14 april 2012

Kardinaal Pell zegt, ‘Adam en Eva bestonden niet’

In commentaren die sommigen kunnen schokken, heeft kardinaal George Pell het bijbelse schepping verhaal van Adam en Eva beschreven als een mythe. Hij verscheen onlangs samen met bekende evolutiebioloog en atheïst, professor Richard Dawkins, in het ABC's Q & A-programma.


Australische Kardinaal Pell zei dat het bestaan
​​van Adam en Eva geen kwestie van wetenschap was, maar eerder een mythologisch verslag. "Het is een zeer geavanceerde mythologie om te proberen het kwaad en het lijden in de wereld te verklaren," zei hij.
"Het is een religieus verhaal, verteld voor religieuze doeleinden."

Volgens Genesis schiep God Adam en Eva als de eerste man en vrouw, en alle mensen stammen van hen af.

Explosieve reacties kwamen van Kardinaal Pell nadat hij werd ondervraagd over de zogenaamde evolutie. Hij zei dat het onmogelijk was om te zeggen, wanneer er een eerste mens bestond.
Het is inmiddels algemeen geaccepteerd in de wetenschappelijke wereld, dat het leven op aarde in de loop van ongeveer vier miljard jaar is geëvolueerd. En dat terwijl de evolutieleer nog nooit bewezen kon worden en Charles Darwin op zijn sterfbed moest erkennen dat hij het bij het verkeerde eind had…
 

Ook Darwin kwam tot geloof in God
Weinig mensen weten dat Darwin aan het einde van zijn leven tot geloof in God is gekomen. Op zijn ziekbed kwam hij in contact met de christen Lady Hope, die hem het evangelie bracht.
Aan het einde van zijn leven vond hij nog de kracht een pamflet te schrijven met de titel: “My apologies for my unformed ideas” (Mijn excuses voor mijn ondoordachte ideeën).
Op zijn sterfbed heeft Darwin dagenlang gehuild, vanwege de schade die hij had aangericht. Na zijn overlijden vond Lady Hope op zijn dekens zijn Bijbel open.