3 maart 2012

Journal Medische Ethiek: Sta abortus NA geboorte toe, baby's zijn geen mensen


Geen persoon? Geen automatisch recht op leven? 

Het Journal of Medical Ethics, een internationaal vakblad voor medische professionals en researchers, heeft onlangs een onderzoek van Italiaanse en Australische academici gepubliceerd, waarin wordt gepleit om abortus NA de geboorte toe te staan. Met andere woorden: ouders moeten de keus hebben hun pasgeboren kind te vermoorden, ook als deze niet gehandicapt is. Baby's zouden namelijk 'nog geen mensen zijn' en daarom geen automatisch recht op leven hebben.  

'Post-geboorte abortus'
Het pleidooi om zuigelingenmoord te legaliseren, werd geschreven door Alberto Giubilini van de afdeling filosofie van de Universiteit van Milaan en Francesca Minerva van het Centrum voor Menselijke Bioethiek van de Monash Universiteit in Melbourne, Australië. De auteurs schrijven dat ze de voorkeur geven aan de term 'post-geboorte abortus' in plaats van infanticide (zuigelingenmoord), omdat de laatste term doet denken aan een 'kind', terwijl een pasgeboren baby volgens hen nog slechts een 'foetus' is, wat volgens hen niet hetzelfde 'morele equivalent van leven' bezit als een kind.  

Risico voor gezin of samenleving
'Zowel een foetus als een pasgeborene zijn zeker menselijke wezens en potentiële personen, maar geen van beiden is een 'persoon' in de zin van het hebben van het 'morele recht op leven'. Met 'persoon' bedoelen we een individu, die op zijn minst enige basiswaarde aan zijn eigen bestaan kan geven, op zo'n manier dat het beroofd worden van zijn bestaan daadwerkelijk als een verlies wordt ervaren.' Post-geboorte abortus zou daarom moeten worden toegestaan in gevallen waarin 'het welzijn van het gezin' risico loopt, zelfs al zou er een mogelijkheid zijn dat de baby later een 'acceptabel leven' zou kunnen krijgen.

Ondraaglijke last
De academici gaan ook niet akkoord met de term 'euthanasie' omdat dit betrekking heeft op het belang van de (lijdende) persoon, die wil sterven. Bij post-geboorte abortus is dit duidelijk niet het geval, omdat wordt gekeken naar het belang van de ouders en het gezin, niet dat van de baby. Als voorbeeld worden kinderen met het Down syndroom genoemd. Vaak kunnen deze kinderen heel gelukkig worden, maar zijn ze volgens de auteurs een ondraaglijke last voor het gezin en voor de maatschappij als geheel, vooral omdat de staat opdraait voor de hoge kosten om hen te verzorgen.

'Mens heeft geen automatisch recht op leven'
Zodra het gezin of de samenleving door een pasgeborene sociaal, economisch of psychologisch een te zware last wordt opgelegd, zou post-geboorte abortus op de zuigeling mogen worden uitgevoerd, vinden Giubilini en Minerva, al hebben pre-geboorte abortussen in hun ogen wel de voorkeur. 'Het enkel een menselijk wezen zijn, is op zichzelf geen reden om iemand het recht op leven te geven. Tenslotte wordt van veel mensen het recht om te leven niet erkend: reserve embyro's bij het onderzoek naar stamcellen van embryo's, foetussen waar abortus is toegestaan, en criminelen waar de doodstraf is toegestaan.' 

De redacteur van het vakblad, Julian Savulescu, vertelde Fairfax Media dat het stel met de dood bedreigd is, omdat hun standpunten online werden gepubliceerd afgelopen week. 

Dit is absoluut weerzinwekkend, net een Holocaust!!!