10 april 2012

Tien overduidelijke redenen waarom de islam géén religie van Vrede is1. 18.000 dodelijke terreuraanslagen, expliciet gepleegd in de naam van de islam, in slechts de laatste 10 jaar. (Andere religies samen komen misschien op een dozijn!) 

2. Mohammed, de profeet van de islam, heeft mensen laten doden voor het beledigen van hem of voor kritiek op zijn religie. Dit omvatte ook vrouwen. Aan moslims wordt verteld om het voorbeeld van Mohammed te volgen. 

3. Mohammed zei op veel plaatsen dat hem “door Allah was bevolen de mensen te bevechten, totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah, en Mohammed zijn profeet.” In de laatste negen jaar van zijn leven heeft hij niet minder dan 65 militaire campagnes bevolen om precies dát te doen. Mohammed inspireerde zijn mannen om oorlog te voeren door middel van de allerlaagste motieven, door middel van veroverde buit, seks en een overvloedig paradijs als stimulans. Hij onthoofdde gevangenen, maakte kinderen tot slaaf en verkrachtte vrouwen, die in de strijd gevangen waren genomen. Opnieuw, moslims wordt bevolen om het voorbeeld van Mohammed na te volgen.  

4. Nadat Mohammed was gestorven, vervielen de mensen die bij hem hadden gewoond en zijn religie het beste kenden, onmiddellijk tot oorlog met elkaar.
Fatima, de favoriete dochter van Mohammed, overleefde de vroege jaren (van de islam) onder de ongelovigen in Mekka, maar stierf aan de stress door de vervolging door medemoslims, slechts zes maanden nadat haar vader stierf. Ze kreeg zelfs een miskraam, nadat haar ribben waren gebroken door de man, die later de tweede kalief werd.
Fatima’s man Ali, die zich als tweede persoon bekeerde tot de islam, en werd opgevoed als ware hij een zoon van Mohammed, vocht een burgeroorlog tegen een leger, dat was opgesteld door Aisha, Mohammeds favoriete vrouw – en iemand van wie hij had gezegd dat ze de “perfecte vrouw” was. 10.000 moslims werden gedood in een enkele veldslag, minder dan 25 jaar na Mohammeds dood.
Drie van de eerste vier islamitische heersers (kaliefen) werden vermoord. Ieder van hen behoorde tot de naaste vrienden van Mohammed. De derde kalief werd gedood door bondgenoten van de zoon van de eerste (die weer een paar jaar later werd vermoord door de vijfde kalief, daarop in de huid van een dode ezel werd gestoken en werd verbrand.) De vierde kalief, Ali, werd doodgestoken na een bitter geschil met de vijfde. De vijfde kalief vergiftigde een van de twee van Mohammeds favoriete kleinzonen. De andere kleinzoon werd later onthoofd door de zesde kalief.
De onderlinge strijd en de machtsstrijd tussen de leden van Mohammeds familie, zijn naaste metgezellen en hun kinderen, intensiveerde alleen maar naarmate de tijd vorderde. Binnen 50 jaar na de dood van Mohammed lag zelfs de Ka’aba in puin door de interne islamitische oorlog. De Ka’aba had eeuwen gestaan onder een heidense religie….
En dat is nog maar het lot van hen in het “Huis van de Islam.” 

5. Mohammed droeg moslims op om oorlog te voeren tegen andere religies en deze te onderwerpen aan de islam. Binnen de eerste decennia na zijn dood vielen zijn Arabische metgezellen overal binnen en veroverden christelijke, joodse, hindoeïstische, boeddhistische en zoroastrische landen.
Slechts binnen 25 jaar na de dood van Mohammed waren landen veroverd binnen de grenzen van wat nu 28 moderne landen zijn buiten Saoedi-Arabië. 

6. Moslims zetten hun jihad voort tegen andere religies gedurende de volgende 1400 jaar en werden alleen gestopt door landen, die het vermogen hadden om zich te verdedigen. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij, zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar. 

7. De islam is de enige religie die zijn aanhang behoudt door te dreigen, iedereen te doden die vertrekt. Dit is geheel overeenkomstig het voorbeeld van Mohammed. 

8. De islam leert dat niet-moslims minder dan volledige mensen zijn. Mohammed zei, dat moslims ter dood kunnen worden gebracht voor moord, maar dat een moslim nooit de doodstraf kan krijgen voor moord op een niet-moslim.

9. De Koran spreekt niet één keer over de liefde van Allah voor niet-moslims, maar hij spreekt meer dan 500 maal van de wreedheid en haat van Allah jegens niet-moslims. 

10. “Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!” (de laatste woorden vanuit de cockpit van Vlucht 93)