26 april 2012

Iran bereidt zich voor op 'laatste 6 maanden': Kernoorlog en komst Mahdi
Iraanse machthebbers streven naar het uitbreken van de Derde Wereldoorlog - Overloper Iraanse inlichtingendienst: ‘Revolutionaire Garde heeft ook neutronenbommen’.  

Ondanks de ogenschijnlijke bereidheid van Teheran om nu toch te onderhandelen over het nucleaire programma van het land, en het feit dat de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei herhaaldelijk verklaard heeft dat Iran geen kernbom ontwikkelt, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de islamitische machthebbers zich massaal voorbereiden op een totale oorlog, precies zoals deze werd voorzien in het in 2003 door de Iraanse 'Heilige Defensie' gepubliceerde boek 'De laatste zes maanden'. De mullahs in Teheran zijn er van overtuigd dat de in dit boek beschreven voorwaarden voor de komst van de islamitische messias, de Mahdi, bijna zijn vervuld. 

In het boek, waarvan er destijds honderdduizenden werden verspreid op alle militaire en Revolutionaire Garde bases, worden de aanslagen van 9/11 (Twin Towers / Pentagon) en de invasies van Irak en Afghanistan als tekenen van de aanstaande komst van de Mahdi beschouwd. De meest duidelijke signalen, die pal aan de komst van de moslim messias voorafgaan, zijn echter een Westerse aanval op Syrië en vervolgens een aanval op Iran zélf. Gezien de actuele wereldsituatie behoeft het geen uitleg dat deze gebeurtenissen ophanden lijken te zijn.  

Laatste zes maanden, WO3 en komst Mahdi
Het boek, dat voor een groot deel gebaseerd is op de hadiths en 'profetieën' van de profeet Mohammed en zijn afstammelingen, wijst de komende Westerse en/of Israëlische aanval op Iran aan als het begin van de 'Laatste Zes Maanden', waarin er ‘een kernoorlog zal losbranden en Iran eerst Israël en dan ook de Verenigde Staten zal vernietigen’. Tijdens deze Derde Wereldoorlog zal twee derde van de wereldbevolking -zo'n 4,5 miljard mensen- omkomen. Als chaos de wereld in zijn greep heeft, zal de Mahdi vervolgens verschijnen en een islamitisch wereldrijk oprichten. 

In de al eerder besproken Iraanse documentaire 'De Komende is Met Ons' werd onthuld dat opperleider Ayatollah Khamenei de in de islamitische profetieën beschreven historische figuur is, die in de eindtijd tegen de ongelovigen zal opstaan en de vlag van de islam zal overdragen aan imam Mahdi. Volgens een naar Europa overgelopen voormalige inlichtingenofficier van de Revolutionaire Garde heeft Iran miljarden dollars uitgegeven om de verwachte en zelfs gehoopte totale oorlog tegen Israël en het Westen te kunnen voeren. Ook zouden er volgens hem over de hele wereld duizenden Iraanse terreurcellen klaarstaan, wachtend op bevel uit Teheran om in actie te komen… 

'Lange zwarte man' met naam 'Hussein'
Volgens de overloper is het Iraanse regime er heilig van overtuigd dat de aanstaande Israëlische en/of Amerikaanse aanval op hun land de eeuwenoude hadiths in vervulling zal doen gaan. Het Iraanse leger bereidt zich daarom voor op een gelijktijdige massale tegenaanval op Israël, Saoedi Arabië, de Arabische Golfstaten en Amerikaanse bases in de regio, alsmede ook op de Verenigde Staten zelf. Eén van deze oude islamitische profetieën voorspelde verbijsterend genoeg dat in de eindtijd het machtigste land ter wereld zal worden geleid door 'een lange zwarte man' wiens (mede)naam 'Hussein' (Barack Hussein Obama) zal zijn en die de komst van de Mahdi zal helpen mogelijk te maken. 

Oude Sovjet kernbommen
Volgens het IAEA heeft Iran voldoende uranium verrijkt om zes kernbommen te kunnen bouwen. Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit 'de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, met name de VS en Israël, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.'
Iran heeft zeer waarschijnlijk al enkele kernwapens in bezit. Na de val van de Sovjet Unie boden Iraanse geheime agenten voormalige Sovjet staten honderden miljoenen dollars in ruil voor enkele bestaande Russische kernbommen. Volgens bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een Russische generaal bevestigd dat Iran op zijn minst twee werkende Sovjet kernkoppen heeft. Ook de overloper van de Garde vertelde, dat hij in geheime vergaderingen te horen had gekregen dat Iran inderdaad al twee nucleaire wapens in bezit heeft.  

'Iran heeft neutronenbom'
Angstwekkender is echter dat Iran volgens hem dankzij bondgenoot Noord Korea ook neutronenbommen heeft. Neutronenbommen geven een grote hoeveelheid straling af, waardoor al het leven wordt gedood, maar laten gebouwen en infrastructuur vrijwel volledig intact. Een neutronenbom kan ook gebruikt worden om een Elektro Magnetische Puls (EMP) af te geven. Als zo'n bom op 30 kilometer hoogte tot ontploffing wordt gebracht, worden alle van elektriciteit afhankelijke systemen en apparaten over een gebied van vele duizenden vierkante kilometers permanent verwoest. Dit zou de samenleving onmiddellijk in het stenen tijdperk terugwerpen, waardoor volgens schattingen 66% tot 90% van de bevolking zal omkomen.
Het IAEA heeft enkele jaren geleden bevestigd dat de Iraanse Garde vanaf schepen proeflanceringen heeft gehouden met ballistische raketten en het laten exploderen van hun ladingen op grote hoogte boven de Aarde. De Garde heeft inmiddels diverse marineschepen uitgerust met deze raketten en is van plan deze in de Atlantische Oceaan te stationeren.

Gevaarlijke blinde vlek Westen
Terwijl het Westen zich dus -net als in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog met Nazi Duitsland- geruststelt met het idee dat Iran 'rationeel' zal handelen en hun 'vreedzame' nucleaire programma daarom (deels) kan worden geaccepteerd, is er helaas dus nog steeds sprake van een enorme blinde 'Chamberlain'-achtige vlek: het totale -door velen zelfs doelbewust gewenste- onbegrip over de huiveringwekkende apocalyptische islamitische ideologie waar de Iraanse machthebbers zich door laten leiden, en die de hele wereld in de meest gruwelijke oorlog ooit dreigt te storten.

Iran Prepares For "The Last 6 Months" Apocaylpse!

Gepubliceerd op 25 apr 2012 door paulbegley34 

Pastor Paul Begley uit Indiana haalt de Iraanse Profetie van de komende 12e Imam (Mahdi) in een boek, genaamd "The Last Six Months" neer, met bewijzen vanuit bijbelse profetieën. MUST SEE!