10 april 2012

Nieuwe Paspoortscan op Schiphol - Risico's gezichts- of gelaatsherkenning
door Jaap Spaans (ingezonden bericht)

Op Schiphol is onlangs een nieuw gezichtsherkenningssysteem geïntroduceerd. Paspoorten worden automatisch gescand. Aangezien er al direct enige verdachten via het systeem konden worden opgepakt, was men euforisch. 
 

Het nieuwe systeem werkt overigens alleen met een (Europees) biometrisch paspoort. Alleen mensen uit EU-landen en uit Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland kunnen gebruikmaken van de nieuwe controle op Schiphol. 

Vergelijking met digitale foto
Via gezichtsherkenning wordt het gezicht van de reiziger vergeleken met de digitale foto, die is opgeslagen op de chip van het paspoort. Degenen die zo enthousiast zijn over deze ontwikkeling moeten niet klagen als de meetbare en transparante mens straks overal wordt gevolgd via slimme camera's, die functioneren op basis van gezichtsherkenning.  

Risico’s
Net als stemherkenning is het een van de biometrische systemen, die kunnen identificeren en registreren, zonder dat de persoon er kennis van heeft. Daarvoor werd al gewaarschuwd tijdens het Publiek Debat Biometrie in 2000 en het rapport At Face Value van TNO en de Registratiekamer. De Europese privacy toezichthouder publiceerde onlangs een uitgebreide Engelstalige opinie over dit onderwerp, met in hoofdstuk 5, pagina 8, aandacht voor 'specific risks and recommendations'. Doe er uw voordeel mee…  


Nuttig is ook de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens over mogelijke privacy schendingen bij de invoering van de extra huurverhoging bij scheefwonen: 


Deze week doet de rechter uitspraak in een kort geding dat naar aanleiding hiervan is aangespannen. 

Disproportionele maatregel
Een verzoek van de organisatie Privacy First, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, bracht de officiële cijfers over zogenaamde look-alike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten in maart voor het eerst in de openbaarheid. Uit deze cijfers blijkt dat het biometrische paspoort met vingerafdrukken een volstrekt disproportionele maatregel was, die nooit had mogen worden ingevoerd. 


Vorige week werd bekend dat duizenden Nederlanders weigeren hun biometrische kenmerken af te staan en daardoor niet over een paspoort kunnen beschikken.