19 februari 2012

Joel Richardson over de spoedige komst van de Mahdi: de Islamitische Antichrist


Joel Richardson Talks To Sid Roth About THE SOON COMING OF THE MALDI OUT OF IRAN, THEIR MESSIAH

Geüpload door gps1952 op 12 feb 2012 

Joel Richardson praat met Sid Roth over de spoedige komst van de 12e Imam MAHDI uit Iran, hun MESSIAS. Of hij ook werkelijk uit Iran zal komen, zullen we spoedig zien...


Glenn Beck prijst openlijk boek 'De Islamitische Antichrist' aan 

Dit boek wordt steeds actueler!


'De schokkende waarheid over de ware aard van het Beest' is volgens Joel Richardson het feit dat deze islamitisch is.  

De razend populaire Amerikaanse Fox News talkshow presentator besprak het boek samen met de auteur en een islamitische geleerde op TV, waarna de verkopen opnieuw fors omhoog schoten. Volgens Beck moeten de Amerikanen zich serieus zorgen maken over de onthullingen in het boek. Opvallend: de islamitische dr. Zudhi Jasser erkende dat de Mahdi, de islamitische messias, het totale tegenbeeld is van Jezus Christus en dezelfde kernmerken heeft als de Bijbelse antichrist. 

Antichrist en Mahdi twee druppels water
In zijn boek legt Joel Richardson uit dat, in tegenstelling tot wat veel Westerse christenen altijd hebben geleerd, de antichrist niet uit de Europese Unie komt maar uit de moslimwereld en als twee druppels water lijkt op de Bijbelse antichrist. 'Hier moet u eens goed naar kijken en u zelf eens afvragen: wow, is dit waar?' aldus Beck, die tevens wees op het geloof van moslims zoals de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, dat de komst van de Mahdi bespoedigd kan worden door het creëren van chaos in de wereld.
'Stel dat christenen zouden zeggen: laten we mensen gaan afslachten zodat Jezus kan terugkomen,' schertste Beck, verwijzend naar het geloof van veel moslims dat er eerst een grote wereldbrand moet komen, waarin de Joden moeten worden uitgeroeid en ook de christenen met geweld moeten worden onderworpen, zodat de Mahdi een islamitisch wereldrijk (het Kalifaat) kan stichten.
 

'In de Bijbel vervolgt de ultieme vijand van God de joden en de christenen,' legde Richardson nog eens uit. 'De 12e imam of de Mahdi dwingt joden en christenen zich aan de islam te onderwerpen, anders worden ze gedood.' En in een eerdere column: 'De Mahdi is de voornaamste messiasfiguur, van wie moslims geloven dat deze in de eindtijd zal komen om de islam naar de wereldheerschappij te leiden. De afgelopen jaren is in veel discussies de fout gemaakt, te stellen dat de Mahdi hoofdzakelijk een Shi'itisch fenomeen is. Hoewel er op dit vlak inderdaad variaties bestaan tussen Soenitische en Shi'itische moslims, is het geloof in de Mahdi niet beperkt tot één van beide groepen. Talloze gezaghebbende moslimgeleerden -Soeni, Soefi en Shia- houden vast aan de leer van de komst van de Mahdi.'

Glenn Beck merkte op dat het karakter van de Mahdi 'totaal tegenovergesteld' is aan de Messias van de Bijbelse profetieën (Jezus Christus). Zijn tweede gast, dr. Zudhi Jasser van het American Islamic Forum for Democracy, was het hiermee eens. Jasser, een moslim die openlijk het terrorisme, de Moslim Broederschap en alle pogingen de sharia wetgeving in te voeren verwerpt, zei dat het geloof dat moslims de komst van de Mahdi kunnen bespoedigen 'giftig' is.

'In beide verhalen komt Jezus terug,' vervolgde Richardson. 'In de Bijbel komt Jezus zijn volgelingen verlossen van de vervolging (door met name moslims) die ze ondergaan. In de islam komt een ‘moslim-Jezus’ de christenen vertellen dat ze het altijd fout hebben gehad, dat Hij nooit gezegd heeft dat God Zijn Vader was en dat Hij nooit aan het kruis is gestorven.'

Ahmadinejad: Mahdi zit achter revolutie Midden-Oosten
Tijdens de uitzending liet Beck een opname zien van Ahmadinejad die tijdens zijn toespraken voortdurend herhaalt: 'o allah, bespoedig de komst van imam al-Mahdi en geef hem een goede gezondheid en de overwinning.' De Iraanse despoot verklaarde dat de Mahdi hoogstpersoonlijk achter de revolutie in bijvoorbeeld Egypte zit en binnenkort zal afrekenen met het 'satanskind' de Verenigde Staten. Richardson verwees ook nog naar een Iraanse test met een raket, waar op de buitenkant de woorden 'Ya Mahdi' -'Mahdi, Ga!' waren geschreven.
Een andere commentator, de voormalige luitenant-generaal William G. Boykin, kwam terug op het geloof van moslims, dat hun redder alleen kan terugkeren tijdens een periode van enorme chaos en ongekend bloedvergieten. 'Welke omstandigheid zouden dat sneller kunnen realiseren dan het gebruik van een kernwapen tegen Israël?'  

Bijbel wijst sterk naar islam
Richardson, die in zijn boek veel jarenlang aangehangen christelijke visies op de eindtijd bestrijdt -zoals het geloof dat de antichrist zal heersen over het herboren Romeinse Rijk, de Europese Unie-, heeft in zeer veel opzichten de Bijbel aan zijn kant:

- Alle landen die in de Bijbel worden genoemd als behorende tot het Rijk van 'het Beest' / de antichrist zijn in onze tijd zonder uitzondering islamitisch.

- Alle in de Bijbel met naam en toenaam genoemde landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen, zijn eveneens zonder uitzondering Arabisch en/of islamitisch (dat 'Rusland' hier ook bij zou zitten, is slechts een aanname, alhoewel niet onmogelijk).

- Het Romeinse Rijk heeft als enige wereldrijk, dat in het boek Daniël wordt genoemd, nooit Babylon veroverd, en kan daarom geen onderdeel zijn van het bekende beeld dat de Babylonische koning Nebukadnezar in zijn visioen zag. Het islamitische Rijk deed dit wél en is er nu zelfs de baas (Irak).

- Kenmerk van de antichrist is, dat hij geen acht zal slaan op de 'begeerte' (ongelukkig vertaald met 'lieveling') der vrouwen. Eén van de belangrijke kenmerken van de islam is de discriminatie en onderdrukking van vrouwen.

- Tegenstanders van het rijk van de Antichrist zullen volgens de Bijbel worden onthoofd. Onthoofding is heden ten dage alleen in de moslimwereld nog een officiële doodstraf.

- Hét kenmerk van de 'geest van de Antichrist' is volgens het Nieuwe Testament de ontkenning dat God de Vader is en Jezus Christus Zijn Zoon. Juist deze ontkenning is één van de allerbelangrijkste dogma's van de islam. Aan de buitenkant van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem staat geschreven: 'Het zij verre van God dat hij een Zoon zou hebben.'

- Daniël zegt dat de antichrist de 'god van zijn vaderen' niet zal eren, maar een vreemde god, de god der vestingen. Moslims geloven dat de mahdi in de 'geest van Mohammed' zal komen. Mohammed deed de vele goden van zijn vaderen weg en 'bedacht' de monotheïstische god allah. Moskeeën worden in de islam ook gezien als 'vestigingen' of 'forten', veroverd terrein dat definitief tot de islam behoort.

- De 'zeven bergen' waarop Babylon ('de moeder van alle hoeren') is gezeten (Openb.17) kan ook vertaald worden met 'zeven vestigingen'. In Mecca bevinden zich zeven belangrijke moskeeën, die Mohammed als forten gebruikt zou hebben bij de verdediging van zijn leer.

- Bekeerde moslims die enkele jaren geleden de oorspronkelijke tekst van Openbaring (13:18) mochten inzien (Codex Vaticanus) schrokken zich wild toen ze in plaats van het teken van het Beest '666' letterlijk de woorden 'Binshillah' lazen: in de naam van allah. Johannes tekende er zelfs de twee kenmerkende islamitische zwaarden van de jihad bij!

Vandaag de dag zijn we getuige van de vorming van een nieuwe islamitische alliantie, die volgens de Bijbel slechts voor zeer korte tijd de macht zal krijgen, alvorens bij de terugkomst van Jezus Christus te worden vernietigd.

Bron: Xandernieuws.punt.nl