19 december 2011

Zonder Jezus is Kerst pas echt mis

Wij wensen je gezegende Kerstdagen & een voorspoedig 2012 ! 

Ik vraag me af of je hem KENT ?

Do you know Him? - That's My king

video
Geüpload door bobbycalledwell op 8 mrt 2010


Vertaald fragment


De Bijbel zegt:

Mijn Koning is de Koning der Joden

Hij is de Koning van Israël

Hij is de Koning der Rechtvaardigheid

Hij is de Koning van alle Tijden

Hij is de Koning van de Hemel

Hij is de Koning van alle Heerlijkheid

Hij is de Koning der Koningen

en Hij is de Heer der Heren

Dat is mijn KONING !

Ik vraag me af of u Hem KENT ?Mijn Koning is een Soevereine Koning

Zijn Liefde is niet te meten of te Bevatten

Hij is altijddurend Sterk

Hij is oneindig Oprecht

Hij is oneindig Standvastig

Hij is oneindig Genadig

Hij is oneindig Krachtig

Zijn Genade is Onpartijdig

KENT u Hem ?Hij is het GROOTSTE verschijnsel dat ooit aan de Horizon van

deze wereld is gezien

Hij is Gods Zoon

Hij is de Redder van zondaars

Hij is het centrale punt van beschaving

Hij is ongeëvenaard

Hij is onovertroffen

Hij is ongekend

Hij is de verhevene in alle literatuur

Hij is de grootste persoonlijkheid in wijsbegeerte

Hij is de fundamentele leerstelling van ware Theologie

Hij is de enige die competent is

Een genoegzaam Redder

Ik vraag me af of u Hem VANDAAG kent ?Hij geeft kracht aan de zwakke

Hij is beschikbaar voor degene die zijn verleid en beproefd

Hij leeft mee en Hij redt

Hij sterkt en steunt

Hij Beschermt en Hij Leidt

Hij geneest de zieken

Hij reinigt melaatsen

Hij vergeeft zondaren

Hij laat schuldenaren vrij

Hij bevrijdt gevangenen

Hij verdedigt de zwakken

Hij zegent de kinderen

Hij dient de ongelukkige

Hij overziet de eeuwen

Hij beloont de ijverige

Hij verhoogt de nederige

Ik vraag me af of u Hem KENT ?Hij is de sleutel tot Kennis en inzicht

Hij is de bron van Wijsheid

Hij is de deur naar Verlossing

Hij is het pad naar Vrede

Hij is de weg van Gerechtigheid

Hij is de weg van Heiligheid

Hij is de poort van Heerlijkheid

KENT u Hem ?Zijn Leven is onovertroffen

Zijn Goedheid is onbegrensd

Zijn Genade is voor eeuwig

Zijn Genade is onvergankelijk

Zijn Liefde verandert nooit

Zijn Woord is genoeg

Zijn Genade is genoeg

Zijn regering is rechtvaardig

Zijn Juk is zacht, Zijn Last is licht

Ik wenste dat ik Hem kon beschrijven aan jou

Maar Hij is onbeschrijfelijk

Hij is onbegrijpelijk

Hij is onzichtbaar

Hij is onweerstaanbaar

Je kunt Hem niet uit je gedachten krijgen

Je kunt Hem niet uit je hoofd krijgen

Je kunt Hem niet overleven

En je kan niet zonder Hem leven

De farizeeën hielden geen stand tegen Hem

Maar ontdekten dat ze Hem niet konden tegenhouden

Pilatus kon geen onrecht in Hem vinden

Herodes kon Hem niet doden

Dood kon Hem niet aan

EN HET GRAF KON HEM NIET VASTHOUDEN !!!

DAT IS MIJN KONING !

KENT u Hem ? Mis ook onderstaande prachtige video-opname niet! 

ليلة الصلاة والرجوع الى الله - زيدو المسيح تسبيح
(Night prayer and return to God - praise Christ Zeido)


Wil je 1e Kerstdag een Kerstdienst meemaken, je bent van harte welkom: 

Samenkomst:          11.00 uur 

Oudejaarsavond:     informeel samenzijn vanaf 20.00 uur met aansluitend nachtdienst.