17 maart 2012

Obama tegen Palestijnen: Wacht totdat ik herkozen benHet uiterst effectieve Israëlische Iron Dome antiraketsysteem wist de afgelopen dagen zo'n 90% van de Palestijnse raketten te onderscheppen.  

Het internationale persbureau Associated Press (AP) berichtte enkele dagen geleden dat de Amerikaanse president Barack Obama de Palestijnen heeft gevraagd, dit jaar geduld te hebben totdat hij in november wordt herkozen. Tijdens de verkiezingscampagne kan hij in het overwegende pro-Israëlische Amerika weinig voor hen betekenen, maar zodra zijn tweede termijn zeker is, zou hij de Palestijnse leider Abbas hebben beloofd alles op alles te zetten om zo snel mogelijk een onafhankelijk Palestijnse staat in de Israëlische gebieden Judea en Samaria op te richten. 

Volgens officials van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zit het vredesproces in het Midden Oosten op dit moment muurvast en is er nauwelijks kans op verkennende gesprekken, zelfs niet op laag niveau. Voor de Palestijnse leider Mahmoud Abbas kan het wachten op Obama's herverkiezing in november echter riskant zijn, aangezien het Palestijnse volk steeds ongeduldiger begint te worden en actie van hem eist. Daarom zou Abbas zijn verzoening met Hamas kunnen doorzetten, iets wat hem ongetwijfeld populairder zal maken bij zijn aanhangers, maar waarmee hij Israël en Amerika tegen zich in het harnas zal jagen. Israël heeft al gezegd, niet met de Palestijnen over vrede te willen onderhandelen, wanneer Abbas een coalitie aangaat met Hamas, die keer op keer herhaalt Israël nooit te zullen erkennen en de joodse staat te willen vernietigen. 

Pro-Israël campagnes
De Palestijnen zien in dit Amerikaanse verkiezingsjaar tot hun afschuw hoe bijna alle Republikeinse tegenkandidaten van Obama hun uiterste best doen om zo pro-Israël mogelijk over te komen. Zelfs Obama ziet zich gedwongen om zich regelmatig positief uit te laten over (het beschermen van) de joodse staat. Dat doet hij ongetwijfeld om de steun van de joodse en christelijke kiezers niet te verliezen.
Wat de Palestijnen daarnaast parten speelt, is het feit dat de 'Arabische lente' opstanden en de spanning rondom een eventuele oorlog met Iran de aandacht van de wereld voor 'hun zaak' naar het tweede of zelfs derde plan heeft verschoven. Ook Europa heeft op dit moment genoeg aan zijn eigen enorme financiële problemen.

'Heb geduld'
'Iedereen vertelt ons, inclusief de Amerikanen, dat wij niet teveel van hen moeten verwachten tijdens dit verkiezingsjaar,' verklaarde de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki in een interview. 'De president houdt zich namelijk vooral bezig met hoe hij herkozen kan worden, en daarom zou hij zijn aandacht verschuiven naar andere zaken.'
Op de vraag of Abbas hoopt dat, zodra Obama na zijn herverkiezing is bevrijd van het binnenlandse politieke krakeel, hij serieus werk zal maken van nieuwe vredesonderhandelingen en de oprichting van een Palestijnse staat, antwoordde Malki: 'Dat hebben zij (de Amerikanen) ons gezegd.' Volgens de minister heeft de regering Obama aan Abbas laten weten tot die tijd geduld te hebben.

Vredesproces vastgelopen
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende later dat dit het officiële standpunt is van de regering Obama ten opzichte van zowel de Palestijnen als Israël. Overigens beloofde Obama de Palestijnen al in 2008 dat hij hen zo snel mogelijk een eigen staat zou geven. Het sinds die tijd compleet vastgelopen vredesproces staat in schril contrast met Obama's beloften; een Palestijnse staat lijkt nu zelfs verder weg dan ooit.
Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat Mahmoud Abbas, hiertoe aangemoedigd door Obama, voor Israël onaanvaardbare eisen is gaan stellen die eerst moeten worden ingewilligd, voordat de Palestijnen zelfs maar over vrede willen praten. Deze eisen omvatten een complete bouwstop in Judea, Samaria en Oost Jeruzalem en het erkennen van de wapenstilstandsgrens uit 1949 als de toekomstige grens tussen Israël en 'Palestina'.

'Moeder aller brieven'

Abbas heeft gezegd op korte termijn een 'politieke brief' aan Israël en andere landen -waaronder het Kwartet voor het Midden Oosten (de VS, de EU, Rusland en de VN)- te sturen, waarin hij deze ononderhandelbare eisen nog eens op een rijtje zet. Palestijnse officials kenschetsen deze brief als de 'moeder aller brieven'. De Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat ontkende echter dat de brief het dreigement bevat dat als Israël deze Palestijnse eisen niet inwilligt, de Palestijnse Autoriteit wordt ontmanteld en het vredesproces definitief voorbij is.

'Wapenstilstand' al 7 x verbroken
Ondertussen is de grote spanning tussen Israël en de Palestijnen van de afgelopen dagen, ondanks de gisteren gesloten wapenstilstand, nog altijd niet verminderd. Eind vorige week startten strijders van de pro-Iraanse terreurgroepering Jihad Islami een nieuw rakettenoffensief, waarna Israël reageerde met luchtaanvallen, waarbij onder andere de leider van de Volks Verzet Comités om het leven kwam. In totaal vuurden de Palestijnen in enkele dagen tijd meer dan 130 raketten en granaten op Israëlische dorpen en steden af. Het Israëlische Iron Dome antiraketsysteem bleek zeer succesvol en wist het leeuwendeel van deze raketten te vernietigen.

Sinds het -noch door Jihad Islami, noch door Israël bevestigde- staakt het vuren kwamen er alweer 5 granaten en 2 raketten op Israël terecht. Analisten verwachten dat de diverse Palestijnse terreurbewegingen, inclusief Hamas, de komende tijd af en toe raketten op Israël zullen blijven afschieten en Israël daar met beperkte luchtaanvallen op zal blijven reageren. Een nieuw grootschalig Israëlisch anti-terreuroffensief zoals in december 2008 / januari 2009 lijkt er -ondanks oproepen van diverse ministers die willen dat het Israëlische leger harder reageert- vooralsnog niet in te zitten.