11 april 2012

‘Overeind houden eurozone gaat 50% van onze welvaart kosten’

Investeringsgroep Jefferies: Politici Noord Europa liegen tegen hun kiezers

Onze politici doen alles om te voorkomen dat u deze statistiek ziet en begrijpt. Hieruit blijkt dat de Duitsers en Nederlanders (uiterst rechts) hoofdzakelijk werken en sparen om met name Spanje (uiterst links), Italië, Griekenland, Portugal, Frankrijk en Polen overeind te houden. 

Uit een analyse van de wereldwijde financiële investeringsgroep Jefferies blijkt dat het overeind houden van de eurozone zo'n 50% van de welvaart van de Noord Europese landen zal kosten, maar met name van Duitsland en Nederland. Lees waarom de euro en bijna al onze politieke partijen er voor gaan zorgen dat het Nederlandse volk op permanente basis uiteindelijk de helft van zijn welvaart zal zien verdwijnen naar Zuid Europa. 

Volgens Jefferies analist David Zervos zullen 'de grote jongens' Spanje en Italië geen schuldenkwijtschelding à la Griekenland ondergaan. Belangrijkste reden is het feit dat de banken in Noord Europa voor miljarden aan inmiddels waardeloze staatsschuldpapieren van deze landen bezitten. Deze banken zullen onmiddellijk failliet gaan als de gigantische verliezen op de Spaanse en Italiaanse schulden -en die zullen er onverbiddelijk komen- niet op een andere manier kunnen worden afgehandeld.
De invoering van de euro heeft een grootschalig exportfinancieringsschema in het leven geroepen. Omdat de Zuid Europese periferie landen plus Ierland door de euro ineens veel goedkoper geld konden lenen, waren ze in staat om hun import uit Noord Europa fors op te voeren. Hierdoor liepen de staatsschulden van deze landen echter compleet uit de hand, met de huidige crisis als gevolg. 

Nederlands inkomen en spaargeld naar Zuid Europa
Het inkomen én het spaargeld van de Nederlanders en Duitsers zullen nu op directe of indirecte wijze in de rest van Europa worden gestoken, want anders gaat het hele systeem bankroet. Zodra de mensen hier zich echter beginnen te realiseren dat hun pensioenen niet meer te betalen zijn, zal er volgens Jefferies een volksopstand kunnen uitbreken en zullen nationalistische krachten de overhand krijgen. De hoop dit te voorkomen noemt Zervos de 'welvaartsillusie', aangezien onze politici er alles aan zullen doen om te voorkomen dat we in de gaten krijgen dat wij in feite slechts 50% van onze welvaart bezitten en de rest naar Zuid Europa verdwijnt. 

Spanje en Italië te machtig
Na Griekenland en Portugal zal Ierland de volgende 'klant' worden, die met miljarden in de eurozone zal worden gehouden in ruil voor forse bezuinigingen. Daarna wordt het echter een compleet ander verhaal als Spanje en Italië aan de beurt zijn. 'Het idee dat Spanje en Italië op de knieën gaan en in ruil voor een schuldenkwijtschelding een decennium bezuinigingen zullen accepteren is pure dwaasheid,' aldus Zervos. Spanje en Italië zijn daarvoor te groot en te machtig.
Een exit van Spanje en Italië uit de eurozone is namelijk een grote bedreiging voor de werkgelegenheid -en daarmee de politici- in Noord Europa, dat het afgelopen decennium enorm geprofiteerd heeft van het euro export financieringsschema. 'De enige manier waarmee de Noordelijke politici hun gezicht kunnen redden is door een massale monetaire aanpassing.'  

Politici en banken zullen zichzelf beschermen
Met andere woorden: de politici in Europa en Nederland (met uitzondering van de PVV) zullen uit alle macht de eurozone bij elkaar houden. Om de nooit meer af te lossen gigantische schuldenlast van Zuid Europa te financieren zal er massaal geld worden bijgedrukt, waardoor de inflatie zal oplopen en waardoor behalve de schulden ook het spaargeld en de lonen in met name Noord Europa fors minder waard zullen worden. 'We moeten altijd bedenken dat deze verliezen op zo'n manier zullen worden behandeld dat de grote banken, de banen en vooral de politici in Noord Europa worden beschermd. Dat is belangrijkste regel!' 

'Noordelijke politici liegen tegen hun kiezers'
Onze politici zullen ons daarom nooit de waarheid vertellen, schrijft Zervos. 'De Noordelijke arbeidsklasse heeft banen, pensioenen, verzekeringen, annuïteiten en welvaart die allemaal verbonden zijn aan de mogelijkheid van de (Zuid Europese) periferiemarkten om hun schulden af te betalen. Als het proces van welvaartsverlies (in Noord Europa) niet zorgvuldig wordt afgehandeld, zullen de arbeiders / de stemmers onmiddellijk de harde waarheid inzien. En wat is die harde waarheid? Simpel: dat voor hun banen, voor het verkopen van hun spullen, ze een groot deel van hun inkomen moesten stoppen in (spaar)geld dat werd gedekt door de waardeloze staatsschulden van hun (Zuid Europese) exportmarkten.'
'De Noordelijke stemmers hebben feitelijk voor een fractie van hun inkomen gewerkt. Hun politici hebben gelogen, maar zijn daar tot nu toe niet op betrapt omdat de massa nog steeds banen heeft en de sociale zekerheid dat er goed voor hen gezorgd zal worden als ze oud zijn. Dat contract is uiteindelijk echter nul en niets waard.' 

Dreigende volksopstand Noord Europa
'Bij een massaal bankroet en het uiteenvallen van de euro zal deze harde waarheid onmiddellijk worden doorzien en zal het hele Noordelijke financiële systeem failliet gaan. Pensioenen, verzekeringen, spaargeld, maar vooral banen zullen worden verwoest. De arbeiders / stemmers van het Noorden zullen zich snel realiseren dat al hun inspanningen en sparen van de afgelopen tientallen jaren voor niets zijn geweest. Er zal opstand in de straten uitbreken en er zullen zeer onaangename nationalistische krachten worden losgemaakt. Dit is met afstand het meest angstwekkende risico van de Europese schuldencrisis.'
Zervos denkt echter dat het zover niet zal komen omdat de politici in Noord Europa tot het uiterste einde de 'welvaartsillusie' aan hun kiezers zullen blijven beloven. 'De arbeiders van het Noorden mogen nooit begrijpen dat ze in werkelijkheid maar 50% of minder van hun huidige welvaart bezitten.' De grote verliezen over de Zuid Europese staatsschulden zullen daarom via inflatie op de burgers worden afgewenteld. 'Het Noorden kan niet toestaan dat de welvaart van hun kiezers en hun financiële systeem worden verwoest door een schuldenkwijtschelding in Spanje en Italië... Dat zou politieke zelfmoord zijn.' 

Welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid
'Er zal hoe dan ook welvaart worden overgedragen van het Noorden aan het Zuiden. Het belangrijkste aspect is dat de Noordelijke welvaart simpelweg een waandenkbeeld is. Ze hebben het in feite nooit echt gehad en ze hebben voor een loon gewerkt dat in werkelijkheid maar een fractie waard is van wat op de loonstrook staat. De enige manier waarop de Noordelijke arbeider zoveel kon verdienen was door een groot deel van zijn loon direct in het pensioen- en spaarsysteem te stoppen, dat vervolgens gebruikt werd om de waardeloze staatsschulden van de Europese periferie te financieren.' 

Inflatie brengt nieuwe balans
'Inflatie zal Europa weer in balans brengen, maar laten we hopen dat dit proces (waarbij uiteindelijk dus minstens de helft van de welvaart en de lonen in Noord Europa zullen verdwijnen) niet lijdt tot een opstand in de straten. De politici moeten deze overdracht (van welvaart naar Zuid Europa) heel voorzichtig uitvoeren.'
In dit licht getuigt het van totaal politiek onbegrip van de burgers dat in Nederland de pro-Europese linkse partijen in de peilingen op winst staan. Zij zullen -met D66 voorop- namelijk nóg sneller meer macht en financiële middelen aan Brussel overdragen. Uiteindelijk zal echter blijken dat ook de linkse en socialistische partijen niet in staat zijn de Nederlandse welvaart voor de toekomstige generaties te garanderen. Het is nu de vraag of de Nederlandse kiezer inderdaad gewillig en zonder protest bereid is de helft van zijn welvaart in te leveren om de Europese eenheidsdroom overeind te houden.