9 januari 2012

NA 21 december 2012: Vijfde Dimensie OF Misleiding?


Gaan we op 22 december 2012 echt naar de vijfde dimensie OF worden we misleid door de Sterrennatie aka Illuminati aka Galactische Federatie van Licht? Onthoud dit bericht goed, in het geval dat. 

Hier volgt de volledige misleidende video… WAKE UP! Het is tijd om wakker te worden, want het is te verwachten dat de komende tijd meer van dit soort video’s zullen volgen, om de mensen te conditioneren… 

Japanse prinses over ufos en 2012 (professionele nederlandse ondertitels) 

Geüpload door op 6 feb 2012

In het openbaar spreekt de Japanse prinses Kaoru Nakamaru, na haargeestelijk ontwaken’, over wat we kunnen verwachten in 2012. Zij praat over hoe de Aarde in een vijfde dimensionale werkelijkheid zal veranderen voor de mensen die geestelijk voorbereid zijn.

Op 2 januari 2012 sprak Prinses Kaoru Nakamaru van Japan over de komende veranderingen NA 21 december 2012, inclusief de verschuiving naar een vijfde dimensie, maar niet eerder dan drie dagen en drie nachten van complete duisternis, zonder de mogelijkheid van het gebruik van elektriciteit. Volgens prinses Nakamaru zijn degenen die op hoge overheid niveaus zitten, zich bewust van deze komende veranderingen; dat is waarom ze hun ondergrondse bunkers hebben gebouwd. Prinses Nakamaru denkt echter niet dat deze bunkers de elite zullen redden.
 

"We moeten onze geestelijke conditie zuiveren, fysiek en spiritueel", aldus prinses Nakamaru. "Ik zal je vertellen hoe dat te doen. Het is heel belangrijk. Almachtige god, de schepper van de god zelf, is het licht en de liefde en energie. Een deel van die energie van de liefde hebben wij in ons hart(en). We kunnen een leugen vertellen aan andere mensen, maar we kunnen niet liegen tegen onszelf. Dat is (wat ik zou noemen) het geweten. Ieder mens heeft dat prachtige deel van de schepper in hun zielen die incarneren. Dat betekent dat we de eeuwige god binnen in ons hebben. Dat betekent dat we onze zielen moeten zuiveren, om de 5 jaar of vanaf dat we geboren zijn, kunnen we kijken, met dat geweten, hoe we ons gedragen, hoe we denken, waar we het over hadden... en al deze dingen kunnen ons bevredigen door te kijken naar ons leven, iedere 5 jaar tot nu toe. Op deze manier, elke keer als we iets vinden dat schadelijk is voor andere mensen, kunnen we bevredigen en ons er van zuiveren. En elke keer als we het vinden, wordt ons hart groter. We kunnen het heel diep inademen, en elke keer als we die ervaring hebben, gaat al deze duisternis uit ons hart, terwijl alles van dit gouden licht ons hart binnenkomt. Op die manier kunnen we steeds beter en beter zien. We hebben nog wat tijd voor 2012, de 22e december." 


"Fysiek kunnen we ons lichaam eveneens zuiveren. Allereerst moeten we nooit drinken uit een blikje sap of bier, want aluminium is zeer, zeer schadelijk voor ons lichaam. Zonder het te weten, nemen we al deze giftige voedingsmiddelen en dranken tot ons. En enige lichamelijke oefening is elke dag noodzakelijk….."

"In wezen zijn we mensen van licht en liefde omdat we een deel van de Schepper in ons hart hebben, en dat is geïncarneerd door het verlaten van een deel van ons lichaam hier op Aarde, maar de geest gaat door en blijft leven."
 

"We zijn zo verdeeld na 1913 [de aanvang van de Federal Reserve] met betrekking tot het soort mensen dat gelooft in dit soort van concept versie, en het soort mensen dat dit niet doet. We scheiden ons heel, heel erg diep af, en alle mensen die dit niet begrijpen, niet geloven of in een volkomen duistere geestelijke toestand zijn, zullen geboren worden op de "andere planeet", net als op deze Aarde, waar er geweld en oorlog is."

Hetgeen Prinses Nakamaru heeft gezegd over haar visie, op wat er gaat komen na 21 december 2012, doet sterk denken aan de visie van Dolores Cannon op de 5e dimensie van de Aarde, waarbij de Aarde zal worden verdeeld in ‘twee Aardes’. Eén van de Aardes zal 5 dimensionaal worden, vol schoonheid en harmonie, terwijl de andere Aarde precies zal zijn als wat we nu hebben, 3 dimensionaal en vol van oorlog en geweld
 

Prinses Kaoru Nakamaru van Japan is afgereisd naar maar liefst 186 landen om samen te komen met wereldleiders, vorstelijke en zakelijke magnaten, om de wereldvrede te bevorderen. Ze publiceerde 40 boeken en beschrijft haar persoonlijke spirituele visie op het leven en het leven na de dood.


Waarom is de misleiding van deze video zo groot?

Ten eerste heeft ze het over het openen van het ‘derde oog’. Het derde oog is het spirituele oog, dat dient als waarnemingsorgaan voor de wereld van het occulte, het duistere, het paranormale. Omdat het zelfs gevaarlijk is, om ons daar mee bezig te houden, zegt God in zijn woord om dit juist NIET te doen.
Echter, Prinses Nakamaru heeft volkomen gelijk, dat toen haar derde oog werd geopend, zij kon communiceren met aliens/UFO’s, omdat dit feitelijk gevallen engelen ofwel boze geesten/demonen zijn. Uiteraard doen ze zich anders voor, wat een deel van hun misleiding is. 

Ze noemt ook de binnenkant van de Aarde, waar een ‘zeer hoge bevolking’ bestaat en waar mee ze communiceert. Wat blijkt, zij krijgt ‘informatie’ door via deze wezens/boze geesten over het jaar 2012 met een precieze datum erbij: 22 december. Prinses Nakamaru krijgt deze misleidende boodschap, zoals boven beschreven, door om dit aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken zodat ook zij besmet zullen worden met deze New Age leer. Ze zegt ook dat ‘verborgen overheidsmensen’ hier van af weten, en vertelt daarbij dat ze zullen proberen te ontsnappen van deze planeet (astraal reizen?), of zullen onderduiken in ondergrondse steden/bunkers. Verschillende landen met bunkers worden daarbij genoemd, waaronder ook Nederland… 

Vervolgens waarschuwt ze dat wij zelf onze ‘spirituele conditie moeten verbeteren’, waarschijnlijk om te kunnen overleven. Christenen onder ons zullen het met me eens zijn dat we alleen door het offer van Jezus Christus zullen kunnen overleven, en dat er geen andere weg is; wij kunnen onszelf NIET schoonwassen in die zin. 

Prins Leo Zagami van Santa Elia, Italië, wijst haar er op dat UFO’s/aliens altijd al hebben bestaan en niets anders zijn dan gevallen engelen, demonen. In alle oude tradities kwamen ze al voor, dus het zijn geen Unidentified Flying Objects; ze zijn wel degelijk te identificeren! Deze entiteiten zijn er altijd al geweest. Hij WEET dat 2012 de ‘grote verzameling’ van deze entiteiten zijn zal. Deze ‘grote energieën’ zullen de planeet als het ware omringen, het is een Galactische Federatie die nadert, een gezaghebbend orgaan dat ons nadert. 


George Kavassilas over het thema, ‘Our Journey & the Grand Deception’

Hij spreekt hier uit ervaring, omdat hij weet wat voor een entiteiten het zijn, die hem hebben meegenomen/ontvoerd én gemarteld. En… ze zijn niet wat ze zeggen te zijn.

Nu, wie en wat is de GFOL (Galactic Federation Of Light)? Ze noemen zich de ‘Uitverkorenen/Uitgekozenen’, de ‘Verlichten’, die er zo ontzettend mooi uitzien, en toch zo ongelooflijk slecht zijn. Boze geesten kunnen zich immers voordoen als een engel des lichts, zegt de bijbel! Ze hebben de mogelijkheid om je gedachten te beïnvloeden en beschikken over een hoge technologie. Er zijn channelers over de hele wereld, die het slachtoffer zijn van deze misleidende wezens. Het gebeurt, en ik heb telkens weer met deze wezens te maken gehad. 

Ik zal je zeggen, er is geen enkele manier dat ze zullen winnen. Want de overwinning is al volbracht, lang geleden (ruim 2.000 jaar door Gods Zoon, Jezus). 

Overheden hebben reeds langere tijd contact met deze wezens. Hen is opgedragen ondergrondse bases te bouwen, ze hebben een basis op bijvoorbeeld Mars. Je hoort mensen vertellen over de Grey’s… nu, de overheid werkt met ze samen.

De top/aanvoerders van al deze entiteiten heten nu de Galactische Federatie van Licht. Wat ze doen, is het kopiëren ofwel naäpen van God.
Echter de grootste aanvoerder van deze hele federatie is Lucifer (satan) zelf, en al deze wezens spelen in feite voor God. Herinner je dat satan uit de hemel is geworpen, toen hij een derde van alle engelen meekreeg, omdat hij gelijk aan God wilde zijn. Hij kwam in opstand tegen God zelf, Zijn Schepper! 

Planeet X staat op dit moment aan de andere kant van de Zon, zodat het moeilijk te zien is… Omdat het object vanaf de Zuidpool wel goed te zien is, hebben NASA en het Vaticaan daar hun observatoria gebouwd. 

Deze wezens zullen zich op Aarde tonen en hun versie van ‘ascentie/opstijgen naar een hoger bewustzijnsniveau’ aan de mensen leren. Ze hebben een vals licht lichaam gecreëerd, zodat wanneer je ascendeert, je zult denken dat je contact hebt met een meester of engelachtig wezen. Ze zullen ‘liefde’ verkopen, nog beter dan de verkiezingen, maar onder valse voorwendselen. Dit moeten ze doen, om de harten en gedachten van de mensen te winnen, met als doel zoveel mensen als mogelijk te verleiden, om te komen naar hun vaartuigen/UFO’s. Ze willen aanbeden worden en hebben werkelijk macht; ik heb het zelf ervaren.

Vermoedelijk is deze man geen christen, want ik mis op dit punt dat hij de juiste oplossing aandraagt, nl. de overwinnende kracht van Jezus’ Naam. Wanneer ze die naam horen, kunnen ze alleen maar wegvluchten, en blijken ze helemaal geen macht meer te hebben.  

Dus, de aliens zijn ‘onderweg’; ze zijn al hier, ze leren en geven opdracht aan de regering achter de schermen, om o.a. deze ondergrondse bases te bouwen.

Tot slot richt George zich tot de Illuminati, door hen er op te wijzen dat ze misleid zijn, dat ze de zogenaamde uitverkorenen zijn, de elite. De overheid liegt tegen je, want de aliens hebben ongelooflijke bronnen tot hun beschikking. De Grey’s zijn hier, omdat ze fantastisch zijn in hun technologie, fantastische met Mind Control programmering. Zij volbrengen eerst hun taak, voordat de andere entiteiten binnen zullen komen. Het is allemaal deel van het meesterplan (de meester is in dit geval satan!). Hij eindigt met, ‘Je bent bedrogen, je bent ZO ontzettend bedrogen’! 


Maar er worden nog veel meer leugens in bovenstaande video genoemd.

Lucifer is NIET God, hij is ook NIET onze schepper. En ook wij mensen zijn GEEN goden, zodat we onszelf tot een hoger of reiner niveau kunnen brengen. Dit is onmogelijk.

In de Luceferiaanse New Age leer wordt de term LIEFDE gebruikt, echter alleen God kan die echte liefde in ons hart uitstorten door zijn Zoon Jezus Christus. We zien dus dat satan alles probeert na te apen.

Ook reïncarnatie is een leugen uit de koker van satan. God zegt in zijn woord dat de mens is bestemd om EENMAAL te leven en te sterven, en daarna zullen we allemaal voor God komen te staan. We hebben daarom juist NIET die ‘eeuwige god’ binnen in ons.

GOD is LIEFDE en Hij is het die ons geschapen heeft naar zijn beeld.
JEZUS is HET LICHT van deze wereld, niet satan….