10 december 2011

Opname Dromen met bevestiging
Geüpload door Bear049 op 24 nov 2011Ik heb vijf dromen over de Opname gehad. Dit is een video over de laatste dromen (over de Opname).  

Vertaald fragment 

Opname droom 5 november 2011.
Waar ik het graag met je over wil hebben, zijn enkele van mijn Opname dromen. Bovendien wil ik je graag bemoedigen over het feit dat de Heer nog niet is teruggekomen. Wat je moet begrijpen is dat Hij iets aan het uitwerken is dat ons verstand te boven gaat. Dus, Hij stelt uit, Hij laat op zich wachten, voor een korte tijd. De bijbel zegt ons dat Hij dat doet. Misschien voelt het alsof Hij zijn belofte vergeten is, maar dat is niet waar. Hij kijkt uit naar degenen die Hem echt toebehoren, die Hem liefhebben en die voor zijn doel geroepen zijn. 

Ik geloof dat de Heer spoedig komt en ik heb hierover gebeden….
Ik heb nog nooit een droom over de Opname gehad, maar dit jaar had ik de eerste. De Heer sprak dat Hij spoedig zou komen en dat ik mijn huis in orde moest maken.

Toen ik op een dag mijn motor wilde gaan rijden en net van plan was naar buiten te gaan, zei een stem tegen me, “Nee, ga terug naar binnen, doe een dutje; ik heb iets voor je dat ik je wil laten zien”. Ik dacht, dat het misschien mijzelf was en wilde door de voordeur gaan. En… de stem zei het opnieuw. Dus ik besloot te gehoorzamen en dacht, ik geef het tien minuten. Ik vertelde mijn vrouw dat ik een dutje ging doen en zette mijn klok op tien minuten. Want ik was helemaal niet moe; het was ongeveer 16 uur. Het was op 11-5-11 en 5 in de bijbel betekent ‘genade’. Halverwege komt mijn vrouw binnen en zegt, “Deze hond zal niet stoppen, want hij wil bij je in de kamer zijn. En de hond heet ‘Grace’. Dus Grace komt naar binnen en gaat naast mij op het bed liggen. Vervolgens stel ik mijn klok opnieuw in, dek me toe, en ben meteen vertrokken.  

Ik droomde dat ik in de gang liep - net zoals daarnet - loop naar buiten naar mijn motorfiets en haal het uit de garage. De wolken waren donker en zwart, zwarter dan ik ooit had gezien. Ik zag een soort van ovaalvormige opening in de lucht, waar blauwe lucht en stralen licht doorheen kwamen. Rondom aan de randen was een prachtige paarse kleur en schitterende gouden en zilveren highlights. Ik dacht nog bij mezelf, Wow wat heb ik een geluk dat ik juist op tijd ben om dit te zien!
Op het moment dat ik dat dacht, hoorde ik een geloei achter me. Het was best angstwekkend; het was erg luid. Ik kon de wind om me heen voelen waaien. Toen was er een super luide donderklap en de aarde begon te schudden. Daarna zag ik van die zilveren ballen uit de wolken schieten, die de wolken uiteen trokken. Toen zag ik de hand van de Here Jezus uit de wolken komen…  

Daarna werd ik wakker en het was 17 uur. Ik heb misschien 20-35 minuten geslapen, ik weet het niet. 

Tien dagen later in de nacht van 15 november, om 1.23 uur in de morgen, heb ik nog een droom. Exact dezelfde droom…., ik wandel door de gang, ga naar buiten, kijk omhoog en denk, Wow de lucht ziet er precies hetzelfde uit als in mijn droom die ik had over de Opname! Dus ik kijk richting het zuiden om te kijken of ik die opening zie… En ik hoor dat geloei weer achter mij. Onmiddellijk wist ik dat het de Opname was.
Ik zocht naar mijn vrouw, in de woonkamer…. Ze zat achter haar computer en ik zeg haar, “Kom naar buiten liefje, de Opname staat te gebeuren!”

En ik begin de Heer te vragen mij te vergeven voor mijn zonden. Ik zei, “Heer, vergeef al mijn zonden die ik heb gedaan, zelfs die ik onbewust gedaan heb…” Vervolgens hoorde ik die bliksemklap, en de aarde schudde en God trok me op als een bliksembol in de lucht. Het was zo indrukwekkend en angstwekkend…. Ik begon te gloeien als een gouden licht, toen ik door de wolken omhoog ging. Ik zag een paar sterren en daarna was ik in een bal van licht. Ik weet niet wat het was; het was slechts helder licht. En over het midden was een enorm kruis, goud van kleur…. Er was ook een woord te zien, het woord PEACE (VREDE). Terwijl ik omhoog vloog, keek ik naar het woord PEACE, en ik kon het woord SALVATION (BEVRIJDING) en REDEMPTION (REDDING) en GRACE (GENADE) en MERCY (BARMHARTIGHEID) voelen. Alle waren opgenomen in dat woord Peace… 

Daarom, de Heer komt spoedig, Hij komt heel spoedig! 

En in mijn derde droom, droomde ik dat ik een kerk binnenliep, die ik niet ken. En ik zag de voorganger daar. Hij droeg een blauwe blouse en een ?pantalon, en hij begon me te vertellen dat hij niet begreep waarom deze mensen hem aanvielen in de kerk. En hij had allemaal problemen, zijn kinderen waren ziek, hij had geld nodig, en hij zou het niet maken, enz. En de Heer gaf me een woord voor Hem.
Ik vertelde het hem, en hij luisterde naar mij…. en op dat moment vond de Opname plaats. En in deze droom waren de kerkmuren wit, met gouden kerstversiering. Dus ik weet niet of dat specifiek iets betekent. 

In mijn eerste droom was er het nummer 23, en 2.30…. Misschien heeft dat er iets mee te maken, of misschien zijn het juist niet de nummers die belangrijk zijn. Wat van belang is, is dat God onze harten voorbereidt op zijn spoedige komst. God maakt ons wakker in deze laatste dagen, hetgeen we weten door alle dingen die gebeuren rondom Israël en de andere naties die Israël aanvallen, Gog en Magog, de Chinezen en de Russen zullen straks Israël aanvallen. Er kan een nucleaire oorlog plaatsvinden; daarom weten we dat de tijd nu is. God vertelt ons, Hey maak je klaar, bereid je voor! Dus dat is de urgentie hiervan. Daarom, voel je niet alsof de Heer zijn belofte vergeten is. 

Gods zegen en bescherming, ook voor je familie. Dat is mijn gebed. Confirmation

Last night I said a prayer and the Lord gave me a confirmation of his return.
(Vertaling volgt!) 

Rapture dream Confirmation

This is my dream of the rapture and a physical confirmation that the dream was from the Lord through a second person my Pastor.