28 januari 2012

IJskap Noordpool smelt niet, maar wordt juist dikker!
In 2008 was er 2 miljoen vierkante kilometer méér ijs op Antarctica (de Zuidpool) dan gemiddeld in de afgelopen 30 jaar.

Het is een bizarre constatering: in februari dat jaar werd nog de noodklok geluid vanwege het afbreken van de Wilkins ijsplaat op Antarctica. Toen ging het om in totaal 414 vierkante kilometer en dat is 0,0027% van het totale oppervlak van Antarctica (totaal 15,5 miljoen vierkante kilometer). Over de enorme aanwas van ijs hoor je echter niets.  

Dit record is vastgesteld met dezelfde satellieten die zorgden voor krantenberichten over het massaal verdwijnen van ijs - maar dan aan de andere kant van de wereld, op de Noordpool. In de noordelijke Poolstreek verdween inderdaad een record hoeveelheid aan ijs (3 miljoen vierkante kilometer). De Noordwestpassage ging open en dat kreeg - alhoewel het al diverse malen eerder was gebeurd - veel aandacht.  

Het ijs kwam in de winter extra snel terug, maar er werd en wordt veel geklaagd dat het maar dun eenjarig ijs was. Het is nog te vroeg om over de verdere ontwikkeling hiervan te oordelen. Maar alleen al het feit dat zo’n enorm gebied als de Zuidpool blijkbaar afkoelt, maakt het wel erg moeilijk om over ‘Global Warming’ te praten…


Wanneer we de kaarten van het zee-ijs van de Noordpool tussen 2009 en 2011 vergelijken, valt het op dat de ijskap substantieel dikker is geworden. Mogelijk is de ijskap in de Arctische Oceaan (Noordelijke IJszee) in die periode over een gebied tot 800.000 vierkante kilometer 1,5 meter in dikte toegenomen. 

De data zijn verkregen met behulp van het Polar Ice Prediction System van de Amerikaanse Marine.
De donkerblauwe kleur betekent een dikte van zo’n 1,5 meter. Groen staat voor zo’n 3 meter. Het geschatte gebied is veranderd van donkerblauw naar groen en beslaat ongeveer 800.000 vierkante kilometer, gebaseerd op de legenda van Google Earth.

Bij een toegenomen dikte van 1,5 meter komt dit uit op zo’n 21 biljoen kubieke meter nieuw ijs.
Het begint daar buiten kouder te worden! 

Sommige global-warming 'specialisten' verwachtten zelfs dat de ijskap totaal zou zijn verdwenen. Berichten in de media van enorm afbrokkelend ijs werden echter sterk eenzijdig belicht en overdreven. Dit feit sterkt de overtuiging van steeds meer astronomen en klimatologen dat de Aarde juist afstevent op een 'global cooling' en dat 'global warming' pure onzin is, zoals critici al jaren beweren. 

Een interessante 'toeval' is dat de richting van de magnetische noordpoolverschuiving bijna hetzelfde is als waar de toename van de ijskap dikte plaatsvindt.

Bron: Modernsurvivalblog.com en Klimatosoof.nl