5 januari 2012

Tekenen van Poolverschuiving die Nu plaatsvindt…


Geüpload door MaryGreeley op 4 jan 2012


Dit verslag is van begin 2011, dus wie weet hoe snel de magnetische pool NU verschuift.
Men zegt dat dit proces voortdurend versnelt en invloed heeft op de weerpatronen, zoals wind en super stormen… 

Magnetische Poolverschuivingen veroorzaken wereldwijd enorme super stormen
(CHICAGO) - NASA heeft er al voor gewaarschuwd; wetenschappelijke publicaties werden hierover geschreven. Nu is ‘het’ hier: een niet te stoppen magnetische poolverschuiving, die zich heeft versneld en wereldwijd levensbedreigende ravage met weersveranderingen veroorzaakt.

Als het magnetisch veld verschuift, wanneer het fluctueert, wanneer het in een stroom gaat, begint het instabiel te worden en kan er van alles gebeuren. En wat normaal gebeurt, is dat de hel losbreekt. Het magnetische veld drijft het weer tot een belangrijke graad, en wanneer dat veld begint te verschuiven, beginnen super stormen uit te barsten.
De super stormen zijn gearriveerd
De eerste bewijzen die we hebben dat de gevaarlijke super storm cyclus is begonnen, is de verwoestende reeks stormen, die het Verenigd Koninkrijk sloegen eind 2010.
Vervolgens begonnen monster stormen over Noord-Amerika te razen. Maar zelfs toen die storm ravage aanrichtte in de West-, Zuid-, Midwesten en noordoostelijke staten, brak een andere super storm uit in de Stille Oceaan, en stopte in Australië.
Het zuidelijke continent kende al de ramp van historische super storm overstromingen van regens. Tienduizenden huizen werden beschadigd of verwoest. Geschokte autoriteiten gaven toe dat veel van het water nooit kon worden afgevoerd, en legden zich neer bij de optie dat het gebied nu een nieuwe binnenzee heeft.
 

Maar slechts enkele weken later volgde nog een super storm, de megamonster cycloon Yasi, die het noordoosten van Australië sloeg. De schade die het achterliet, werd door reddingswerkers tot oorlogsgebied uitgeroepen. Desondanks zou Yasi slechts een voorproefje van de toekomstige super stormen zijn. Sommige klimaatonderzoekers, die waken over het snel verschuivende magnetische veld, voorspellen super stormen in de toekomst, met een windsnelheid van maar liefst 300 tot 400 m/uur. Dergelijke stormen zouden alles wat ze tegenkomen op land volledig vernietigen.

We zien momenteel dat wereldwijd overstromingen aan het toenemen zijn.... en we zien massale dierensterfte...
En de mogelijkheid van meer stormen als Yasi of nog erger is te vinden in de complexe elektromagnetische relatie tussen de Zon en de Aarde, hetgeen weer invloed heeft op het weer. En het is in een constante staat van verandering.  

Gaten in Magnetisch Schild rondom de Aarde
De noordelijke aardmagnetische pool bewoog richting Rusland met een snelheid van ongeveer vijf mijl per jaar. Deze progressie naar het Oosten gebeurde al decennia lang.
Plotseling, in het afgelopen decennium, is de koers versneld. Begin 2011 verschuift de magnetische pool oostwaarts, met een snelheid van 40 mijl per jaar, een stijging van 800 procent! En het blijft nog steeds versnellen


Onlangs heeft NASA ‘gaten’ ontdekt in ons beschermende magnetische schild. Dit is zorgwekkend omdat het sterk van invloed is op de ionosfeer, troposfeer, windpatronen en luchtvochtigheid. Alledrie hebben weer effect op het weer.
Erger nog, hetgeen de planeet tegen de kankerverwekkende straling beschermt, is het magnetische veld. Het fungeert als een schild dat schadelijke ultra-violette, X-stralen en andere levensbedreigende straling afbuigt van het oppervlak van de Aarde. Met het verzwakte veld en de ontstane gaten, kan het sterftecijfer door kanker omhoogschieten en mutaties van het DNA kunnen hoogtij vieren.

Nog een federaal agentschap, NOAA, veroorzaakte een vlaag van paniek, toen ze voorspelde dat mammoet super stormen in de toekomst het grootste deel van bijvoorbeeld Californië zouden kunnen wegvagen. De NOAA wetenschappers zeiden dat het een plausibel scenario is.

Magnetisch veld kan indeuken, gatenkaas worden en verdwijnen
Superstormen zullen niet alleen schade toebrengen aan de landbouw over de hele planeet, maar ook leiden tot hongersnoden en massale sterfte. Ze zullen ook kustlijnen veranderen, steden vernietigen en tientallen miljoenen dakloos maken.
Superstormen kunnen zelfs leiden tot oorlog met elkaar. 

You still don't believe Nibiru is on its Way…?
Vertaald: Marion