13 mei 2012

Bijna 300 nieuwe vaccins in aantocht…Hoe ongelofelijk het ook klinkt, maar er is nog nooit bewezen dat vaccinaties werken. Nog nooit heeft er een vergelijkende studie plaatsgevonden tussen gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen.  Dr. Phillip Incao

Driehonderd nieuwe vaccins? Hoera ! ...
maar wie vraagt daar eigenlijk om ? 
 

26 april 2012

Belfort - group

Geachte,

Met bijzondere aandacht lazen we in dit recente artikel van 24 april, gepubliceerd in het vakblad van de PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association), het vakblad van de Amerikaanse farmaceutische gezondheidsweldoeners, de aankondiging van bijna driehonderd nieuwe vaccins vanuit de USA, alleen al:
 

·     170 voor infectieziekten
·     102 voor kankers
·     8 voor neurologische aandoeningen 

We hebben enkele vragen... 

1  Zal deze vloedgolf ook Vlaanderen overspoelen ?
Men moet vrezen van wel. In enkele jaren tijd is men erin geslaagd om het als normaal te doen aanvaarden dat een baby’tje van één jaar al 24 doses vaccin heeft moeten incasseren en dat ieder mens regelmatig moet bijtanken om zijn vaccinatiepeil op niveau te houden. Zoals je de olie van je automotor toch ook regelmatig ververst...  

Volgens de Vlaamse gezondheidszorg kan zelfs een babylichaampje probleemloos tot tienduizend vaccinatiedoses in één keer kan verwerken! U geloof het niet? Lees hier.
Er wordt uiteraard met geen woord gerept over hoe de virussen gekweekt worden en dat men hiervoor regelmatig een cultuur gebruikt, bestaand uit cellen van nieren (ratten, apen, honden) en zelfs menselijke geaborteerde foetussen.
Ook dat lijkt op weinig of geen weerstand te stuiten... Alleen het Vaticaan pruttelt wat tegen (lees
hier), maar erg 'geloof'-waardig is dit instituut niet, dat zelf royale sponsor is van menig vaccinatieprogramma! 

2  Komt deze vloed er op vraag van de gezondheidssector ?
Zijn het de patiënten die hierom vragen? De geneesheren? Zijn onze professoren virologen op dit idee gekomen, of is dit uit hun eigen onderzoek gekomen?
We vermoeden dat het vooral te maken heeft met de forse investeringen van big mama farma in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen (bijna 50.000.000.000 dollar vorig jaar alleen al in USA!) en dus het verlangen van de aandeelhouders op een behoorlijke return on investment.
Lange tijd dienden vaccins om ziekten te voorkomen, nu wil men ze ons ook opdringen om te genezen. Een nieuwe markt opent zich met bijna onbeperkte perspectieven, nu de mensheid zo doodziek geworden is...
Wie een verband ziet tussen de toename van vaccins en de farmaceutische industrie wordt steevast gestigmatiseerd als een complotdenker. 
 

3  Zullen we nog een keuze hebben ?
Theoretisch wel maar in de praktijk zal ook hier de druk bijzonder groot zijn...
In het nieuwe actieplan van minister Vandeurzen, dat onlangs gelanceerd is in het kader van de Week van de Vaccinatie, staat dat men ook in Vlaanderen zal streven naar het zo maximaal en regelmatig als mogelijk vaccineren van wieg tot graf van zoveel mogelijk mensen: in de regel 95% van de bevolking om op die manier toch maar die o zo noodzakelijke kudde-immuniteit te bereiken.
Zo zien ze ons: de kudde… 

4  Zullen deze vaccins veilig zijn ?
Er is niets dat hierop wijst. Dit is en blijft onze grootste bezorgdheid.
Eenieder die binnen het gezondheidssysteem werkt, blijft de mantra (moeten) herhalen : "Ze zijn zo veilig". Wie hen met feiten, rapporten en studies confronteert, die dit tegenspreken, krijgt nooit een reactie.  

In het Franstalig landsgedeelte is hierover terecht tumult ontstaan, omdat het ONE (het Franstalige equivalent van Kind en Gezin) onomwonden haar eigen medewerkers en de ouders blijft inprenten, dat vaccins absoluut geen gevaar geven, zelfs al wordt dit expliciet aangegeven in de bijsluiter zelf.

U leest het goed: het ONE ontkent de gevaarlijke neveneffecten die de farmaceutische bedrijven zelf toegeven! 

Geachte dames en heren van de politiek, de journalistiek, de gezondheidszorg,
De vaccinatielocomotief der farmaceutische multinationals dendert maar verder. Het is onze groeiende overtuiging dat we met z’n allen ons de grote vraag moeten stellen: 

Welk belang wordt hier gediend?
Hun winst... of... Onze gezondheid?

Hoogachtend,

Peter Vereecke