheid te kunnen maken tussen de burgerslachtoffers en de militaire slachtoffers. In april 2007 schatte de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR dat er op dat moment in totaal 4,1 miljoen Irakezen ontheemd waren door de oorlog, waarvan er 2 miljoen naar het buitenland waren gevlucht en dat is in de jaren na 2007 alleen maar toegenomen vanwege oorlogshandelingen en zelfmoordaanslagen van onderling strijdende moslimgroeperingen. Inmiddels liggen de schattingen van het aantal doden op ruim 1 miljoen, inclusief duizenden doden veroorzaakt door zelfmoordaanslagen van elkaar bestrijdende Soenitische en Shi’itische moslim groeperingen en diverse terreurgroepen. 

Christenvervolging toegenomen
Sinds Saddam Hoessein is verdwenen, worden christenen en andere gelovigen in Irak op een afschuwelijke manier door fanatieke moslims vervolgd en massaal Irak uit getreiterd. Ze noemen kerken "een smerige plaats van ongelovigen die als basis dient om de islam te bestrijden" en zeggen dat christenen "legitieme doelwitten" zijn en dat het "moordende zwaard" niet van hun nek zal worden weggenomen." Duizenden christenen zijn gedwongen om huizen, buurten en plaatsen van eredienst in Bagdad te ontvluchten. De lijst van aanslagen op christelijke doelen is, sinds de inval van de Amerikanen in 2003, schrikbarend. Bij de val van Saddam Hoessein waren er nog 1.5 miljoen christenen, zo’n 8 procent van de Iraakse bevolking. Begin juli 2011 waren er nog 200.000. Het land is allesbehalve stabiel te noemen, zoals Obama in zijn toespraak beweerde, en er wordt een toenemende invloed van Iran geconstateerd. Geen best teken! De corruptie is alomtegenwoordig en zelfmoordaanslagen blijven een bijna dagelijks fenomeen voor de Irakezen.  

Psychische en lichamelijke klachten
Volgens diverse bronnen kampen 75% van de Amerikaanse militairen die in Irak gediend hebben met lichamelijke klachten. Verschillende medici verwachten dat het merendeel van alle militairen die Irak gediend hebben, op den duur met ernstige lichamelijke klachten te maken krijgen, nog los van de psychische problemen vanwege de verschrikkelijke ervaringen die velen van hen hebben opgedaan. Velen verloren dierbare vrienden en collega’s werden voor hun ogen opgeblazen. Volgens de groep Veterans for Common Sense kampen een derde van alle militairen die in Irak hebben gediend, met psychische problemen en lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom. Vooral door de lange uitzending naar Irak zitten veel militairen met mentale problemen. Alleen al in Fort Hood beroofden 22 militairen zich in 2011 van het leven. 

Oorzaak klachten
Volgens diverse onderzoekers worden de lichamelijke klachten van de militairen voor een belangrijk deel veroorzaakt door het gebruik van “Verarmd Uranium”(VU) in wapens. Uit onderzoeken blijkt dat door de Amerikaanse en Britse bombardementen in Irak, bepaalde kankersoorten met zo’n 500 tot 1000% zijn gestegen. Let op: schokkende beelden! Een groot aantal pasgeboren baby’s in Irak vertonen zeer ernstige afwijkingen, zo zeer zelfs dat sommigen niet in leven gehouden kunnen worden. Baby’s worden geboren met open hoofdjes zonder oogjes, organen die buiten het lichaam liggen en soms zijn het niet meer dan klompjes vlees. Medische deskundigen die dit hebben onderzocht, zeggen dat VU (Verarmd Uranium) het DNA aantast.


Alles is radioactief
Terwijl onderzoekers spreken van een ongekende ramp die zich over tientallen jaren zal uitstrekken, wordt het gezondheidsrisico door de Amerikaanse regering gebagatelliseerd door de nadelige effecten minimaal te noemen. Drinkwater, woestijnzand, huizen, lucht, metaal, enz, allemaal radioactief. Zowel de Amerikanen als de Britten hebben Irak tot een hel gemaakt, met het gebruik van deze munitie. De Iraakse stad Fallujah lijdt nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaans aanvallen van eind 2004. Volgens de opstellers van een rapport getiteld "Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009", hebben de mensen in Fallujah te maken met meer kankergevallen, leukemie, kindersterfte en allerlei lichamelijke afwijkingen dan werd vastgesteld onder overlevenden in Hiroshima en Nagasaki in de jaren nadat deze Japanse steden werden verwoest door Amerikaanse atoombommen in 1945.  

Grootste ommuurde ambassade ter wereld
Inmiddels hebben de Amerikanen in de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad de grootste ambassade ter wereld gebouwd. Het ambassadeterrein is groter dan Vaticaanstad. De bouw heeft 736 miljoen dollar gekost en is met grote geheimzinnigheid omgeven. De Verenigde Staten weigeren vragen hieromtrent te beantwoorden. Het hele terrein wordt omzoomd door een muur van minstens drie meter hoog. Om veiligheidsredenen werd de ambassade niet door Irakezen gebouwd, maar door Aziaten die speciaal daarvoor zijn ingevlogen. Volgens een rapport van de Council on Foreign Relations zullen 5500 veiligheidsagenten 17.000 burgers in dit gebouw gaan beschermen.  

Vanuit Irak naar Jordanië
Inmiddels is gebleken dat de Amerikaanse troepen, die uit Irak zijn teruggetrokken, deels zijn verplaatst naar Jordanië, waar ze aan de grens met Syrië zijn gestationeerd. Het gaat om Special forces die met vliegtuigen, helikopters en in konvooien zijn overgebracht naar de King Hussein luchtmachtbasis bij al-Mafraq, op slechts 10 kilometer afstand van de grens met Syrië. Ook werden ze in verschillende Jordaanse dorpen gezien, waar ze begonnen zijn wacht- en legerposten op te bouwen. 


US Withdrawal In Iraq Paves Way for US-Israeli Strike on Iran