29 april 2012

Kent Hovind - De leeftijd van de Aarde


Kent Hovind - Seminarie 1 - De Leeftijd van de Aarde (NL)

Geüpload door DanieruDesu op 8 jul 2011 

Is de aarde echt miljarden jaren oud en bij toeval ontstaan tijdens 'de oerknal', zoals de evolutietheorie ons leert?
Of hebben we te maken met een jonge aarde die in 6 dagen geschapen is door God, zoals de bijbel ons leert? 

Met behulp van wetenschappelijke bewijzen toont Dr. Kent Hovind aan dat de schepping in zes letterlijke dagen heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de gedachte weerlegd dat de aarde is geëvolueerd gedurende miljarden jaren.

'DE LEEFTIJD VAN DE AARDE' toont de dwaasheid aan van de oerknaltheorie en van het religieuze geloof in evolutie.


Inhoud DVD Deel 1 uit de seminarserie van Dr. Kent Hovind 

– De ‘Oerknal’ 

• De vier grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden:
- Wie ben ik?
- Waar kom ik vandaan?
- Waarom ben ik hier?
- Waar ga ik heen als ik sterf? 

• Twee niet te verenigen levensvisies:
- Schepping
- Evolutie 

• Satans leugen:
- Maskeerde zijn eigen verlangen om God te zijn
- Begon zijn 6000 jaar lange poging om de mensheid te vernietigen
- Begon het idee dat we evolueren naar godheid 

• Grote leugens worden gemakkelijker geloofd dan kleine
• Effectieve leugens worden vermengd met waarheid
• Adverteertechnieken
• Moderne lesboeken vermengen evolutie en wetenschap
• Lesboeken verwarren zes soorten evolutie
- Kosmische evolutie (oerknal, ontstaan van materie)
- Chemische evolutie (ontstaan hogere elementen)
- Evolutie van sterren en planeten (ontstaan van de sterren)
- Organische evolutie (ontstaan van leven)
- Macro-evolutie (dieren die in nieuwe dieren veranderen (nog nooit waargenomen)
- Micro-evolutie (variatie) 

• Sprookjes die op school geleerd worden
- Kikker + kus = prins - Kikker + tijd = prins 

• Bewijs tegen de oerknal
• Evolutie gaat tegen twee wetten van thermodynamica in
• Studenten wordt geleerd dat ze beesten zijn
• Veel studenten gedragen zich als beesten
• Leraren is toegestaan de schepping te onderwijzen op openbare scholen
• Achteruitgang van waarden en normen sinds 1963
• Wetenschappers hebben het vaak bij het verkeerde eind gehad
• De meerderheid van de Amerikanen gelooft niet in evolutie
• Het evolutiegeloof vernietigt het vertrouwen in de Bijbel
– De leeftijd van de aarde 

• Bewijzen voor een jong universum en een jonge aarde, o.a.
- Groei van de wereldbevolking
- Spiraalvormige melkwegstelsels
- Het magnetische veld van de aarde
- Ondergrondse oliedruk
- IJskernen in Groenland en Antarctica
- De delta van de Mississippi rivier
- De oudste boom
- De oudste woestijn
- De 'Great Barrier Reef'
- De Niagara watervallen
- Het zoutgehalte van de oceanen
- De formatie van stalagmieten en stalactieten
- De leeftijd van kometen
- Erosie van de continenten
- De oudste geschriften en talen