27 april 2012

Brief van minister Schippers binnenkort op uw mat – uw medische gegevens, uw privacyOp 12 april 2012 is onderstaande Kamerbrief met concepttekst van Minister E.I. Schippers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurd. Deze brief vindt u onderaan dit artikel. Het is belangrijk om uw brievenbus de komende tijd scherp in de gaten te houden. U gaat namelijk onderstaande brief van Minister Schippers ontvangen.


Aangezien het een huis-aan-huismailing gaat, zal op de brief in alle waarschijnlijkheid niet uw voor- en achternaam vermeld staan, maar: ‘Aan de bewoners van dit pand’. Daarmee wordt u op het verkeerde been gezet, omdat deze titel ook regelmatig gebruikt wordt voor reclamedoeleinden. Gooit u dergelijke enveloppen dus niet in de papierbak, maar maak deze open en lees! Het kan namelijk om uw medische gegevens, dus uw privacy gaan! 

De brief is bedoeld voor alle inwoners van Nederland en impliceert dat de invoering van het landelijke elektronische patiëntendossier een feit is. Echter zijn er toch een aantal punten waar wij u graag op willen attenderen... 

Volkomen veilig voor hackers?
Ten eerste wordt in de brief van de minister gesproken over een ‘veilige’ manier. Echter wordt op geen enkele wijze garantie afgegeven, hoe deze veiligheid gewaarborgd wordt. Het was de overheid zelf die met zekerheid stelde dat het gebruik van Digid volkomen veilig was. Echter bleek achteraf dat Diginotar al enkele jaren gehackt werd en uw gegevens in ‘vreemde’ handen vielen. Onlangs kwamen berichten naar buiten waarbij duidelijk werd hoe makkelijk het is om bij patiëntengegevens te komen, die nu al door verschillende instanties worden bijgehouden. Zie hiervoor: http://www.medicalfacts.nl/2012/04/23/npcf-schandalig-misbruik-van-patientgegevens-toont-noodzaak-goede-beveiliging/ en http://tweakers.net/nieuws/81465/medische-website-gaf-toegang-tot-duizenden-patientgegevens.html  

Overigens... was u op de hoogte van het feit dat dergelijke instanties een kijkje kunnen nemen in uw gegevens? 

EPD op mondiaal niveau
Ten tweede wordt in deze brief ook niet gesproken over het feit dat de Europese Unie de intentie heeft om een systeem als het EPD niet alleen landelijk, maar ook op Europees en sterker nog, op mondiaal niveau operationeel wil uitvoeren. Handig voor wanneer u in het buitenland bent en daar medische zorg nodig heeft. Maar heeft u er behoefte aan dat iemand in Zwitserland iets ziet over uw onvruchtbaarheidsprobleem, wanneer u het ziekenhuis bezoekt voor een gebroken been? Misschien denkt u, “Wat maakt dat nu uit? Ik heb toch niets te verbergen.” Dat kan zo zijn, maar vertelt u bijvoorbeeld uw buurman of zwager, wat uw maandinkomen is? Vertelt u uw collega’s uw seksuele voorkeur? Nee? Maar u heeft toch immers niets te verbergen?

Is er wel toezicht op uw dossier?
Ten derde worden er geen harde zekerheden gegeven over wie wel of geen toegang heeft tot uw EPD. Wie ziet er op toe dat uw dossier bijvoorbeeld niet door iemand in Pakistan of Argentinië wordt ingekeken? Er is een markt voor uw medische gegevens. Denkt u maar eens aan verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers, werkgevers of de farmaceutische industrie. Ongeautoriseerd gebruik van uw EPD is mogelijk! Wat doet u met deze wetenschap?
Dit ministerie heeft zich kosten nog moeite bespaard om dit EPD door te drukken, maar trekt nu zelf de handen af van dit systeem. In de brief staat letterlijk dat zij de verantwoordelijkheid overdragen aan VZVZ. Het kindje is verwekt, maar ouderlief wil er geen verantwoording voor nemen. 

‘Infrastructuur Zorg Communicatie’ is de nieuwe naam
Ten vierde komt zoetjes aan de term EPD te vervallen. Onder het mom ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maakt de term Elektronisch Patiënten Dossier plaats voor ‘Infrastructuur Zorg Communicatie’ kortweg IZC. Momenteel gebruiken echter al een aantal huisartsen, huisartsposten, ziekenhuizen en apotheken dit elektronische dossiersysteem. Op: http://www.sczorg.nl/page/Algemeen/Infrastructuur/Overzicht-aangesloten-zorgaanbieders kunt u zelf controleren of uw huisarts of apotheek hier reeds gebruik van maakt.  

U kunt er nog iets tegen doen
Indien u om welke reden dan ook niet wilt dat men via dit systeem gebruikmaakt van uw gegevens, stuurt u dan nu al een brief naar uw huisarts en/of apotheek. Geef uitdrukkelijk aan dat u géén toestemming geeft om uw gegevens op te nemen in het EPD/IZC. Vraagt u ook om een schriftelijke bevestiging.  

Concepttekst huis-aan-huismailing  

Van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum:

Betreft: Landelijk EPD


Geachte heer/mevrouw,  

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De zorgverlener die u behandelt kan via dit systeem op een veilige manier uw actuele medische gegevens opvragen en inzien.  

Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken de veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen gegevens van u uitgewisseld als u hier zelf toestemming voor geeft. Uw zorgverlener (huisarts, apotheker of medisch specialist) zal u in 2012 vragen of u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. Uw zorgverlener kan uitleggen wat dit voor u betekent.  

Meer informatie vindt u op de website van het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, www.VZVZ.nl/informatiepunt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorginformatie, telefoon 070 – 317 3456.  

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

mw. drs. E.I. Schippers