14 februari 2012

Massaal beslag op loon – schulden groeien


Er zijn in Nederland bedrijven waar tien procent van de werknemers een loonbeslag heeft vanwege schulden. Vooral veel werknemers uit de middeninkomens glijden af naar het minimum niveau door dalende huizenprijzen, torenhoge hypotheekschulden of ontslag.  


Dat blijkt uit een interview dat de NOS had met Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening. Volgens mevrouw De Kock zijn harde cijfers nog niet voorhanden, maar in de praktijk van alledag blijkt dat schuldhulpverleners en deurwaarders constateren dat een groeiend aantal mensen er in korte tijd financieel flink op achteruit is gegaan. Steeds meer mensen uit de middeninkomens melden zich bij de schuldhulpverlening. "Vaak woningbezitters met goede inkomens", aldus De Kock.

De middeninkomens komen in de problemen door het verlies van werk, dalende huizenprijzen en hoge lasten, maar ook omdat bedrijven en instellingen steeds sneller incassobureaus inschakelen. Omdat ook bedrijven op zoek zijn naar geld, schakelen ze veel eerder dan vroeger deurwaarders in.
De schuldhulpverlening aan de middeninkomens is extra complex, aldus De Cock, omdat ze, anders dan de minima, niet gewend zijn zuinig leven.

De hulpverleners worden inmiddels ook benaderd door bedrijven. "Er komen bedrijven bij ons, waar 10 procent van de werknemers loonbeslag heeft, en zodoende zelf niet meer over hun volledige inkomen kunnen beschikken. Dat geeft stress, het ziekteverzuim stijgt en de productiviteit wordt er door aangetast”. 

Aan de andere kant lossen huizenbezitters massaal hun hypotheken af, in voorbereiding voor de beperkingen van de hypotheekrenteaftrek.

Bron: Telegraaf.nl