2 februari 2012

Wat zou jij doen als... de wereld in brand staat maar niemand het nog weet!


Wat zou jij doen als....

Stel je voor dat je huis in brand staat en er liggen nog verschillende familieleden boven in huis te slapen. Je hebt geen moment te verliezen en rent naar boven. Als je iemand niet snel genoeg wakker kan schudden, in diepe slaap of wellicht verdoofd door alle rook, sla je in het gezicht, links en rechts. Je moet ook nog anderen redden.
 

Terug naar de realiteit

De situatie is zoals hij nu is... Iedereen die logisch en zelfstandig kan nadenken, weet dat 9/11 geen ongeluk was, zoals de regering ons wil doen geloven.

Met chemtrails wordt al sinds 1954 geëxperimenteerd en al die tijd was dit omgeven met een waas van geheimhouding. Iedereen die niet totaal blind is, kan in de lucht zien dat de patronen die vliegtuigen trekken niet natuurlijk zijn en bovendien hebben we zoveel vliegverkeer dat het haast lijkt of er in elke plaats een luchthaven ligt ter grootte van Schiphol. Nog niet zolang geleden gaven de hoge heren officieel toe dat dit geen samenzweringstheorieën waren, maar geo-engineering om de zogenaamde opwarming van de aarde tegen te gaan. O ja... al sinds 1954 dus?  

We weten dat onze voedingsketen rammelt van de onnatuurlijke E-nummers. Nano-technologie heeft zijn intrede gedaan, en in de gehele wereld is men bezig GMO-voeding te promoten, of het wordt net als in de VS op grote schaal toegepast zonder een enkel label om ons te waarschuwen.  

Goed geïnformeerde mensen weten bovendien dat dokters zich, in een harnas van voorschriften en protocollen, uitsluitend mogen bedienen van zwaar giftige medicijnen, chemotherapie en vaccinaties waarvan maar al te duidelijk – bewezen – is dat de meerderheid niet werkt en alleen maar meer problemen veroorzaakt – met vaak de dood als gevolg!! 

Wat zou jij doen als...

... je al jaren op de hoogte bent van deze feiten en je ziet nog steeds mensen zich melden bij de dokter, mensen die jij goed kent, die zich onwetend laten volspuiten met zwaar giftige vaccinaties, met chemotherapie, wat maar al te vaak slechts één enkele afloop kent.... Zou jij dan niet die mensen wakker willen schudden, links en rechts om de oren slaan, omdat je nog meer mensen wilt redden?
 

Als je de geschiedenis bekijkt, zijn er al heel veel duistere zaken aan het licht gekomen waarbij false flag operaties opgezet werden door de overheid, om een mandaat te verwerven oorlog te gaan voeren. De meest recente valse vlag was natuurlijk 9/11 om Irak binnen te vallen, op zoek naar geheime wapens die nergens te vinden waren. Nu staat er een nieuw conflict in de steigers, waarbij men een excuus zoekt om Iran binnen te vallen. Grondstoffen zoals in dit geval olie zijn natuurlijk het doel, maar dat geven ze niet toe. Het oude vliegdekschip de USS Enterprice dat volgend jaar uit de vaart wordt genomen, zou weleens een doelwit kunnen vormen om die oorlog uit te lokken. Nederland en de rest van de EU doen braaf mee in de olieboycot zoals afgesproken (in Bilderberg-overleg?). Zou je dan mensen niet links en rechts om de oren willen slaan opdat ze dit ook zien aankomen?

De Occupy beweging werd door de oude gecontroleerde media in het nieuws weggezet, alsof ze niet wisten waar ze voor protesteerden. Natuurlijk gingen de antwoorden aan de vragende reporters alle kanten op. Er is immers zoveel wat totaal scheefgegroeid is, waardoor het leek alsof deze beweging een ongeleid projectiel is.
Niets is echter minder waar. Duidelijk, zeer duidelijk is de wereld zich nu bewust dat ze door de 1 %-groep uitgebuit worden. Uitgeknepen tot niets meer dan moderne loonslaven. Dat doel heeft de Occupy beweging dus wel degelijk bereikt.

Onze wereld begon eind 2007 te wankelen in de VS. Dat was de ver-van-ons-bed show, totdat bleek dat de banken en pensioenfondsen ook bij ons tot de nek in de problemen zaten, en de problemen kwamen met een hogesnelheidstrein binnen ons bereik. IJsland en Ierland kwamen het eerst in de problemen te zitten, met de Grieken hadden we geen medelijden dankzij de desinformatie, verspreid door onze media. Spanje, Portugal en Italië volgden en inmiddels zijn er vele 'krachtige' economieën en banken hun zo gewaardeerde 'Triple A' status kwijt. De miljarden vliegen ons om de oren aan steunfondsen die wij, de burgers, mogen gaan inlossen. Dit kan maar slechts een enkel ding betekenen: alles gaat duurder worden en we gaan een giga-inflatie tegemoet. Ontslagen, werkloosheid en steeds meer mensen mogen zich op termijn bij de voedselbank gaan melden. In de VS zijn het al bijna 40 miljoen mensen die leven op voedselbonnen!
Inflatie is de grote vriend van schuldenaars en een sluipende vijand van de spaarders.

Zou je de mensen niet links en rechts om de oren willen slaan omdat onze toekomst op het spel staat? Als je er nog steeds in gelooft, straks over een paar jaartjes een goed pensioen te verwerven, droom dan lekker verder. En er zijn nog steeds mensen die denken veilig te zitten omdat ze sparen. SPAREN... ons geld staat nu al te verdampen op de bank, maar door de maatregelen in de EU is het waakvlammetje al lang standje 'half' gezet en de nieuwe regelingen maken dat de hand aan de knop gehouden wordt om nog wat 'gas' bij te geven.  

Maar wat zou jij doen als... je wist dat dit allemaal deel uitmaakt van een tevoren opgezet plan? 

Nee, niet alweer een samenzweringstheorie maar een plan dat je gewoon kon lezen in een boek of in het alternatieve nieuws.  

Maar... de wereld staat in brand

We worden in rap tempo onder de voet gelopen door de Nieuwe Wereld Orde, als we niet tijdig wakker worden. We zien de ’Powers That Be’, de 'krachten achter de schermen', wild om zich heenslaan. De ene na de andere maatregel komt uit hun koker...

Gedwongen vaccinaties bij kinderen in de VS, verplichte vaccinaties, anders mag je niet naar een openbare school, etc. Er worden pandemieën over ons afgeroepen om de doelstellingen te gaan bereiken. Alles wordt uit de kast getrokken met SOPA en ACTA-wetten om de vrije media op internet aan banden te leggen.  

Voor het eerst in de geschiedenis, zo lazen we, zou de Bilderberggroep in 2012 versneld bij elkaar komen (crisisberaad?). De Powers That Be krijgen haast of... ze zien de zaak uit hun handen glippen. Is hun wiel van fortuin aan het kraken en komen we zoals voorspeld in een algemene golf van bewustwording terecht? Komen al de duistere zaakjes een voor een aan het licht bij een snel groeiende groep wakkere mensen? En zullen alle bewuste mensen ten opzichte van de samenzweringstheoristen niet ontdekken dat ze samen ieder een eind zijn van een en hetzelfde touw?

We beseffen al lang dat de wereld die men voor ons heeft opgezet, onze planeet snel totaal doet vergiftigen en letterlijk de bronnen doet opbranden. Dat is dan ook de reden dat we moeten hopen dat het oude systeem snel tot een einde gaat komen. Ons financiële systeem is immers niets meer of minder dan een illegaal piramidesysteem.

Onze energievoorziening kan eigenlijk al lang in korte tijd omgezet worden tot een onuitputtelijke bron van schone gratis energie. Onze planeet is groot genoeg om wellicht 100 miljard mensen in overvloed te voeden met de gezondste biologische voeding.

En... wie heeft er maar enige behoefte aan zoiets stoms als oorlog. Oorlog die in alle gevallen tot stand is gekomen door regeringen vanwege macht en onderdrukking. 

Dus schreeuw het met z'n allen van de daken: Brand, Brand, BRAND!

En schud een ieder wakker. Snel, snel, snel. Links, rechts, klets, klets! Het wakker worden wordt zó gevreesd door de krachten achter de schermen. Door duistere machten wordt niets zo gevreesd als het open daglicht. Niets doen is geen optie en niet erg slim. Gewoon de confrontatie zoeken in alle openheid.

De tijd is nu nog aan onze zijde maar wacht niet af en maak haast, je zult het je namelijk nooit vergeven als net op het randje van de grote veranderingen je nog dierbaren verliest aan dit verderfelijke systeem.  

Bron: Uitdaging.net