4 april 2012

Visioen beeld van het Beest


Geüpload door 777aej op 31 mrt 2012 

Vertaald fragment:

Vandaag - 31 maart - heb ik dit visioen gekregen, het is vandaag Nissan 8.
Dit is wat Jezus zei tegen mij. "Eerst breng Ik je naar een stad. Je ziet de gebouwen en de daken boven deze stad". En dat deed ik. Daarna kon ik op en over de daken van de stad kijken, en ik kon een park zien achter al deze gebouwen...  

Er stond een enorm standbeeld in het midden van het park en het was lang, wit en had vleugels. Dus meteen dacht ik dat het een engel was. Maar toen ik aan de voorkant van het beeld kwam, dacht ik het gezicht van een engel te zien. Ik kon het niet goed zien, want het leek op een kindersticker. Stickers die, als je ze op een bepaalde manier vasthoudt, veranderen, waardoor je een heel ander plaatje te zien krijgt. En als je het dan weer terug beweegt in het licht, weerkaatst het anders en zie je iets heel anders.
Dat is wat het bleef doen, het ging maar door, naar binnen en naar buiten, in en uit...
En het gezicht van dieengel’ was demonisch, het gezicht leek op een waterspuwer.

Gargoyle of Waterspuwer 

Dat is waar het op leek. En het bleef knipperen als het was, weet je, verstopt onder het werkelijke gezicht van het standbeeld.  

Er waren mensen geknield aan de voet van het beeld. Maar ze waren niet gewoon aan het knielen, nee, ze hadden zich voorover ter aarde geworpen op hun knieën en op hun gezicht en ze bogen neer 

Een man stapte naar voren vanachter het standbeeld. Hij stond eigenlijk ​​aan de voet van het standbeeld en hij kwam er omheen vanaf de achterkant van het beeld, naar voren.
En wat ik ontving in mijn geest was: "Duister", dat is alles wat ik kreeg. Voor mij beschreef het zijn innerlijk, niet zijn uiterlijk 

Nadat ik daar een poosje zat, herkende ik dat het Obama was, en hij hief zijn handen in de lucht en had ditlachje’. Het klonk waanzinnig - als een maniak (krankzinnige). Maar het is belangrijk dat ik zeg wat ik dacht toen hij lachte. Ik denk dat de naam van de man Vincent Price is; hij is degene die de lach aan het einde van de "Thriller" song doet. Om de een of andere reden denk ik dat het van belang is te noemen. Dat is wat ik dacht toen hij zo lachte toen hij voor het standbeeld stond, met zijn rug naar het standbeeld. De mensen bogen voor hem en het beeld. En hij had zijn armen omhoog en was gewoon hysterisch aan het lachen. 

Ik wil je meenemen naar Openbaring 13 en 14…   

En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest leven te geven, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.  Openbaring 13:12,15 

En een derde engel volgde hen, zeggende met luide stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken in zijn voorhoofd of in zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.  Openbaring 14:9-11