2 maart 2012

VERPLICHTE Vaccinaties?


De ontwikkeling die zich afspeelt achter de schermen, in met name de VS, maar ook in andere landen, lijkt erop te duiden dat overheden korte metten willen maken met de twijfels rondom vaccinaties. Overheden willen niets weten van mogelijke vaccinatiegevaren en worden steeds rigoureuzer ten aanzien van het toedienen van vaccinaties.  

Verplichte vaccinaties zijn in sommige staten van de VS al min of meer de gewoonste zaak van de wereld. Allemaal onder het motto van: Wie niet gevaccineerd is, is een gevaar voor de volksgezondheid’…
Het is ongetwijfeld de lobby van Big Pharma, dat met de verdiende miljardenwinsten van haar eerdere campagnes, die achter deze smerige politiek zit, om mensen monddood te maken, mensen hun primaire recht op lichaamsbeschikking af te nemen, in het kader van NOG MEER vaccinaties verkopen. Of heb jij wellicht de indruk dat men WERKELIJK probeert om op deze agressief-naïeve wijze de volksgezondheid te dienen…?
Een artikel in een Ierse krant, waarbij het verplichten van vaccinaties onderwerp is. De knuppel wordt regelrecht in het hoenderhok gesmeten. Angst getriggerd, zodat de lezer eigenlijk niet meer het tegenovergestelde durft te beweren.  

Het verplicht vaccineren van kinderen - zonder toestemming of medeweten van ouders - zou spoedig de norm kunnen worden over de hele wereld…

Gezondheidswerkers in de Verenigde Staten, Engeland, Australië en over de hele wereld gaan sinds kort een grens over, waarbij ze in het territorium komen waar ouders normaliter beslissen over vaccinaties voor hun kinderen. Gezondheidsinstanties blijven nogal eens in gebreke – expres of per ongeluk – in het informeren van het publiek over hun rechten om vaccinaties te weigeren, zowel op scholen als in de werksituatie. Maar men werkt nu aan een strategie om vaccinatieprotocollen in te voeren, waarbij kinderen zonder enige vorm van ouderlijke toestemming kunnen worden ingeënt.

Een jaar geleden heeft de farmaceutische industrie in samenwerking met de Centers for Disease Control (CDC), afdeling Gezondheid en Preventie, miljoenen dollars opzij gezet om speciale vaccinatieklinieken te installeren in openbare scholen. The Rand Corporation, een door Sanofi Pasteur betaald bedrijf, had precies beschreven hoe dit plan tot stand zou moeten komen, waarbij vaccinatieklinieken hun intrede doen in de openbare scholen. Critici zeggen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het vergiftigen van kinderen met multi-dosis vaccins.


De volgende stap is natuurlijk dat je een gevaar bent voor collega's, wanneer je niet gevaccineerd bent… Als je de boodschap maar lang genoeg inpompt bij burgers, zullen 'we the sheeple' erin gelóven dat ongevaccineerde mensen daadwerkelijk een bedreiging vormen. 

Het volgende rapport “Are we Making the Grade with Our Children” is een mooi overzicht van de doelstellingen van deze vaccinatieklinieken op scholen. En Australië wil de HPV-vaccinaties in het vaccinatieprogramma invoeren.

Natuurgeneeskundig arts en vaccinatie-onderzoeker, Dave Mihalovic, beweert dat de Publieke Gezondheidszorg instanties deze Centra erdoor drukken onder het mom van ‘Preventieve Geneeskunde’. Deze centra bieden volgens hem een opening voor de farmaceutische giganten om toegang te krijgen tot studenten, tot hun zorgdossiers en ook om gevaarlijke (experimentele) behandelingen te gaan geven, zoals niet-geteste medicijnen en vaccinaties, zonder de volledige “informed consent” van de ouders. De toestemmingsformulieren voor ouders zijn een éénmalige handeling. Dat betekent dat ouders niet meer dan één keer schriftelijk toestemming hoeven te geven, onafhankelijk van hoe vaak men daarna het kind gaat vaccineren op school. 

“Dit is werkelijk een ongelooflijke fortuinlijke positie voor Big Farma” zegt Mihalovic. Bij elke ouder zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen, want een beleid dat erop gericht is dat ouders niet meer voor elke afzonderlijke injectie of medicinale behandeling worden geïnformeerd, is voor de (negatieve) effecten”.


De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry stelde terloops voor om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen EN TOE TE LATEN DIENEN, ZONDER TOESTEMMING VAN OUDERS… 

Perry kwam al eens behoorlijk onder vuur te liggen vanwege zijn voorstel om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen zonder ‘informed consent’ en zonder toestemming van de ouders. (Update : Maar vanaf dit voorjaar zullen alle studenten in openbare en privéscholen verplicht ingeënt worden tegen hersenvliesontsteking. Dankzij gouverneur Rick Perry zal het wetsartikel S.B. 1107 binnenkort in werking treden. Zie de laatste alinea van dit artikel). 

SaneVax Inc. heeft kortgeleden de FDA geïnformeerd dat in sommige van de flesjes met het HPV-vaccin, dat op de markt gekomen is, er een besmetting zou zijn met een recombinant HPV DNA (rDNA). Dit is een tot nu toe onbekende contaminatie, die mogelijk heeft geleid tot (wetenschappelijk) bevestigde berichten dat Gardasil geïnduceerde auto-immuun-gebaseerde ontstekingen reacties, veroorzaakt in diverse weefsels, ook in de gewrichten en in het centrale zenuwstelsel.

SaneVax heeft een onafhankelijk laboratorium gevraagd om deze contaminatie te bevestigen en heeft inderdaad HPV-recombinant (rDNA) gevonden in 13 vaccinatieflesjes. De verschillende lotnummers kwamen uit Nieuw-Zeeland, Australië, Spanje, Polen, Frankrijk en de VS. 100% van deze materialen testten positief op de aanwezigheid van de betreffende genetisch gemodificeerde HPV DNA ! 

De staat Californië heeft het wetsvoorstel nr. AB 499 ingevoerd, waarbij kinderen van 12 jaar kunnen worden gevaccineerd met vaccins zoals Gardasil, zónder dat de ouders hiervan weten of zelfs toestemming voor hebben gegeven. 

Het is het afgelopen jaar zelfs zover gekomen, dat er een zogenaamd vaccinatie-demonstratieproject is gelanceerd door PATH International, in samenwerking met de Indiase overheden en gesponsord door Bill en Melinda Gates Foundation, maar dit project is wegens ‘onethisch gedrag’ gestopt.

Maar ook in Canada worden ouders vaak onder druk gezet om hun kinderen te laten vaccineren, met het dreigement dat hun kind anders niet op school kan worden toegelaten. En dit nota bene terwijl de meeste provincies helemaal géén wetgevende regels hebben over verplichte vaccinatie!

Ouders wordt zelden verteld dat er ook uitzonderingen mogelijk zijn, op grond van geweten of religie.
Hoewel er geen wet is in British Columbia, die regels stelt voor vaccinatie als voorwaarde voor toelating tot de scholen, bestaat er wel een zgn. ‘Infant’s Act’ die gezondheidswerkers in feite een ‘carte blanche’ geeft om medische handelingen op kinderen toe te passen, zonder medeweten en toestemming van de ouders. Het Vaccine Risk Awareness Network(VRAN) is al verschillende keren door ouders benaderd, vanwege het feit dat hun kinderen door verpleegkundigen van de scholen waren meegesleept en tegen hun wil waren gevaccineerd. 

Een moeder uit Burnaby in British Columbia was een van de ouders, die boos was dat haar 13-jarige dochter gevaccineerd is met het HPV vaccin zonder ouderlijke toestemming. Rosemary Reid: “ Ik had er absoluut geen idee van dat dit gaande was” en “Ik denk dat het nog steeds aan de ouders moet zijn om de beslissing te maken”.

Maar volgens de woordvoerder van ‘Fraser Health Authority’ kunnen kinderen zelfs het bezwaar van de ouders verwerpen als ze door de verpleegkundige geacht worden volwassen genoeg te zijn (merk op: dit geldt dus OOK voor België en Nederland !). De simpele vraag is of 12-, 13-, of 14-jarigen wel ‘volwassen’ genoeg zijn om de voordelen versus de nadelen van vaccins (of welke medische behandeling dan ook) af te kunnen wegen of de alternatieven te (her)kennen.


Robina Siddique beweert dat haar zoontje Mohammed Raees Ali, tegen haar wensen vaccinaties kreeg in Birmingham. 

De situatie met betrekking tot het vaccineren die studenten verpleegkunde, studenten op lerarenopleidingen, tandtechniekers, werkers in de gezondheidszorg, is eveneens behoorlijk grimmig. Deze mensen worden vaak gedreigd met uitsluiting van de opleiding of verlies van hun baan, als ze weigeren zich te onderwerpen aan hepatitis B vaccinatie, testen op tuberculose of griepprikken. 

Gezondheidswerkers die de griepprik geweigerd hebben, kregen soms ontslag in verpleeghuizen of geen uitbetaling van loon. Van degenen die wél instemmen met de griepprik, wordt geëist dat ze een papier ondertekenen dat het instituut, de vakbond en het farmaceutisch bedrijf vrijwaart van alle aansprakelijkheid in geval van schade aan de gezondheid of gezondheidsklachten als reactie op het vaccin. 

In Engeland negeren verpleegsters regelmatig de wensen van ouders. Het Britse ministerie van Gezondheid ontkent niet dat instemming van de ouders wenselijk is, maar vindt het niet essentieel. Norman Wells, directeur van ‘Family en Youth Concern’ zegt: “Jonge meisjes vaccineren zonder toestemming van hun ouders is onethisch”.
Toch hoeven artsen en verpleegkundigen deze toestemming niet te hebben alvorens over te gaan tot vaccinatie.

Dokters in Engeland hebben gerapporteerd dat meisjes van net 12 en 13 jaar lijden aan verlammingen, stuiptrekkingen, en gezichtsproblemen nadat ze het HPV vaccin gekregen hebben. Huisartsen zijn ervan beschuldigd de BMR prik (bof mazelen rode hond) heimelijk toegediend te hebben aan kinderen die in hun praktijk komen voor andere vaccins. En het BMJ (British Medical Journal) publiceerde in 2009 een onderzoek dat claimde dat het kon aantonen dat werkers in de gezondheidszorg de plicht hebben om ‘zorg te dragen voor’ meisjes, voor wie geen toestemming van de ouders gegeven is voor het HPV vaccin.
De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.

Het British Journal of Cancer publiceerde een klinische studie over HPV vaccinatie onder etnische minderheden in Engeland’. Er is niet bewezen, op welke wetenschappelijke gronden dan ook, dat vaccineren een primair middel is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het recht op volledige informatie als men een medische procedure – welke dan ook – overweegt, is een fundamenteel mensenrecht en een uiterst belangrijk medisch ethisch gegeven dat de medische wetten in bijna elk land bepaalt. Deze ethiek is ontstaan vanuit de Neurenberg processen na de Tweede Wereldoorlog. Het verbiedt experimenten op mensen en het gebruik van dwang of intimidatie in medische procedures. 

De instituten die deze dwingende tactieken gebruiken, handelen in strijd met fundamentele medische ethische regels en moeten daar krachtig op aangesproken worden, willen wij wat overblijft van onze vrijheid met betrekking tot gezondheid voor de mensheid in stand houden. De vakbonden die samengespannen hebben met de verschillende instituten om vaccinatie af te dwingen moeten ook ter verantwoording geroepen worden voor het feit dat ze falen bij het waarborgen van de rechten, die kinderen en arbeiders beschermen tegen medische dwang en verlies van individualiteit. 

Texas vereist meningitis-vaccinatie voordat studenten worden toegelaten!
Voormalig presidentskandidaat en gouverneur van Texas, Rick Perry, heeft een wet getekend, waarbij college studenten verplicht worden zich te laten vaccineren, of gevaccineerd te zijn tegen meningitis (hersenvliesontsteking). Dit geldt voor alle studenten die op de campus van een universiteit verblijven, maar ook voor studenten die daarbuiten wonen.
De nieuwe wetgeving, die door beide kampen (Republikeinen en Democraten) werd gesteund, verplicht studenten onder de 30 jaar, een bewijs te tonen van meningitis-vaccinatie of een getekende professionele verklaring te overleggen, waarin duidelijk is dat de betreffende persoon geen vaccinatie mag ontvangen, voordat de studenten hun lessen mogen volgen! 

De maatregel is effectief vanaf het voorjaar van 2012, of het lente-semester en geldt voor ALLE studenten in Texas, in zowel publieke als privéscholen. Deze wet komt in de plaats van een mandaat, dat al gold vanaf 2009 en alleen van toepassing was voor studenten die op campus woonden. En hoewel studenten nog steeds de mogelijkheid krijgen op basis van hun geloofsovertuiging of hun geweten te weigeren, wordt hen dit niet verteld en lopen de meeste studenten mee in de grijze massa, die zich laat vaccineren, vóór zij aan college beginnen.  

Het voorkomen van meningitis op colleges is feitelijk nonsens, omdat hersenvliesontsteking gewoon bijna NOOIT voorkomt op scholen, ondanks het feit dat studenten er over het algemeen überhaupt al niet tegen gevaccineerd zijn!
Het lijkt een hele poppenkast, waarachter de uiterst dubieuze inzet van gouverneur Perry schuilgaat. Hij was ook de man, die in 2007 een zogenaamde ‘executive order’ uitvaardigde, die het mogelijk diende te maken dat ALLE schoolmeisjes in Texas een gevaccineerd dienden te worden met het Gardasil-HPV-vaccin. Later werd deze maatregel gelukkig teruggedraaid, maar het toont de feitelijke houding en verborgen agenda van deze Rick Perry, die met een aantal van zijn vaccin-pusher-maatjes bezig lijkt om het vieze werk op te knappen voor Big Pharma, dat alle jonge mensen in Texas met chemische injecties wil bestoken. 

Bron: Wanttoknow.nl