10 maart 2012

Rusland: Moslimrebellen Syrië martelen en vermoorden burgers


'Rebellen vallen scholen en ziekenhuizen aan' - VS en Israël bezorgd over chemische en biologische wapens in Syrië - Netanyahu: Aanval op Iran niet pas over enkele jaren.

Syrische rebellenstrijders. Volgens Rusland gaat het hier vooral om extremistische moslimterroristen die door al-Qaeda worden gesteund en die zich massaal schuldig maken aan het martelen en vermoorden van burgers.  

Terwijl de Westerse media nog altijd stug doorgaan met hun propaganda dat de rebellen en burgers in Syrië gruwelijk worden afgeslacht door de troepen van president Assad, ziet de werkelijkheid er volgens Russische diplomaten er totaal anders uit. Assad strijdt volgens hen niet tegen burgers, maar tegen zo'n 15.000 buitenlandse, door al-Qaeda gesteunde moslimterroristen. Volgens de Russen zijn het juist deze rebellen die zich massaal schuldig maken aan het intimideren, martelen en vermoorden van onschuldige burgers. 

Tijdens een humanitair VN forum over Syrië in Genève verklaarde de Russische vice ambassadeur Mikhail Lebedev dat de rebellen in Syrië grootschalige aanvallen uitvoeren op de infrastructuur van het land, inclusief scholen en ziekenhuizen. 'Rebellengroepen vallen de burgerbevolking aan en intimideren, martelen en vermoorden hen,' aldus Lebedev. 'De stroom terroristen uit de omliggende landen neemt voortdurend toe.' Volgens de vice ambassadeur zijn er minstens 15.000 moslimterroristen in Syrië actief. 'De meesten van hen zijn direct of indirect aangesloten bij al-Qaeda.'
Rusland wil dat alle strijdende partijen een staakt-het-vuren overeenkomen en een politieke dialoog aangaan. Lebedev vindt de kritiek van het Westen op Assad overdreven. 'We roepen onze partners op niet toe te geven aan de verleiding de zaken te overdrijven, maar de situatie gebalanceerd en professioneel te benaderen zodat alle delen van de Syrische bevolking zonder uitzondering kunnen worden geholpen.'

Islamitische terreur
Volgens Ledebev staat het onomstotelijk vast dat al-Qaeda nauw bij de Syrische opstand is betrokken. 'Maar al tijdens de (oorlog in) Tsjetsjenië geloofde niemand ons toen wij zeiden dat de islamitische ondergrondse, inclusief terreurorganisaties, opereerde op ons grondgebied. Nu, slechts vijf jaar later, wordt dit erkend en blijkt dat wij alles goed hebben gedaan.'
Pogingen om president Assad te dwingen zijn troepen in bedwang te houden zullen in Russische ogen contraproductief zijn. 'Als we eisen dat de Syrische regering zijn troepen uit de steden terugtrekt, zonder dat we hetzelfde eisen van de oppositie, dan zullen de betrokken steden onmiddellijk bezet worden door gewapende en gewelddadige (moslim)groeperingen.'

Zorgen VS en Israël over chemische wapens Syrië
De crisis in Syrië werd afgelopen maandag door president Obama en de Israëlische premier Netanyahu uitgebreid gesproken op het Witte Huis. Beide regeringsleiders maken zich grote zorgen over de vele honderden raketten met biologische en chemische koppen die zich in Syrië bevinden. President Assad zou deze mogelijk kunnen gebruiken tegen zijn buurlanden, waaronder Israël, als het Westen probeert om hem door een militaire interventie af te zetten. Ook zou hij deze wapens aan de islamitische terreurgroep Hezbollah in Libanon kunnen geven.

Analisten speculeren dat Syrië op dit moment een groter gevaar vormt dan Iran…
 

Bron en verder lezen: Xandernieuws.punt.nl


Man this is horrible. Doomed for destruction , those poor people, Parents weeping over their children.

We Need to Release in Prayer, A call Of God to the nations to pray and intercede for the peoples of the land, To break the stranglehold of the Asyrian, The cruel hard dominant Control. 

Isaiah 48:4
For I knew how stubborn you were; the sinews of your neck were iron, your forehead was bronze. 

If My people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will Heal their land.  2 Chronicles 7:14
You have shaken the land and torn it open; mend its fractures, for it is quaking. 

Isaiah 9:15
Those who guide this people mislead them, and those who are guided are led astray. 

Then Hear from Heaven(Lord Almighty), Your Dwelling place, and do whatever the foreigner asks of You, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.  2 Chronicles 6:33 

Vertaling: 

Mensen, dit verschrikkelijk. Gedoemd voor vernietiging, die arme mensen, ouders die huilen over hun kinderen.
We moeten losmaken in het Gebed, een Oproep van God tot de naties om te bidden en voorbede te doen voor de volkeren van het land, om de wurggreep van de Assyriërs te breken, de wrede harde dominante Controle.

Omdat Ik wist, dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper…  Jesaja 48:4

Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zicht bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. 2 Kronieken 7:14 

Gij hebt het land doen beven en barsten; heel zijn scheuren, want het wankelt.  Psalm 60:4 

De leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht.  Jesaja 9:15 

Hoor Gij dan uit de hemel (Heer God Almachtig), de vaste plaats uwer woning, en doe naar alles wat de vreemdeling tot U roept, opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, en U vrezen zoals uw volk Israël, en weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb.  2 Kronieken 6:33