9 maart 2012

België massaal aan de Prozac – Artsen strijken vermogens op

BELFORT-GROUP INFORMEERT & Psychiater bevestigt:

Antidepressiva als Prozac verhogen het risico op zelfmoord  

Geachte, 

We nemen in België met zijn allen bijna 1 miljoen antidepressiva per dag, voorgeschreven door psychiaters die er ‘heilig’ in geloven dat door deze antipsychotica hun patiënten geholpen zullen worden.

De Ierse psychiater David Haley is er duidelijk anders begonnen over te denken, zoals uit dit recente artikel blijkt. Zijn conclusie na jarenlang grondig onderzoek - o.a. als expert in vele gerechtszaken, waarbij hij geheime bedrijfsdocumenten onder ogen kreeg - is vernietigend: antidepressiva, Prozac op kop, verhogen het risico op zelfmoord.
Sindsdien bijt hij zich vast in de desinformatie over de risico’s van pillen en schopt zo tegen de schenen van de farma-wereld én collega’s met alle voorspelbare gevolgen van dien: verlies van top job aan de universiteit, gediscrediteerd in academische middens, afgeluisterd en begedreigd worden, enz… Ook apotheker Fernand Haesbrouck kan over dit soort heksenjacht/inquisitie meespreken.  

Voor de Belfort-group is dit overigens geen nieuws. Op ons symposium van 13 februari 2010 hadden we John Virapen als gastspreker. Hij is voormalig topman van Eli Lilly, producent van Prozac, en heeft in die functie meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren, om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument.  

Hij wilde deze praktijken kwijt aan de wereld en heeft in 2008 een boek gepubliceerd dat ook in het Nederlands vertaald op de markt kwam, met als titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’ en waarin hij o.a. het volgende aantoont: 

• grote farmaceutische bedrijven besteden ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts om hem/haar ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven.

• meer dan 75 procent van de ‘deskundige’ wetenschappers worden betaald door de farmaceutische industrie.

• er is voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen korte termijnonderzoek gedaan.

• de farmaceutische industrie verzint ziekten en promoot deze met doelgerichte marketingcampagnes.  

Het is het bekende verhaal van de almacht van Big Farma die in de praktijk het gezondheidsbeleid bepaalt . Bijna alle studies over antidepressiva zijn uitgevoerd door de producenten. Het is alsof je autoconstructeurs zelf de veiligheid van hun auto’s zou laten beoordelen.  

Aan medicatie gekoppelde problemen zijn nu de op drie na belangrijkste doodsoorzaak in ziekenhuizen!
Ook aan zwangere vrouwen wordt aangeraden om antidepressiva te gebruiken (net als zich te laten vaccineren!) terwijl deze het risico op geboorteafwijkingen en ontwikkelingsachterstand bij baby’s verdubbelen!
Zelfs kinderen ontspringen de dans niet, ondanks het feit dat bewezen is dat ze ernstige gewichtstoename en diabetes veroorzaken, leiden tot verhoogd zelfmoordrisico en premature cardiale risicofactoren en de levenskwaliteit drastisch verminderen. 

Het wordt hoog tijd dat we met zijn allen – burgers, politici, medici, academici, journalisten – beginnen in te zien dat deze farmaceutische mega-industrie ons onvoorstelbaar ziek en zwak maakt, en dit ten koste van enorm veel geld dat wordt opgestreken door hun gewetenloze aandeelhouders.  

Hoogachtend, 

Peter Vereecke
Initiatiefnemer Belfort-group
Hooiwege 20
9940 Evergem

Bron: Boinnk.nl