18 maart 2012

Als je de leugens gelooft krijg je met een gevarieerde voeding alle stoffen...
"Als je voldoende en gevarieerd eet, dan krijg je genoeg voedingsstoffen binnen" aldus het Vitamine Informatie Bureau. Het Vitamine Informatie Bureau is een voorlichtingsbureau, dat objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie over vitamines en mineralen geeft.Het is een leugen! 

Een kwart van alle jonge kinderen in de wereld krijgt onvoldoende nutriënten om hen correct te voeden en elk uur gaan er 300 van hen dood door ondervoeding! Dit alles volgens een nieuw rapport dat het effect belicht van de wereldwijde voedselcrisis. Geen enkel woord, in welke taal dan ook, kan omschrijven hoe wonderbaarlijk dit rapport naast de waarheid zit.
Dit is en blijft de grootste leugen van de eeuw!

De situatie wordt helaas afschuwelijk erger
Dit rapport over de voedingscrisis onthult niets over de realiteit, maar laat ons zien dat we tot een ras behoren met gebrekkige mentale capaciteiten en dat diegene aan de top van ons ras ware monsters zijn, boven alle verbeelding, die de macht hebben onze gedachten te hullen in een dichte mist. De werkelijke informatie die nodig is voor dokters, om oorzaken te herkennen en te corrigeren, wordt niet onderwezen, waarmee zij ook onwetend gehouden worden. In plaats van mensen te helpen, dragen zij bij aan de schade. 
 

Volgens onderzoek van liefdadigheidsorganisatie "Save the Children", zijn er 170 miljoen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar, die onvolgroeid zijn vanwege ondervoeding door een gebrek aan voeding voor hen en de borstgevende moeders, en de situatie wordt aanzienlijk erger. "Save the Children" mist echter een paar miljard kinderen en volwassenen in hun rapport. Vrijwel het gehele menselijke ras is ondervoed, hunkerend naar de basis- voedingsstoffen om te leven. Wanneer we het simpele feit nemen dat de meesten van de menselijke populatie nu bewerkt voedsel eten, ontdaan van ongeveer 80% van de mineralen, kunnen we beginnen met deze ongelooflijke wreedheid onder ogen te zien.

Door te liegen over onze voedingskwaliteit wordt een misdaad tegen de mensheid begaan. Dat is smerig en walgelijk, en er zijn nauwelijks dokters en zeker geen politici bereid om een standpunt in te nemen in deze. Heden ten dage zijn er nauwelijks mensen te vinden die gelijke tred kunnen houden met de behoeften van het lichaam door de belasting van het lichaam van chemische, radioactieve, elektromagnetische en zware metalen. Zelfs zij die de beste biologische voeding tot zich nemen, slagen er niet altijd in het lichaam te ontdoen van al deze toxische stoffen.
Wanneer ondervoede kinderen voedsel eten, doorspekt met chemische stoffen en zware metalen, hebben ze niet de interne voedingsbronnen om de giftige stoffen uit het lichaam te kunnen verwijderen.  

Gedurende de afgelopen eeuw is de fysieke omgeving die ons omringt ongelofelijk toxisch geworden. Zelfs de voeding die de meesten eten, is eerder contraproductief in plaats van voedend. Gehele populaties worden vergiftigd en uitgehongerd tegelijkertijd door de voeding die ze eten. Volgens dit nieuwsrapport zeiden een derde van de ouders, dat kinderen routinematig klaagden dat ze honger hadden en één op de zes ouders gaven aan dat ze het zich niet konden veroorloven om vlees, melkproducten en groenten te kopen. 

De grote leugen is dat men ons wil laten geloven dat we met de voeding uit de supermarkt goed gevoed zijn. Dit is een schandalig valse insinuatie! Een feit is dat zwaarlijvige mensen het meest ondervoed zijn. 

Magnesiumdebat Israël
Een rapport uit Israël stipt een belangrijk punt aan. Ondanks de aanbeveling van experts heeft de overheid besloten geen magnesium toe te voegen aan het ontzilte zeewater. De aanbeveling kwam als respons op de verwachte vermindering van magnesium door het toenemende gebruik van ontzilt zeewater, waarbij het magnesium in het ontziltingsproces eveneens verwijderd wordt. "Vele studies leverden reeds het bewijs dat de toevoeging van magnesium na ontzilting de hartfunctie verbeterde bij zowel gezonde als zieke mensen", stelde Prof. Michael Shechter van het Cardiac Institute in het Sheba Medical Center, Tel Hashomer.
Shechter voegde toe dat het eveneens de frequentie van diabetes kan verminderen, de neiging naar overgewicht en hoge bloeddruk bij kinderen. Een vertegenwoordiger van het gezondheid ministerie benadrukte het belang van magnesium om de gezondheid te behouden en de meest effectieve manier is, om het toe te voegen aan het ontzilte water. Een vertegenwoordiger van de waterautoriteit stelde dat Israeliërs genoeg magnesium via de voeding binnen kregen en dat zelfs in landen als de Verenigde Staten, waar magnesiumconsumptie zeer laag is, er geen magnesiumgebrek werd gerapporteerd in de bevolking. Echt waar?
Studies tonen aan dat zoveel als de helft van alle Amerikanen niet genoeg magnesium consumeren.  

Magnesiumtekorten zijn verbonden aan allergenen, astma, ADHD, angst, hart- en vaatziekten, spierkrampen en meer.

Massachusetts Institute of Technology
De laatste studie van de overheid toont aan dat zoveel als 68% van de Amerikanen niet de aanbevolen (minimale) dagelijkse dosis aan magnesium consumeert. Nog beangstigender is dat 19% zelfs niet eens de helft van de aanbevolen dosis tot zich neemt. Volgens het U.S. Department of Health and Human Services ontbreekt het bijna iedereen aan de ADH van 420 mg (mannen) en 320 mg (vrouwen) en komen de meesten niet verder dan 270 mg magnesium per dag. Dit is ver beneden de ADH en genoeg om een stapelend gebrek te veroorzaken gedurende maanden en jaren. 
 

In 1977 – 1978 voerde het U.S. Department of Agriculture (USDA) een landelijk onderzoek uit naar de voedingsconsumptie, dat aantoonde dat de magnesiumconsumptie veel lager was dan aanbevolen werd. Meer dan 37.000 individuen werden erbij betrokken, inclusief kinderen en ouderen, waarvan slechts 25% de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid of hoger behaalden. 75% had dus een dagelijks magnesiumtekort, waarvan 39% dramatische tekorten vertoonden.  

De voedselvoorziening is gestaag minder magnesium gaan bevatten sinds 1909.
Er heeft zich een sterke vermindering afgetekend in magnesiumopname in de VS van bijna 500 mg per dag, ruim 100 jaar geleden, tot amper 175 ~ 225 mg heden ten dage. De National Academy of Sciences heeft eveneens vastgesteld dat de meeste Amerikanen magnesiumtekorten vertonen. Volgens de calculaties verkrijgen mannen tot 80% van de dagelijkse behoeften en vrouwen zelfs maar 70% van de werkelijke benodigde (minimale) behoefte om goed te blijven functioneren.
 

Opname 1909
408 mg per dag
Opname 1949
368 mg per dag
Opname 1980
349 mg per dag
Opname 1985 mannen
323 mg per dag
Opname 1985 vrouwen
228 mg per dag


Het magnesiumgehalte in geraffineerde en bewerkte voeding is zeer laag. De meeste ondervoede kinderen gaan niet dood, maar verminderen fysiek en mentaal. Dit is wat de officials zeggen: De Wereldbank schat dat hierdoor de groei van het BBP (bruto binnenlands product) van ontwikkelingslanden vermindert met 2 tot 3%. Onvolgroeide kinderen kunnen een IQ hebben dat 15 punten lager ligt dan van goed gevoede kinderen.
Ze hebben dit correct, het leven wordt fysiek en mentaal verminderd wanneer volwassenen en kinderen ondervoed zijn, en dit leidt tot een leven van lijden en pijn.  

Zo'n 85 tot 95% van de mensheid neemt geen adequate hoeveelheid magnesium tot zich en de voeding die men tot zich neemt, is bovendien vergiftigd met pesticiden, antibiotica, zware metalen en zelfs kwik. Er is een nachtmerrie aan het ontstaan door HFCS (high fructose corn syrup) dat kwik bevat, een van de dodelijkste substanties op de planeet (opmerking: het zit ook vaak in vaccinaties!).
Hoe en waarom verschillen de waardes van 68% naar 85% of 95%?
Nou weet je, dat is een simpele rekensom. Alle berekeningen van magnesiumtekorten worden gemaakt door bloedserumtesten die in feite waardeloos zijn. Het lichaam steelt uit elke cel, waar het maar kan, magnesium om het bloedniveau constant te houden omdat er anders onmiddellijk een hartstilstand zou optreden! 
 

Het eten is gewoon niet meer hetzelfde
Het gat in de voedingswaarde wordt alleen maar groter en groter, en er zijn vele redenen waarom die waardes zo zijn gedaald de laatste 50 jaar. Wij krijgen namelijk niet meer dezelfde voedingswaarde van dezelfde voeding als onze ouders en voorouders. Dit komt door de 'moderne' landbouwmethodes als NPK-bemesting, uitputting van de landbouwgronden, het verlies van humuslagen en de bescherming van natuurlijke heggen en bomen die verloren is gegaan, waardoor gronden ten prooi vallen aan erosie.
Het resultaat is dat de gewassen niet meer dezelfde voedingswaarde bezitten. NPK- meststoffen zijn hoogst verzurend en verstoren de pH (base/zuur) -balans van de grond net zoals bij zure regen. Zure grondcondities verstoren de micro-organismen in de grond. Het zijn deze micro-organismen die de mineralen transmuteren zodat ze bruikbaar door planten opgenomen kunnen worden. Bij gebrek aan deze micro-organismen zijn vele essentiële bouwstoffen voor de plant, en dus uiteindelijk ook voor de mens, niet beschikbaar. Gestimuleerd door de NPK-meststoffen groeit de plant, maar het ontbreekt de plant aan vitale spoorelementen. Bij gebrek aan deze spoorelementen nemen de planten wel zware metalen op zoals aluminium, kwik en lood uit de grond. Tussen 1950 en 1975 verminderde de hoeveelheid calcium in een kopje rijst met 21% en de ijzerwaarde met 28,6%. "Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn zeldzaam in de VS", kopte de New York Times.

Jawel, zelfs de intellectuele Times scoort zeer lage schoolcijfers op hun intelligentie- en waarheidafdeling! Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn zo wijd verspreid, dat het uiterst zeldzaam is iemand te zien met een chronische ziekte zonder een nutriëntentekort.  

Magnesium is slechts een enkel voorbeeld!
Over de gehele linie is het menselijke ras aan het verhongeren en heeft men ernstige gebreken over het gehele spectrum van essentiële nutriënten, die ontelbare fysieke en mentale problemen veroorzaken.
 


Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl