20 februari 2012

Dumitru Duduman: Visioen plotselinge verwoesting van Amerika… en Schuilplaats


In 1991 en ’92 had ik het voorrecht Dumitru Duduman te begeleiden op zijn spreekbeurten in de gemeenten van Phoenix Arizona, door Utah, Idaho, Washington, en eindigend in Portland Oregon. Hij richtte zich tot een tiental gemeenten. Enkele duizenden in totaal woonden zijn spreken bij. Nog vele anderen hebben hem gehoord via audio- en video opnamen, die alom werden gemaakt en verspreid. Velen lazen zijn getuigenis in zijn boek, “Through the Fire ["zonder te verbranden" werd in latere publicaties aan de titel toegevoegd].

Zijn kleinzoon, Mike Boldea, vertaalde Dumitri wanneer hij van het ene geboeide publiek naar het andere ging. De boodschap die hij gaf was een herhaling van het verbazingwekkende verhaal, vastgelegd in zijn boek. Verschillende mensen zagen engelen die naast hem stonden, wanneer hij zijn krachtig getuigenis van waarschuwing en berouw gaf.
 

Hij sprak van zijn wonderbaarlijke bekering van het zijn van een bijbel-in-beslag-nemende atheïst-communistische agent tot een vrijheidslievende christen. Hij vertelde hoe hij dan na een week vasten en bidden met de Gemeente van zijn Vader, door de Geest werd geroepen om bijbels te brengen in Roemenië en de Sovjet-Unie. We waren geboeid door de verhalen van hoe engelen blijken te helpen op cruciale momenten en instructie geven, hoe de communistische politie bijvoorbeeld zou worden verblind inzake het bestaan ​​van een koffer vol Bijbels. Alles bij elkaar, was hij het instrument in het smokkelen van 300.000 Bijbels in deze communistische bloklanden!


Hij vertelde hoe ze hem uiteindelijk in de gevangenis sleepten, en hoe door het aanroepen van de Heer, hij in staat was om nooit enige informatie te geven, ondanks de verschrikkelijke martelingen. De verhalen van de wreedheden die hij in de gevangenis doorstond, zonder ook maar enige informatie te geven, waren geloofsversterkend, en gaven me een diep respect voor het niveau van vertrouwen in de Heer dat Dimitri had. Hij vertelde over zijn wonderbaarlijke bevrijding van de elektrische stoel en de gevangenis, en van zijn wonderbaarlijke genezing vier maanden later, op welk moment een engel hem vertelde: het exacte jaar, de maand, dag en het uur dat hij zou worden uitgewezen naar de Verenigde Staten. Hij vertelde van het visioen dat hij kreeg toen hij aankwam in de VS, waarvoor hij vervolgens de opdracht kreeg om dit wijd en zijd bekend te maken.


Het volgende is het waarschuwende getuigenis dat Dumitri gaf 

Citaat uit hoofdstuk 10, Through the Fire Without BurningSeptember 1984

Laat op een nacht kon ik niet slapen... De kinderen sliepen op de bagage. Mijn vrouw en dochter huilden. Ik ging naar buiten en liep wat rond. Ik wilde niet dat ze mij zagen huilen. Ik liep rond het gebouw, en zei: "God, waarom straft u mij? Waarom heeft u mij in dit land gebracht?
 

Ik stopte voor het appartement en zat op een grote rots. Opeens kwam een helder licht naar me toe. Ik sprong op mijn voeten, omdat het leek alsof er een auto direct op me afkwam! Ik dacht dat de Roemeense geheime politie mij had gevolgd naar Amerika, en dat ze me nu probeerden te vermoorden. Maar het was geen auto. Toen het licht dichterbij kwam, omringde het mijVanuit het licht hoorde ik dezelfde stem die ik zó vaak had gehoord in de gevangenis. Hij zei: "Dumitru, waarom ben je zo wanhopig?"
Ik zei: "Waarom heeft u mij gestraft? Waarom heeft u mij naar dit land gebracht? Ik heb nergens een plek om mijn hoofd neer te leggen. Ik kan niemand verstaan."
Hij zei: "Dumitru, heb ik je niet gezegd, dat ik ook hier met je ben? Ik bracht je naar dit land omdat dit land zal branden."
Ik vroeg: "Waarom bracht u me hier om te branden? Waarom heeft u me niet laten sterven in mijn eigen land? U had me moeten laten sterven in de gevangenis in Roemenië!"
Hij zei: "Dumitru, heb geduld zodat ik het je kan vertellen. Ga hier op zitten." Ik ging op iets zitten, naast hem. Ik weet niet wat het was. Ik wist wel dat ik niet sliep. Het was geen droom. Het was een visioen. Ik was net zo wakker als ik nu ben. 
 

Hij liet me alles van Californië zien en zei: "Dit is Sodom en Gomorra! Dit alles zal in een dag verbranden! Haar zonde heeft de Heilige, de Almachtige, bereikt." En hij nam me mee naar Las Vegas. "Dit is Sodom en Gomorra. In een dag zal het branden." Toen liet hij me de staat New York zien... "Weet je wat dit is?" vroeg hij.
Ik zei: "Nee."

Hij zei: "Dit is New York. Dit is Sodom en Gomorra! In een dag zal New York branden."
Vervolgens liet hij me alles van Florida zien. "Dit is Florida," zei hij. "Dit is Sodom en Gomorra! In een dag zal het branden."
Toen nam hij me mee terug naar de rots waar we begonnen waren. "Dit alles heb ik je laten zien – IN EEN DAG ZAL HET BRANDEN!"

Ik zei: "Hoe zal het branden?”
Hij zei: "Herinner je wat ik zeg, want je gaat op televisie, op de radio en in kerken spreken. Je moet met een luide stem roepen. Wees niet bang, want ik zal met je zijn."

Ik zei: "Hoe zal ik kunnen gaan? Wie kent me hier in Amerika? Ik ken hier niemand."
Hij zei: "Maak je geen zorgen. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal veel genezingen doen in de Amerikaanse kerken, en ik zal de deuren voor je openen. Maar zeg niet iets anders dan wat ik je zeg te vertellen. Dit land zal branden!"

Ik vroeg: "Wat gaat u doen met de Gemeente?" Hij zei: "Ik wil de kerken redden, maar de kerken hebben mij verlaten." Ik zei: "Hoe hebben ze u verlaten?"

Hij zei: "De mensen verhogen zichzelf. De eer welke de mensen wordt verondersteld om aan Jezus Christus te geven, strijken ze op voor zichzelf. In de kerken zijn er echtscheidingen. Er is overspel in de kerken. Er zijn homo's in de kerken. Er is abortus in de kerken… en alle andere zonden. Vanwege de zonde heb ik een aantal kerken verlaten. Je moet roepen met luide stem dat zij stoppen met zondigen. Ze moeten zich omkeren naar de Heer. De Heer wordt nooit moe van het vergeven. Zij moeten dichterbij de Heer komen, en een rein leven leiden. Wanneer ze gezondigd hebben tot op heden, moeten ze daar een eind aan maken, en een nieuw leven beginnen zoals de Bijbel hen vertelt te leven."

Ik zei: "Hoe zal Amerika branden? Amerika is het machtigste land ter wereld. Waarom brengt u ons hier om te branden?”
Hij zei: "Onthoud dit, Dumitru, de Russische spionnen hebben ontdekt waar de nucleaire opslagplaatsen zijn in Amerika. Wanneer de Amerikanen zullen denken dat het vrede en veiligheid is - uit het midden van het land, zal een deel van de mensen in opstand beginnen te vechten tegen de overheid. De overheid zal het druk hebben met interne problemen. Op dat moment komen ze via de oceaan, uit Cuba, Nicaragua, Mexico... (Hij noemde nog twee andere landen, maar ik wist niet meer welke dat waren). Zij zullen de nucleaire opslagplaatsen bombarderen. Als ze ontploffen, zal Amerika branden!"

"Wat gaat u doen met de Gemeente van de Heer? Hoe spaart u degenen die zich tot u keren?" vroeg ik.
Hij zei: "Vertel hen dit: hoe ik de drie jonge mannen gered heb uit de vuuroven, en hoe ik Daniel gered heb in de leeuwenkuil, op dezelfde manier zal ik hen redden."
De engel van de Heer vertelde me ook, "Ik heb dit land gezegend vanwege de Joodse mensen die in dit land wonen. Ik heb zeven miljoen Joden in dit land, maar ze willen de Heer niet erkennen. Ze wilden God niet danken voor de zegeningen die zij ontvangen in dit land."

"Israël wil Jezus Christus niet als Waarheid aannemen. Ze zetten hun geloof op de Joodse mensen in Amerika. Maar, wanneer  Amerika brandt, zal de Heer China, Japan en andere landen opwekken om tegen de Russen op te trekken. Zij zullen de Russen verslaan en hen terugduwen, de hele weg tot aan de poorten van Parijs. Daar zullen ze een verdrag tekenen, en de Russen benoemen als hun leiders. Zij zullen zich vervolgens verenigen tegen Israël. Als Israël zich realiseert dat het niet de macht van Amerika achter zich heeft, zal ze verschrikt zijn. Dan zullen zij zich tot de Messias keren voor bevrijding. Op dat moment zal de Messias komen: de Gemeente zal Jezus ontmoeten in de lucht.”
“En Hij brengt hen weer mee terug, samen met Hem, op de Olijfberg. In die tijd zal de strijd bij Armageddon gestreden worden."

Toen ik dit alles hoorde, zei ik: "Als u echt de engel van de Heer bent, en alles wat u me heeft verteld waar is, dan moet alles wat u heeft gezegd, ook geschreven zijn in de Bijbel."
Hij zei: "Vertel iedereen Jeremia 51:8-15 te lezen, Openbaring hoofdstuk 18, en Zacharia hoofdstuk 14, waar Christus vecht tegen hen die de aarde bezitten. Na zijn overwinning zal er één kudde zijn en één Herder. Er zal geen behoefte zijn aan licht. Het Lam van God zal het Licht zijn. Er zal geen ziekte, er zullen geen tranen en geen doden meer zijn. Er zal slechts eeuwige vreugde zijn en God zal Heerser zijn. Er zal maar één taal zijn, één lied, en geen behoefte aan een vertaler!"
"En, Dumitru" vervolgde hij, "een woord van waarschuwing. Als je het Amerikaanse volk iets onthoudt van wat je werd verteld, zal ik je zwaar straffen."


"Hoe weet ik dat dit echt is, dat het echt zal gebeuren?” vroeg ik.
"Als een teken dat ik tot je gesproken heb, zal ik morgen voordat je wakker wordt, iemand sturen om je een bed te brengen, en 's middags zal ik je een auto en een emmer honing brengen… waarna ik je iemand zal sturen om je huur te betalen."
En de engel verdween.


Schuilplaats – ‘Reddingsmissie’ – de Opname – the Rapture


Dumitru zei in een eerder bericht het volgende: Ik was doodsbang
"Waarom heeft u me hier gebracht om te sterven? Waarom liet u me niet sterven daar waar mijn ouders zijn gestorven?"
"Wees niet bang," sprak de engel kalm, rustig. "Zij die puur (zuiver) van hart zijn, zullen niet gestraft worden. Zij die onaangetast zijn door de zonden van anderen, die getrouw en waarachtig zijn, zullen de bazuin van God horen, en de stem horen uitroepen van Gods engel: 'Wake up!' Hen zal worden verteld waar naar toe te gaan."
"En waar zullen ze heen gaan?”
De helikopter steeg opnieuw op. Ik hield mijn adem in, want toen ik naar beneden keek, zag ik hele mooie steden aan me voorbijgaan. Twee rivieren stroomden dwars door een van de steden en voerden samen langs een uitgestrekt, weelderig bos"Dit is je toevluchtsoord, wanneer de tijd van verdrukking op de wereld valt. Je familie en allen die de stem van de Heer horen en de tijding, de boodschap, van de machtige bazuin van God verstaan."