6 december 2011

Super grote Maansverduistering op 10 december 2011

NASA - A SUPER-SIZED LUNAR ECLIPSE 10TH DECEMBER 2011 (ScienceAtNASA)

video

Op zaterdag 10 december zal een totale Maansverduistering zichtbaar zijn in de vroege ochtendluchten van Noord-West Amerika. 

Nederland - Als de maan tegen 16.30 uur opkomt in het noordoosten, bevindt deze zich nog gedeeltelijk in de schaduw van de Aarde. Om 17.18 uur is het verschijnsel alweer achter de rug. De Maan staat dan slechts een paar graden boven de horizon, en het schemert nog steeds. Daarom is in onze streken alleen het einde van de eclipse te zien. 

Een totale maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn. Tijdens de totaliteit bevindt de Maan zich volledig in de kernschaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Echter, een beetje zonlicht valt door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt. 

De rode Maan op 10 december is de derde in de rij van 3 totale Maansverduisteringen, namelijk op 15 juni 2011 en op 21 december 2010.  

De eerstvolgende (na 10 december) vindt pas weer plaats op 15 april 2014...
 
Zie ook:Overzicht van maansverduisteringen 

Maansverduisteringen verleden & toekomst: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html 

Amazing Blood Moon Patterns - The BIG Picture! MUST SEE Video!

Bron: