27 april 2012

De Stem van Hoop door Lara Martin


The Voice Of Hope by Lara Martin

Geüpload door laramartinmusic op 26 sep 2011 

Geschreven en uitgevoerd door Lara Martin na een reis naar New York, kort na 9/11 toen de Twin Towers naar beneden kwamen.
Dit nummer werd geschreven op Ground Zero en draagt ​​een boodschap van hoop met zich mee voor degenen die door tegenslagen gaan.

De track is opgenomen in het album 'The Very Best Of Lara Martin'.
 

Adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity.
Proverbs 13:21 

Psalm 32:10
Many are the woes of the wicked, but the LORD's unfailing love surrounds the man who trusts in him. 

Rampspoed achtervolgt de zondaars, maar de rechtvaardigen worden met voorspoed beloond.  Spreuken 13:21 

Talrijk zijn de rampen van de goddeloze, maar des HEREN onuitputtelijke liefde omringt de man die op Hem vertrouwt.  Psalm 32:10